Treningsavgift Utleira Håndball

av Styret 02.04.2022

Alle som skal delta i aktivitet i Utleira Håndball må betale følgende avgifter før aktiviteten kan påbegynnes:

 • Medlemsavgift til Utleira IL. Betales 1 gang pr kalenderår og blir fakturert i 1. kvartal. Nye utøvere betaler denne ved overgang til klubben. Avgiften er pt 400,- pr medlem eller 700,- pr familie.
 • Treningsavgift til Utleira Håndball. Denne er delt i 2, en for hvert semester. Se oversikt for aldersnivå og beløp.
 • Lisens. Alle utøvere fylt 13 år må løse lisens. Denne kommer fra forbundet og gjelder pr kalenderår. Info om dette på MinIdrett.
 • For klubber som benytter Utleira som prestasjonsklubb i et samarbeide, så må spiller i denne partnerklubben betale treningsavgift på lik linje med utøverne i Utleira Håndball for det nivået denne spilleren deltar i.

For 2022/2023 gjelder følgende satser for treningsavgiften

Hovedinntektene til drift av håndballavdelingen kommer fra treningsavgift og dugnadsoppdrag(salg eller gjøremål). Vi ønsker en fornuftig balansegang mellom disse elementene. Med det aktivitetsnivået vi har i dag samt den ønskede økningen i aktivitet gir dette en naturlig økning i utgifter som må kompenseres med inntekter (dugnad/treningsavgift).

Her er hva avdelingen benytter størstedelen av inntektene på:

 • Honorar til trenere i nivåer
 • Dommerutgifter
 • Hall leie til kamp/treninger
 • Kontingent NHF
 • Påmelding serier
 • Utstyrskostnader
 • Kursutgifter for trenere og dommere
 • Sportsutvikler - nyansatt ressurs
 • Instruktører TigerSkole
 • Instruktører TigerEkstra
 • Innføring av fysisk trening i alle alderstrinn - Trondheim Idrettsklinikk
 • Innføring av Appen FOPP for belastningsstyring

Inkludert i treningsavgiften er fysisk trening i regi av Trondheim Idrettsklinikk. Ønsker lagene mer fysisk trening enn det klubben har lagt i basis pakken kan man bruke TI til treningsleir, ekstra økter, oppkjøring etc. Dette må bekostes av lagene selv.

Opplegget på den fysiske aktiviteten er som følgende:

 • 9 - 14 år, fysisk trening via TigerSkole
 • 15-16 år, fysisk trening 1 økt pr mnd
 • Junior, fysisk trening hver 14 dag
 • Rekrutt/Topphåndball, fysisk trening med personlig oppfølging

Utleira Håndball har følgende aktiviteter som det forventes at alle utøvere gjør sin andel av, i tillegg kan det dukke opp andre muligheter:

 • Papirdugnad 2x pr år (salgsdugnad)
 • Julekalender (salgsdugnad) 
 • Nor-Fishing/Aqua Nor (gjøremålsdugnad) 
 • Kampdager (gjøremålsdugnad) 
 • Tilsynsvakt (gjøremålsdugnad) 

Se https://www.utleira.no/p/65106/arshjul-handball for full oversikt over våre årlige aktiviteter.

Utleira Håndball tilrettelegger muligheter for dugnader for lagene og spillere til å fylle opp lagskassen med midler som kan benyttes til reising og deltakelse på andre aktiviteter. F.eks Bambusa sokkesalg: https://www.utleira.no/blog/post/185767/dugnad-med-bambusa-til-inntekt-for-laget?ispage=true

Den henvises ellers til informasjonsside for økonomi i Utleira Håndball: https://www.utleira.no/p/51457/stotteordninger-i-utleira-handball

Spørsmål rundt dette adresseres til haandball@utleira.no.