Ungdomsarbeid i Utleira IL


Ungdomsidrett
Lederkurs for ungdom
Aktivitetslederkurs

Hva er ungdomsarbeid i Utleira IL?

Ungdomsarbeid i Utleira IL er viktig for å fremme ungdommenes interesser, dette gjelder både i lagene, i avdelingene og på tvers av idrettene. Ungdomstyret er ungdommenes talerør som står fritt til å ta opp alle saker med hovedstyret eller et av avdelingsstyrene. De kan også kommentere vedtak i de andre styrene og rådgi de andre styrene etter forespørsel. 

Tre ungdomsstyremedlemmer om hvorfor de engasjerer seg i Ungdomsstyret.

Isabel: Jeg sitter  i ungdomsstyret fordi det er en fin mulighet til å være med å påvirke hverdagen til seg selv og andre unge i idrettslaget. Det er også en fin ting å ta med seg videre i livet. Det viktigste å jobbe med i ungdomsstyret  er at valgene som blir tatt skal gagne de unge som driver med idrett i idrettslaget og at det skal være hovedfokuset. Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Tuva: Jeg sitter i ungdomsstyret fordi jeg ønsker å bidra til at flere får muligheten til å oppleve gleden med idrett og alt det sosiale som kommer med. Jeg ønsker at det blir enklere for unge å drive med idrett for moro skyld. 

Ida: Jeg sitter i ungdomsstyret fordi jeg har lyst å involvere seg og være med på å gi ungdommen en stemme i en voksenstyrt idrett. 

Presentasjon av ungdomsstyremedlemmene i Utleira IL

Jonas Tangvik Amundsen, 17 år er leder i ungdomsstyret. Går på Strinda vgs. Er trener for skigruppen 2004-2007 og er selv aktiv i friidrettsgruppa.

Isabel Hassel Jensen, 19 år. Går på NTNU. Spiller for fotball senior damer og futsal damer.

Ellinor Hangerhagen, 17 år. Går på KVT. Spilt håndballl og fotball i 11 år. Aktivitetsleder i allidretten. Aktiv i MOT.

Victoria Ervik Riiber, 15 år. Går på Hoeggen skole. Spiller fotball og er sosial med venner. Aktivitetsleder i inkluderende idrett.

Tuva henden grøtta, 16 år. Går på NTG Lillehammer og driver med langrenn.

Ida Strømmen, 17 år. Går på KVT. Spiller håndball (10. år) og har spilt fotball. Er aktivitetsleder i allidrett og idrettslek.

Josefine Albæk, 19 år.

Ros-Mari Emilsen jobber i Utleira IL og er veileder for ungdomsstyret i en oppstartsperiode.

Levert av IdrettenOnline