Faktura kan scannes og sendes direkte til utleirail@mottak.unieconomy.no . Må være merket med avdeling/lag i filnavnet eller i selve fakturaen. Det holder ikke at denne informasjonen står i selve e-posten.

Innbetalinger som ikke er faktura, men som gjøres på bakgrunn av tilsendt betalingsinformasjon, må bruke skjemaet under.

Hvem er betaleren?

Velg avdeling utlegget gjelder

Skriv navn på laget eller arrangementet. Om det ikke gjelder lag eller arrangement, skriv avdelinen.

Skriv inn ditt navn og din funksjon i Utleira IL

Skriv inn e-post til økonomiansvarlig

Hva skal betales til hvem?

Navn på betalingsmottaker

Skriv inn kontonummer (11 siffer)

Hvorfor skal dette utbetales?

Dersom det er noe mer du vil fortelle regnskap ang. faktura/innbetaling

Totalsummen som skal betales

Dokumentasjon må lastes opp