Avdeling/Kjønn/Årstall

Telefonnummer til lagsansvarlig for dugnaden

E-post til lagsansvarlig for dugnaden

Må ha minimum 15 personer på dobbel hall, kr 3000 pr dugnad. Trenger kun 8 personer på enkel hall, kr 1500 pr dugnad.

Eksamensdatoene er nå klare og søknadsskjemaet for å melde på vakter til eksamensdugnaden legges ut 9. november. 

Første eksamensdugnad er sent på kvelden tirsdag 28. november. 

Alle lag som melder seg til dugnad vil mest sannsynlig få 1-2 vakter. Det er allikevel viktig at alle lag sette opp 5 vakttidspunkter som dere ønsker.  Dersom det finnes vakter som det kun er et lag som har valgt, vil dette laget bli prioritert i fordelingen. Det kan derfor lønne seg å ønske noen vakter som ikke er på det aller beste tidspunktene. 

Fristen for innsending av søknad er 20. november. Fordeling av vaktene vil skje 21-22. november. 

Levert av IdrettenOnline