Søknad om politiattest

Alle som er trener, hjelpetrener, lagleder, styremedlem, eller andre verv med tillitt- eller ansvarsforhold til mindreårige/personer med utviklingshemning skal ha politiattest.

Vedlagt ligger bekreftelse på formål med politiattest.

Du må fylle inn navn, fødselsnummer, stilling/verv og sted/dato. Om søker er under 18 år må foresatte signere.
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=137b3901...


Deretter følger du rutinen for søknad politiattest.

Punkt 1-3 er utført når du fyller inn punktene nevnt over.


Slik søker du
4) Gå til Elektronisk søknadsskjema
5) Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
6) Velg formål med politiattesten
7) Legg ved bekreftelsen som vedlegg
8) Send inn søknaden

Når du mottar politiattesten fra politiet skal du sende en scannet kopi i pdf til leder@utleira.no Idrettslaget vil kun notere at vi har sett denne og deretter slette politiattesten. Grunnen er at dette er et personlig dokument som hver enkelt skal oppbevare.

Ber om at alle foreviser politiattest snarest etter de starter i et verv
Behandlingstiden hos politiet er 0-4 uker.

Ta kontakt med daglig leder om noe er uklart. Leder@utleira.no