Søknad om fritak for treningsavgift

AlleskalfåværemediUtleiraIL!Detbetyratallebarnogungdomopptil16år,skalfådrivemedidrettuansettfamiliensøkonomi.Sliterdumedåbetalemedlems-ogtreningsavgiften,såfinnerviderforalltidenløsningpådetsammenmeddeg.Fyllutskjemaunder.Skrivisøknadsskjemaethvaduønskeråoppnåoghvorfor.Vitakontaktforenkortsamtalemedd

Fornavn, mellomnavn og etternavn

Levert av IdrettenOnline