Hovedlaget


Hovedlaget er økonomisk, politisk og juridisk ansvarlig for all aktivitet i idrettslaget. Hovedlaget består av et valgt styre, ansatt administrasjon, valgkomite, kontrollkomite, ungdomsstyre. I tillegg administrerer hovedlaget ulike grupper på tvers av avdelingene, f.eks sportstyret. Hovedlaget organiserer også aktivitet som ikke er knyttet til en avdeling i idrettslaget. Avdelingene har fått et mandat fra hovedlaget, gjennom vedtekter og vedtak til å organisere idretten(e) i sin avdeling. Hovedlaget er også personalansvarlig for alle ansatte i idrettslaget.


Betale medlemskontingent
Betale treningsavgift
Verdihefte - Den lille oransje

Vis alle artikler

Vedtekter
Strategidokument
Verdihefte - Den lille oransje

Betaling av treningsavgift
og medlemskontingent
Her betaler du for kommende 
periode. God trening!
https://www.utleira.no/p/27360...


Hovedstyret

Tor Holmen
toholmen@gmail.com
Tlf: 95047000

Arne Torve
arne_torve@hotmail.com
Tlf: 91143326

Wenche Flønes
wenflones@gmail.com
Tlf: 91640107

Raymond Bergesen
raymond@compensoas.no
Tlf: 91111381

Brit Melting
britmelting@yahoo.no
Tlf: 45486213

Karl Falch
karl.falch@gmail.com
Tlf: 41693084


Andre verv

Kontrollkomiteen
Per Vidar Melkvik
Jon Ivar Wold
Runar Holte
Jannicke Rogstad

Valgkomite
* Ledig verv *
Unni Norbeck
Erlend Iversen
Ørjan Knutzen
Tommy Myrvang

Ungdomsstyret
Isabel Hassel Jensen
Jonas T. Amundsen
Victoria Ervik Riiber
Henrik Næss
Tuva Grøtte
Ida S. Strømmen
Ellinor H. Hangerhagen

Prosjektgruppe medlemsregister
Pål Nøst
Pål Wahl
Raymond Bergesen
Runar Holte
Toril Dahl Hjelseth
Vebjørn Skjærvold


Ansatte

Daglig leder
Pål B. Wahl
leder@utleira.no
Tlf: 93045500

Driftsleder
Vidar Magne
drift@utleira.no
Tlf: 90844807

Baneansvarlig
Knut Rønne
knuroen@hotmail.com
Tlf: 95074003


 
Levert av IdrettenOnline