DRIFTEN AV DET ENKELTE LAG - HVA BETALER LAGET OG HVA DEKKES AV KLUBBEN - STØTTEORDNINGER.

av styret 14.03.2022 - Oppdatert 27.01.2023

Utstyr og drakter til lagene:

 • NB! Det er ikke fritt frem å bestille varer på vegne av klubben hos Nor-Contact. Dette må være godkjent av styret på forhånd og faktura merkes i henhold.
 • Spillerdrakter til utøverne dekkes i sin helhet av Utleira IL og er idrettslagets eie. Fra og med 15 år stiller klubben årlig med shorts og strømper. Før fylte 15 år må shorts og strømper kjøpes og dekkes av utøveren selv.
 • Det vil ikke trykkes navn på draktene da disse arves i de alderstrinn hvor dette er mulig.
 • For lag fra og med 13 år, er det mulig å låne bortedrakter ved behov. Disse finnes i eget lager i hallen og må kvitteres både ut og inn. For lag under 13 år benyttes vester som bortedrakter. Kontakt daglig leder eller sportskoordinator for lån av bortedrakter.
 • Spilleren må selv holde seg med flere shortser, spillerstrømper, sko og treningsdress. Dette i henhold til klubbens gjeldende utstyrsleverandør og sponsorer.
 • Utleira Håndball dekker treningsdresser til trenerne, men oppad til maks 2 pr år pr lag. Det forutsetter at trener har fullført kurskrav til lagets nivå og signert klubbens Fair Play kontrakt for trenere. Den aktuelle er selv ansvarlig for å varsle daglig leder ved fullført kurs.
 • A-lag eller definerte +lag, kan skaffe egne sponsorer til trykk på treningstøy, så lenge disse ikke konkurrerer med idrettslagets sponsorer og trykkes på angitte plasser. 
 • Utleira Håndball stiller med isposer og tape for akutte skader. Spillere som "normalt" bruker tape bes stille meg egen.
 • Utleira Håndball stiller med lagsbag for utstyr og som leveres med førstehjelpspakke, tape og isposer. Denne vil bli trykket med Utleira Håndball logo samt jenter/gutter og årstall.
 • Utleira Håndball stiller med egne spillerskjorter for lag i miniserie.
 • Utleira Håndball stiller med egne håndballer til nye håndballspillere i mini serie. Denne får spilleren beholde når treningsavgiften er betalt.

Dekkes ikke av avdelingen:

 • Utgifter knyttet til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seriespill dekkes ikke.
 • Trenerutgifter utover det som er nedfelt i evt trenerkontrakter. 
 • Gebyrer for omberamming av kamper
 • Gebyrer for ikke møtt til kamp
 • Bøter for brudd på klisterreglement.
 • Andre bøter og lignende som lag/enkeltspiller har fått, f.eks ikke betalt lisens.

Påmeldingsavgift NHF:

 • Utleira Håndball dekker kostnader knyttet til påmelding av mini, aktivitets og øvrige seriespill til NHF.
 • Skulle lagene trekke seg etter at terminlisten er satt opp, må lagene selv dekke kostnadene/gebyrene ved dette.

Dommerkostnader:

 • Utleira Håndball betaler dommerkostnader for normalt seriespill i alle aldersklasser og senior

Dommerutvikling:

 • Deltakelse på regionens ordinære dommerkurs dekkes i sin helhet.
 • Utleira Håndball skriver egne avtaler med de dommere som innehar dommer 1 og over. Dette gir en gjensidig forpliktelse mellom dommer og klubb.
 • Utleira Håndball dekker lisens (LISE) til de dommerne som ikke spiller håndball selv.
 • Dommeren må stå som medlem i Utleira IL.
 • Avdelingen dekker 1 stk dommersett(shorts, trøye, fløyte og kort) pr dommer pr sesong når dommer har dømt sin minimum dommerkvote på 15 kamper (NHF krav). Da kan dommer sende inn kvittering for kjøp av utstyr og får refundert beløpet. Det er HUMMEL som er utstyrsprodusenten for dommerne. 
 • Sorte sko må dommer holde selv.
 • Dommere lengre opp i dommersystemet kan søke klubben om stipend.

Trenerkostnader:

 • Utleira Håndball dekker trenerutgifter i hht årsmøtets beslutning.
 • Utover disse rammene må evt lagene selv bekoste dette.

Trenerutvikling:

 • Deltakelse på regionens ordinære trenerkurs dekkes i sin helhet.
 • Deltakelse på ytterligere trenerkurs (3/4) / topphåndballseminar / eller andre utviklende arrangementer kan gis støtte ved søknad til avdelingens styre.

Støtte til lag:

 • Utleira Håndball bistår med 5.000,- i støtte til lag som kvalifiserer til regionalt sluttspill.
 • Lag i Utleira Håndball som deltar på nasjonale serier eller andre økonomiske krevende serier vil gis muligheten for å være arrangør av TigerCup. Her ligger det muligheter for disse lagene å fylle på lagskassen med særdeles gode midler.
 • Utleira Håndball har satt av midler i en pott til fordeling på lag etter søknad. Søknaden skal være relatert til spiller/lagsutvikling, treningsaktivitet, sosial lagbygging, håndballrelatert kreativitet. Styret vil behovsvurdert av styret ift aktivitet og innhold.