Treningsavgift Utleira Håndball

av Styret 02.04.2022 - Oppdatert 09.07.2023

Alle som skal delta i aktivitet i Utleira Håndball må betale følgende avgifter før aktiviteten kan påbegynnes (NB! Det er utøver foresatt som er ansvarlig for at dette blir gjennomført/betalt og må kontakte klubb om noe er uklart):

 • Medlemsavgift til Utleira IL. Betales 1 gang pr kalenderår og blir fakturert i 1. kvartal. Nye utøvere betaler denne ved overgang til klubben. Avgiften er pt 400,- pr medlem eller 700,- pr familie.
 • Treningsavgift til Utleira Håndball. Denne er delt i 2, en for hvert semester. Se oversikt for aldersnivå og beløp.
 • Lisens. Alle utøvere fylt 13 år må løse lisens. Denne kommer fra forbundet og gjelder pr kalenderår. Info om dette på MinIdrett.
 • For klubber som benytter Utleira som prestasjonsklubb i et samarbeide, så må spiller i denne partnerklubben betale treningsavgift på lik linje med utøverne i Utleira Håndball for det nivået denne spilleren deltar i.

Følgende satser gjelder for treningsavgift i Utleira Håndball sesongen 2023/24:

Hovedinntektene til drift av håndballavdelingen kommer fra treningsavgift og dugnadsoppdrag(salg eller gjøremål). Vi ønsker en fornuftig balansegang mellom disse elementene. Med det aktivitetsnivået vi har i dag samt den ønskede økningen i aktivitet gir dette en naturlig økning i utgifter som må kompenseres med inntekter (dugnad/treningsavgift).

Her er hva avdelingen benytter størstedelen av inntektene på:

 • Honorar til trenere i nivåer
 • Dommerutgifter
 • Halleie til kamp/treninger
 • Kontingent til NHF
 • Påmelding serier
 • Utstyrskostnader
 • Kursutgifter for trenere og dommere
 • Sportsutvikler 
 • Instruktører TigerSkole
 • Instruktører TigerEkstra
 • Innføring av fysisk trening i alle alderstrinn - Trondheim Idrettsklinikk
 • Innføring av Appen FOPP for belastningsstyring

Inkludert i treningsavgiften er fysisk trening i regi av Trondheim Idrettsklinikk. Ønsker lagene mer fysisk trening enn det klubben har lagt i basis pakken kan man bruke TI til treningsleir, ekstra økter, oppkjøring etc. Dette må bekostes av lagene selv.

Opplegget på den fysiske aktiviteten er som følgende:

 • 9 - 14 år, fysisk trening via TigerSkole
 • 15-16 år, fysisk trening 1 økt pr mnd
 • Junior, fysisk trening hver 14 dag
 • Rekrutt/K3 og K1, fysisk trening med personlig oppfølging

Utleira Håndball har følgende aktiviteter som det forventes at alle utøvere gjør sin andel av, i tillegg kan det dukke opp andre muligheter:

 • Papirdugnad 2x pr år (salgsdugnad)
 • Julekalender (salgsdugnad) 
 • Nor-Fishing/Aqua Nor (gjøremålsdugnad) 
 • Trondheim Stage/Neon (gjøremålsdugnad)
 • Kampdager (gjøremålsdugnad) 
 • Tilsynsvakt (gjøremålsdugnad) 

Se https://www.utleira.no/p/65106/arshjul-handball for full oversikt over våre årlige aktiviteter.

Utleira Håndball tilrettelegger muligheter for dugnader for lagene og spillere til å fylle opp lagskassen med midler som kan benyttes til reising og deltakelse på andre aktiviteter. F.eks Bambusa sokkesalg: https://www.utleira.no/blog/post/185767/dugnad-med-bambusa-til-inntekt-for-laget?ispage=true

Det henvises ellers til informasjonsside for økonomi i Utleira Håndball: https://www.utleira.no/p/51457/stotteordninger-i-utleira-handball

Spørsmål rundt dette adresseres til haandball@utleira.no.