Kontaktskjema

Ønsker for hallfordeling i perioden uke 35-41

Det er besluttet at hallfordelingen gjøres to ganger i året. Dette betyr at det blir en hallfordeling for sommerhalvåret og en for vinterhalvåret. Vi vil derfor tildele treningstid i første omgang fra uke 35 til uke 41. Ny hallfordeling fra uke 42. Ønskene som settes opp i denne tilbakemeldingsskjemaet er ønsker for første periode frem t.o.m høstferien i uke 41. 

Viktig at dere sjekker aktivitetene i sommeridrettene, slik at vi unngår at treningene krasjer med f.eks fotball utendørs. Etter høstferien vil hallidrettene ha førsteprioritet og sommeridrettene ha treningstider tilpasset hallidrettene (vinteridrettene).

Hvorfor gjøres det på denne måten?

1) Maksimal utnyttelse av halltid i perioder hvor sommeridrettene er utendørs
2) Bedre tilrettelegging og samkjøring av treningstider i og utenfor sesong mellom idrettene
3) Utnytte helgedager til trening når det ikke spilles kamper i helgene

Det er lagt en del prinsipper for gir en mer hensiktsmessig og mer rettferdig fordeling enn tidligere. I prinsippene står det en del om prioriteringer i forhold til sesongene. Videre om hvor mange treninger og treningenes lengde for hvert årskull. Treningstidene for aktive lag er mellom kl 16.30 og 21.30. Mosjonslag vil kunne få treninger etter dette. Tiden før 16.30 er satt av til tigerskoleaktiviteter. Tigerskolen er vanlige treninger for barn og ungdom fra 9 til 14 år, ledet av eksterne trenere med fokus på individuelle ferdigheter.
For mer informasjon om organiseringen av trening i tiden fremover henviser vi til lagshåndboken som ligger på utleira.no

Levert av IdrettenOnline