Info om Utleira IL Ski/friidrett

Postet av Utleira IL den 20. Jan 2015

Styret i Utleira IL Ski/friidrett

Leder: Ørjan Knutzen, orjan.knutzen@gmail.com

Nestleder/Økonomiansvarlig: Mona Hellesvik, mona.hellesvik.johansen@gmail.com

Styremedlem/Dugnadsansvarlig: Hermund Olsen, hermund.a.olsen@gmail.com

Styremedlem/Friidrett, info og arrangement: Stig Ove Næss, stig.ove.nass@gmail.com

Styremedlem/Sportslig ski: Vegar Granheim, vegar.granheim@gmail.com

Styremedlem: Line Beate Tveit, linebeatetveit@gmail.com


Organisasjonsnummer: 983 774 318

Kontonummer: 4358 16 19538

Postadresse: Utleira IL Ski/friidrett, Postboks 3625 Risvollan, 7431 Trondheim.

Aktivitetsavgift
Medlemskontingent og aktivitetsavgift betales via Superinvite.
 
Medlem type       Gruppe                                                       Totalårspris ski       Friidrett
 Aktiv                   Ungdom/ junior 13 år og oppover                  1100,-                   500,-
 Aktiv                   10-12 år                                                            600,-                   300,- 
 Aktiv                   Under 10 år                                                       400,-                   200,- 
 Trening               Ungdom/ junior 13 år og oppover                     400,-                   300,-


Utleira Ski Treningsgruppe 2008-2010:

Hovedtrener:Torgeir Brurok97163582torgeir_brurok@hotmail.com


Utleira Ski Treningsgruppe 2006-2007:

Hovedtrener:Line Beate Tveit90579946linebb74@hotmail.com
Trener:Kurt Aasly
93443511kaasly@gmail.com
Trener:Mireille van Beekvelt
mireillevanbeekvelt@gmail.com
Trener:Torgeir Brurok97163582torgeir_brurok@hotmail.com

Trener:                   Kristine Lødding                      91691937

Utleira Ski Treningsgruppe 2004-2005

Hovedtrener:May Britt Fuglem41655638maybritt.fuglem@hotmail.com
Trener:Christian Fuglem99284506christianfuglem@gmail.com


Utleira Ski Treningsgruppe 2002-2003

Hovedtrener:Vegar Granheim90883916vegar.granheim@gmail.com
Trener:Lars Bjørnar Listhaug92243752larsbl@gmail.com
Trener:Morten Tveit41540802morten.tveit@online.no
Trener:
Trond Grøtte
93206903trond.grotte@gmail.com
Trener:Marit Henden91898553marithenden@gmail.com


Utleira Ski Treningsgruppe Junior

Koordinator May Britt Fuglem41655638maybritt.fuglem@hotmail.com


Trenere Utleira IL - Friidrett

Hovedtrener:Bjørn Sæther95211771hailegeb@outlook.com
Trener:
Stig Ove Næss
40540190stigones@hotmail.com


Generelt

Betalt aktivitetsavgift pr aktivitet for hele sesongen gir rett til deltagelse på fellestreninger, samlinger og andre aktiviteter i regi av Utleira Ski eller friidrett.

En skisesong går fra 1. mai til 30. april. Aktivitetsavgiften betales ut ifra sesongens årsklasse. Friidrett følger kalenderåret.

Er det ønskelig å dele innbetalingen inn i to terminer, så bidrar klubben med dette. 

Dekning av startkontingenter i konkurranser, tilskudd til reiser/aktiviteter osv. forutsetter at aktivitetsavgift i kategori «Aktiv» er betalt til Utleira IL Ski/friidrett for den aktuelle sesongen.

Utleira Ski/friidrett dekker startkontingenter som følger:

* For utøvere tom. 12 år (barn): Terminfestede konkurranser (NSF) i Midt-Norge (ST, NT, MR) * For utøvere 13+ år (ungdom, junior, senior): Terminfestede konkurranser (NSF) i Norge

Dette ihht barneidrettsbestemmelsene.

Startkontingenter i andre konkurranser dekkes ikke. Styret kan imidlertid godkjenne hel eller delvis dekning av deltagelse i andre konkurranser etter søknad på forhånd.

Deltagelse i tur-/mosjonsrenn og -løp dekkes ikke.


Vedr publisering på nettsiden til Ski/friidrett

Styret ønsker høy aktivitet på hjemmesiden og ber om innspill fra alle i gruppa.  Målet er at alle gruppene skal være representert gjennom sesongen.

Send bilde med tekst som forteller hvem, hva, hvor, når

(type arrangement, samling, antall deltagere osv) til Stig Ove Næss.

Fokus ligger ikke på resultat, men aktivitet.

Mail: stigones@hotmail.com Tel:  405 40 190 
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.