Utleira Håndball - Organisering

Postet av Utleira IL - Håndball den 10. Apr 2022

STYRET

Noen er med videre fra i fjor og så har vi fått inn noen nye. Vi mangler fortsatt noen som er engasjert nok til å ville lede Utleira Håndball videre i det løpet som nå er lagt. Kandidater mottas med takk.

ARRANGEMENT - FORDELING AV OPPGAVER

Styret i Utleira Håndball har besluttet i siste styremøte å fordele en god del av oppgavene i årshjulet ut på lagene og deres apparat. Vi er avhengige av at flere bidrar og sørger for at oppgavene i årshjulet blir løst på en god måte. Vi har i utgangspunktet valgt å fordele oppgavene på 2 eller flere lag, slik at vi hele tiden har en årgang som kan lære opp den neste. Da får vi en god kontinuitet og flere bidrar.  En ting er at man fordeler oppgavene men en annen ting er at man bygger samhold og fellesskap for Utleira Håndball.

Det henvises til presentasjonen vedlagt for oppgavefordelingen. Viktig at lagene er seg selv bevisste på oppgavene dem står ovenfor og når disse pågår slik at man kan informere innad i lag om dette.

Overordnet ansvar for arrangement er nyopprettet arrangementskomite bestående av et styremedlem + 2 komite medlemmer. Alle lagene har å stille med representant når det er behov for dette.

SPORTSLIGE UTVALG

Det skal nå igangsettes møter med trenerne på lagene i faste sekvenser. Disse sportslige utvalgene inndeles i 3 utvalg ut i fra alderstrinn. Det vil være Sportslig utvikler som har ansvar for innkalling, gjennomføring og referat. Ved behov løftes saker opp til styret.

SPILLERUTVALG

Det er viktig for oss som klubb å lytte til spillerne. Derfor opprettes det nå et spillerutvalg i klubben som møtes 2 ganger i løpet av sesongen. Sportslig leder har ansvaret for dette.

MARKEDSKOMITE

I Utleira Håndball generelt har vi et uforløst potensiale i reklame- og sponsorinntekter. Gjelder vel kanskje spesielt de eldre lagene men alle lag vil nyte godt av slik inntekt indirekte. Vi har derfor et ønske om å opprette en markedskomite som skal jobbe mot dette felles målet. Alle som vil/ønsker/har lyst har lov uansett alder eller lagstilhørighet. Dette vil være et spennende stykke arbeid for klubben. Alle lag fra 15 år og oppover SKAL melde inn sin ansvarlige i markedskomiteen til styret slik at arbeidet kan påbegynnes snarest.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.