Utleira Idrettslag

Besøksadresse/vareleveringFakturaadresse
Utleirveien 99
7036 Trondheim
Postboks 3625 Risvollan
7431 Trondheim
eller leder@utleira.no
Organisasjonsnummer: 983 774 318
Bankkonto hovedlaget: 4358 16 18809


Daglig leder:
Pål Wahl, tlf: 93045500, epost: leder@utleira.no

Driftsansvarlig:
Vidar Magne, tlf: 90844807, epost: drift@utleira.no

Se avdelingene, for kontaktinfo til personer i hovedstyret og avdelingene


Velg et svaralternativ

Fullt navn med for og etternavn

Skriv inn din kommentar eller ditt spørsmål