Trening tirsdager 16.30 - 18.00

Postet av Fotball G10 - 2008 den 10. Apr 2017

Vi er tildelt treningstid på sjuerbanen ved Utleirahallen tirsdager fra 16.30 til 18.00. (Ikke Stordalen).
Første trening blir rett etter påske, tirsdag 18. april

Vel møtt til alle gamle og nye spillere!0 Kommentar

Oppstart utetreninger

Postet av Fotball G10 - 2008 den 27. Mar 2017

Da er vinteren over og det er på tide å begynne utesesongen for fotball.

Lørdag 1. april skal vi ha en fellessamling for G2008 og G2007 på Utleiras hovedbane, det legges opp til morsomme fotballaktiviteter på tvers av årstrinnene. Tidspunkt er 09:30 til 11.00, så dere rekker fint lørdagshandelen etter samlingen:) Møt opp og få en fin overgang fra vinterens aktiviteter til utesesongen fotball.

Vi vil komme tilbake til mer informasjon om når våre egne treninger og miniserie begynner så snart vi har fått tilbakemelding på tidspunkt.


0 Kommentar

Vintertrening Hoeggenhallen søndager 18.00-19.30

Postet av Fotball G10 - 2008 den 3. Des 2016

Det er nå klart at vi har fått treningstid i Hoeggenhallen søndager fra 18.00-19.30.

For de som har lyst er det dermed mulighet for å holde fotballformen ved like i vinter. Vi legger opp til mye fotballek med ball, intensjonen med vintertreningen er å ha det morro samtidig som at barna vedlikeholder grunnleggende ferdigheter ila vinteren. Vi tilpasser treninger fra gang til gang ut ifra hva barna har lyst til, vintertreningene skal gi barna gode fotballopplevelser slik at motivasjonen er på topp når vårsesongen begynner.

I de to treningene før jul, 11 og 18 desember, vil vi prøve oss litt frem ift til hva vi gjør og hvordan vi organiserer aktiviteten. Vi regner med lavere oppmøte pga av adventsstid. Første ordentlige trening blir 8. januar, fra og med da håper vi at så mange som mulig blir med!
0 Kommentar

Plan for aktivitet i 2016

Postet av Fotball G10 - 2008 den 5. Mai 2016

Da er vi kommet godt i gang med treninger, cup og miniserie. Trenerne har gjennomført et møte hvor vi har drøftet hvordan vi på best mulig måte skal tilrettelegge for årets aktivitet. Vi har satt ned de viktigste punktene i et dokument som gir de sportslige rammene for G-2008 i 2016. Dette for å ha noen felles holdepunkter å ta utgangspunkt i når de åtte trenerne planlegger og gjennomfører. Dette er spesielt relevant siden ansvaret for gjennomføring er likt fordelt mellom alle trenerne.

Rammene for oss baserer seg på utkast til sportsplan for Utleira. Sportsplanen gir våre rammer, men er såpass generell at vi ønsker å konkretisere den for hvordan vi trenerne ønsker å gjennomføre aktivitetene for G2008. Det er viktig å tilpasse sportsplanen våre spilleres behov. Utleiras sportsplan begynner å ta form, men er foreløpig kun et utkast som klubben arbeider videre med.

Legger ut G2008 sin plan for aktivitet og Utleiras sportsplan så alle kan ta en titt hvis dere ønsker.

Vår plan for aktivitet vurderes fortløpende, en oppdatert versjon vil bli publisert i bloggen når det kommer endringer av betydning. Planen vil revideres etter at neste trenermøte er gjennomført rett etter sommerferien.

Trenerteamet vil gjerne ha innspill på det som kan gjøres bedre, vi er frivillige med begrenset erfaring fra barneidrett, så er det noen som har tips eller andre tilbakemeldinger så ta kontakt!

Fotball gutter 2008- trening, sonekvelder og cuper i 2016.docx

Forslag sportsplan Utleira Fotball vers 1.docx

Tommy


0 Kommentar

Oppstart treninger våren 2016

Postet av Fotball G10 - 2008 den 31. Mar 2016

I påvente av tildelt treningstid, så satser vi på trening i Stordalen på mandag 11. april. Kl 18-19.

Da er endelig treningstid fastsatt. Vi har fått treningstid i Stordalen på torsdager fra kl 18-19.

Annonserte trening mandag 11. april går som planlagt, men mulig vi må påregne å bruke ballbingen.

Lagledelsen


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline