Barneidrett


Idrettens barnerettigheter
Bestemmelser om barneidrett
Barneidrettsansvarlig

Hva er barneidrett?

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Aldersgrenser i Utleira IL
Hovedlaget er positiv til å starte allidrett for 4-åringer om dette er ønsket, og at det gjøres på en tilpasset måte for aldersgruppen. Videre er hovedlaget positiv til en endring hvor særidrettene som ønsker oppstart fra 1. trinn skal få lov til dette, og dette må forankres i sportsstyret før endelig avgjørelse.


Barneidrettsansvarlig Utleira IL

Navn: Wenche Flønes (f. 1975)
Hobbyer: Hund, turer i skog og fjell, litt løping/jogging, skigåing, Utleira Il m.m..
E-post: wenflones@gmail.com
Telefon: 91640107

Forhold til Utleira IL:
Sportslig leder allidrett 2017 - 2018
Leder allidrett 2018 - 2019
Styremedlem hovedstyre 2019 - d.d.
Mor til gutt født i 2012, som er aktiv i Utleira IL.

Tanker rundt rollen som barneidrettsansvarlig i Utleira IL:
Alle idrettslag skal utnevne en person som skal være idrettslagets barneidrettsansvarlig. Det jeg ønsker å ha fokus på som barneidrettsansvarlig er at alle barn skal få muligheten til å delta, gjøre det de har lyst til og på sine egne premisser. Det skal være en plass til alle barn i idrettslaget, uansett bakgrunn. Vi skal være en trygg arena der det bygges vennskap, tillit, idrettsglede og samhold. Mitt hovedfokuset er alltid barnas beste.  

Utleira Il er et breddeidrettslag og som barneidrettsansvarlig er jeg opptatt av at idrettene og lagene samarbeider på tvers av idrettene. Dette for å skape en trygg, forutsigbar og allsidig arena for utøverne i barneidretten. Jeg setter stor pris på tilbakemeldinger og innspill om det er områder vi i Utleira Il bør ha større fokus på eller om det er noe du savner når det gjelder barneidretten. Mer om barneidrettsansvarlig sin rolle og ansvar finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/ Barnas rettigheter på 1 minutt

Barneidrettsbestemmelsene

Må du spesialisere for å bli best?

Myte - Barn har ikke lov til å vinne?

Hvem sine drømmer skal du realisere?

Forskning på barneidrett
Ofte stilte spørsmål
Aktivitetslederkurs
Levert av IdrettenOnline