Invitasjon til åpent styremøte innebandy torsdag 5/3 1700

Postet av Utleira IL - Innebandy den 28. Feb 2020

Styret i Utleira Innebandy inviterer til åpent styremøte torsdag 5/3 kl.1700-1830

Møtelokale: Klubbhuset i 2.etg i Utleirahallen

Agenda:

Sak 1 – Valg av møteleder og referent

Sak 2 – Årsberetning 2019

Sak 3 – Regnskap 2019

Sak 4 – Budsjett 2020

Sak 5 – Årshjul 2020

Sak 6 – Sportsplan 2020

Sak 7 – Fastsette treningskontingent høst 2020 og vår 2021

Sak 8 – Styrets sammensetning høst 2020

Sak 9 – Utleira Open

Sak 10 – Evt innmeldte saker


Saker kan meldes inn til innebandy@utleira.no