Sist oppdatert: 03.11.2020 / PN

Her har vi samlet nødvendig informasjon for alle som skal til Utleirahallen i forbindelse med gjennomføring av håndballkamper. Ber om at man setter seg inn i disse og følger dem.

Utleira Håndball pålegger alle som besøker hallen, uansett funksjon; spillere, trenere, lagledere etc å registrere seg via Sesam løsningen som finnes her: http://registrer.utleira.no. Unntaket er barn opp til 12 år som MÅ være registrert i LIVE. (Dette er viktig å presisere da det er avvik fra tidligere praksis).

Det tillattes for øyeblikket ikke noe publikum i Utleirahallen. Dette som en del av dugnaden rundt å eliminere sosial kontakt i fbm pågående pandemi. For at man skal kunne se kamper så tillater vi at hvert lag slipper inn  person hver som kan filme kamp. Denne filmingen skal gjøres fortrinnsvis fra øverste nivå på tribunen men med unntak for når minikamper skal gjennomføres. Vi forutsetter at alle i utgangspunktet godkjenner filming i denne perioden vi er i nå og ber lag som har innvendinger mot dette om å kontakte styret for tilpasninger/tiltak.

Det er hjemmelaget sin oppgave å sørge for at bortelaget blir informert om reglene. Om ikke bortelaget selv har funnet ut av dette så send info om disse sidene til lagleder for bortelag og informer gjerne litt ekstra om vår praksis hva angår publikum.

Dokumenter

NB! Det pålegges også obligatorisk registrering av alle som benytter hallen gjennom ukedagene, som ved treninger, treningsrom, møter etc. 

Utleira Håndball gjør sitt aller beste for å gjennomføre kampdager og arrangement på en best mulig måte for alle. Vi skulle gjerne vært alle regler foruten men må sette noen føringer for i det hele tatt å kunne gjennomføre aktivitetene. Alternativet er gjerne verre, ingen aktivitet. Vi vet og skjønner at alle ikke får sett de kampene man ønsker, det kan vi dessverre ikke få gjort så mye med. Ber derfor publikum om å respektere våre regler og hjelpe oss (og dere selv) å opprettholde dette. Husk at det er ikke vaktene i hallen som har satt reglene, de bare opprettholder disse. 

Om det er noen som har noe på hjertet til oss i Utleira Håndball så ber vi om respons på mail til haandball@utleira.no.

Ønsker dere med dette en god sesong, uansett hvor man skal spille og uansett resultat.

mvh

Styret i Utleira Håndball