Søknad om fritak for treningsavgift

Alle skal få være med i Utleira IL! Det betyr at alle barn og ungdom opptil 16 år, skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi derfor alltid en løsning på det sammen med deg. Fyll ut skjema under. Skriv i søknadsskjemaet hva du ønsker å oppnå og hvorfor. Vi ta kontakt for en kort samtale med deg for å komme frem til en best mulig løsning. 1) Betalingsutsettlse. Deltakeren vil da bli registrert som aktiv (betalt) for laget og avdelingen, samtidig som du vil motta en faktura som du kan dele opp som du selv ønsker. Ved bruk av KID gjør det mulig å dele faktura i flere delinnbetalinger. Vi vil ikke sende din faktura til inkasso eller legge til purregebyr. 2) Reduksjon. Samme som over, men at man f.eks får faktura på kun halve treningsavgiften. 3) Fritak. Deltakeren vil da bli registrert som aktiv (betalt) for laget og avdelingen. Det må leveres søknad for hver innbetalingsperiode/aktivitet. Det er ikke mulig å få fritak eller reduksjon for medlemskontingent.

Fornavn, mellomnavn og etternavn