DRIFTEN AV DET ENKELTE LAG - HVA BETALER LAGET OG HVA DEKKES AV KLUBBEN - STØTTEORDNINGER.

av Pål Nøst - 09.04.2021

Utstyr og drakter til lagene:

 • NB! Det er ikke fritt frem å bestille varer på vegne av klubben å be om at faktura sendes på dette. Så fremt dette ikke er godkjent av styret på forhånd vil denne bli avslått eller ført mot lagskonto.
 •  
 • Utleira IL dekker kostnaden for kamptrøye til lagene.
 • Det vil ikke trykkes navn på draktene da disse arves i de alderstrinn hvor dette er mulig.
 • Ved behov for reservedrakter så er det kjøpt inn 50 bortedrakter som kan lånes ved behov. Lagleder må kvittere ut/inn. Alternativt må laget selv bekoste dette med unntak av 2. div. som har egen avtale om dette.
 • Spilleren må selv holde seg med shorts, spillerstrømper, sko og treningsdress. Dette i henhold til klubbens gjeldende utstyrsleverandør og sponsorer.
 • Utleira Håndball dekker treningsdresser til trenerne/lagledere, men oppad til maks 3 pr år pr lag. 
 • Lagene som spiller med klister kan skaffe sponsorinntekter med reklame på drakter. Slike avtaler/innkjøp må skje i samråd med materialforvalter og i henhold til klubbens retningslinjer for sponsing.
 • Utleira Håndball stiller med isposer og tape for akutte skader. Spillere som "normalt" bruker tape bes stille meg egen.
 • Utleira Håndball stiller med lagsbag for utstyr og som leveres med førstehjelpspakke, tape og isposer. Denne vil bli trykket med Utleira Håndball logo samt jenter/gutter og årstall.
 • Utleira Håndball stiller med egne spillerskjorter for lag i miniserie.
 • Utleira Håndball stiller med egne håndballer til nye håndballspillere i mini serie. Denne får spilleren beholde når treningsavgiften er betalt.
 • Bestillinger fra klubbens utstyrsleverandør som skal dekkes av Utleira Håndball skal utføres/godkjennes av materialforvalter. Bestillinger som har fått fullmakt fra materialforvalter skal alltid merkes med: lagets navn (G/J 20xx) og bestillers navn/rolle. Avvik fra dette medfører trekk fra lagskonto.

Hva dekkes ikke av avdelingen:

 • Utgifter knyttet til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seriespill dekkes ikke.
 • Trenerutgifter utover det som er nedfelt i evt trenerkontrakter.
 • Gebyrer for omberamming av kamper
 • Gebyrer for ikke møtt til kamp
 • Bøter for brudd på klisterreglement.
 • Andre bøter og lignende som lag/enkeltspiller har fått, f.eks ikke betalt lisens.

Påmeldingsavgift NHF:

 • Utleira Håndball dekker kostnader knyttet til påmelding av mini, aktivitets og øvrige seriespill til NHF.
 • Skulle lagene trekke seg etter at terminlisten er satt opp, må lagene selv dekke kostnadene/gebyrene ved dette.

Dommerkostnader:

 • Utleira Håndball betaler dommerkostnader for normalt seriespill i alle aldersklasser og senior

Dommerutvikling:

 • Deltakelse på regionens ordinære dommerkurs dekkes i sin helhet.
 • Utleira Håndball skriver egne avtaler med de dommere som innehar dommer 1 og over. Dette gir en gjensidig forpliktelse mellom dommer og klubb.
 • Utleira Håndball dekker lisens (LISE) til de dommerne som ikke spiller håndball selv.
 • Dommeren må stå som medlem i Utleira IL.
 • Avdelingen dekker 1 stk dommersett pr dommer pr sesong; shorts, trøye, fløyte og kort. Det er HUMMEL som er utstyrsprodusenten for dommerne. Dette forutsetter at dommer dømmer sin dommerkvote på minimum 15 kamper i løpet av sesongen.
 • Sorte sko og shorts må dommer holde selv.
 • Dommere lengre opp i dommersystemet kan søke klubben om stipend.

Trenerkostnader:

 • Utleira Håndball dekker trenerutgifter i hht årsmøtets beslutning.
 • Utover disse rammene må evt lagene selv bekoste dette.

Trenerutvikling:

 • Deltakelse på regionens ordinære trenerkurs dekkes i sin helhet.
 • Deltakelse på ytterligere trenerkurs (3/4) / topphåndballseminar / eller andre utviklende arrangementer kan gis støtte ved søknad til avdelingens styre.

Støtte til lag:

 • Utleira Håndball bistår med 5.000,- i støtte til lag som kvalifiserer til regionalt sluttspill.
 • Utleira Håndball har for sesongen 2021/2022 avsatt midler til lag som kvalifiserer til Nasjonal serie for 16-åringer BRING / Nasjonal serie for 18-åringer LERØY. Her kan lagene som kvalifiserer søke om midler begrenset opp til 100.000,-.
 • Utleira Håndball har satt av 50.000,- i en pott til fordeling på lag etter søknad. Maks beløp pr søknad er 5.000,-. Søknaden skal være relatert til spiller/lagsutvikling, treningsaktivitet, sosial lagbygging, håndballrelatert kreativitet. Styret vil behovsvurdert av styret ift aktivitet og innhold.
Levert av IdrettenOnline