Info om Utleira IL Ski/friidrett

Postet av Utleira IL den 20. Jan 2015

Styret i Utleira IL Ski/friidrett

Leder:
Nestleder/Økonomiansvarlig: Mona Hellesvik, mona.hellesvik.johansen@gmail.com
Dugnadsansvarlig: Trine Bjarkøy, trinebjarkoy@gmail.com
Sportslig friidrett, arrangement: Stig Ove Næss, stigones@hotmail.com
Sportslig ski: Vegar Granheim, vegar.granheim@gmail.com
Info/WEB: Line Beate Tveit, linebeatetveit@gmail.com

Styremedlem friidrett: Fride Wullum Bruer, fride.vullum.bruer@gmail.com

Organisasjonsnummer: 983 774 318
Kontonummer: 4358 16 19538
Postadresse: Utleira IL Ski/friidrett, Postboks 3625 Risvollan, 7431 Trondheim.


Aktivitetsavgift og medlemskontingent
Medlemskontingent og aktivitetsavgift betales via Superinvite.
https://www.utleira.no/p/27360/innbetalinger

Priser:

Medlem type
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Trening
Gruppe
Ungdom/ junior 13 år og oppover
10-12 år
Under 10 år
Ungdom/ junior 13 år og oppover
Totalårspris ski
1100,-
600,-
400,-
400,-
Friidrett
500,-
300,-
200,-
300,-


Treningsgrupper Utleira IL Friidrett:


Treningsgruppe 1: 2010 og yngre

Onsdag kl. 1830 – 1945 i Utleirahallen.

Trenere:

Fride Vullum-Bruer, 98667654,  fride.vullum.bruer@gmail.com

Per Erik Vullum, 93016522, per.erik.vullum@sintef.no

 

Treningsgruppe 2: 2008 – 2009.

Onsdag kl. 1830 – 2000 i Utleirahallen

Fredag kl. 1800 – 1930 på Trondheim stadion. (Ranheimshallen fra 1. oktober til 1. mai)

Trenere: 

Arne Moe, 90938998, arne.moe@smn.no

Hans Martin Øverkil, 90011919, broderaage@gmail.com

Frode Flemsæter, 90577029, frodeflems@gmail.com

Margareth Holte, 98082330, margareth.holte@gmail.com

Tor Urdalen, 41685499, tor@urdalen.no

 

Treningsgruppe 3: 2006 og 2007

Onsdag kl. 1830 - 2000 på Trondheim stadion. (Ranheimhallen fra 1. oktober til 1. mai)

Fredag kl. 1800 – 1930 på Trondheim stadion. (Ranheimshallen fra 1. oktober til 1. mai)

Trenere:

Stig Ove Næss, 40540190, stigones@hotmail.com

Bjørn Slåen, 90295056, bjsla@hotmail.com


Treningsgruppe 4: 2005 og eldre (Mellom- og langdistanse)

Fredag kl. 1800 – 1930 på Trondheim stadion. (Ranheimshallen fra 1. oktober til 1. mai)

Trener: Bjørn Sæther, 95211771, hailegeb@outlook.com


Treningsgrupper Utleira Il Ski:


Treningsgruppe 2011 - 2012:

Trening tirsdag kl. 1800 -1900 ved Utleirahallen (Bratsberg skistadion på vinteren)

Trener: Fride Vullum-Bruer, 98667654,  fride.vullum.bruer@gmail.com


Treningsgruppe 2008 - 2010:

Tirsdag kl. 1800 - 1930 ved Utleirahallen ( Bratsberg skistadion på vinteren). Har startet opp..

Torsdag kl. 1800 - 1930 ved Utleirahallen (Bratsberg skistadion på vinteren). Oppstart etter høstferien

Trener: Torgeir Brurok, 97163582, torgeir_brurok@hotmail.com


Treningsgruppe 2004 - 2007:

Tirsdag kl. 1800 - 1930 ved Utleirahallen ( Bratsberg skistadion på vinteren)

Torsdag kl. 1800 - 1930 ved Utleirahallen (Bratsberg skistadion på vinteren)

Hovedtrener: Ida Mogstad, ida_mogstad@hotmail.com

Trener: Jonas Tangvik Amundsen, 96016717, jontanamu@gmail.com


Generelt

Betalt aktivitetsavgift pr aktivitet for hele sesongen gir rett til deltagelse på fellestreninger, samlinger og andre aktiviteter i regi av Utleira Ski eller friidrett.

En skisesong går fra 1. mai til 30. april. Aktivitetsavgiften betales ut ifra sesongens årsklasse. Friidrett følger kalenderåret.

Er det ønskelig å dele innbetalingen inn i to terminer, så bidrar klubben med dette. 

Dekning av startkontingenter i konkurranser, tilskudd til reiser/aktiviteter osv. forutsetter at aktivitetsavgift i kategori «Aktiv» er betalt til Utleira IL Ski/friidrett for den aktuelle sesongen.

Utleira Ski/friidrett dekker startkontingenter som følger:

* For utøvere tom. 12 år (barn): Terminfestede konkurranser (NSF) i Midt-Norge (ST, NT, MR) * For utøvere 13+ år (ungdom, junior, senior): Terminfestede konkurranser (NSF) i Norge

Dette ihht barneidrettsbestemmelsene.

Startkontingenter i andre konkurranser dekkes ikke. Styret kan imidlertid godkjenne hel eller delvis dekning av deltagelse i andre konkurranser etter søknad på forhånd.

Deltagelse i tur-/mosjonsrenn og -løp dekkes ikke.


Vedr publisering på nettsiden til Ski/friidrett

Styret ønsker høy aktivitet på hjemmesiden og ber om innspill fra alle i gruppa. Målet er at alle gruppene skal være representert gjennom sesongen.

Send bilde med tekst som forteller hvem, hva, hvor, når

(type arrangement, samling, antall deltagere osv) til Line Beate Tveit

Fokus ligger ikke på resultat, men aktivitet.

Mail: linebeatetveit@gmail.com0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline