Åpent styremøte i Utleira IL allidrett

Postet av Marius Emil Kjørstad den 15. Feb 2023

Invitasjon åpent styremøte
Styret inviterer herved til åpent styremøte (årsmøte) i Utleira Allidrett.

Årsmøtet avholdes

Onsdag 01. Mars kl. 18:00, personalrom Utleira Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest 28. februar til marius.kjorstad@outlook.com

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på følgende link:

https://docs.google.com/document/d/1qj3kV-Re4X7oYksMlCrMsg9c5LfTb1kHr7GdrnbDT9c/edit

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til åpent styremøte i Utleira Allidrett!


Med vennlig hilsen Styret i Utleira Allidrett
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.