Skjema for fakturagrunnlag

Fakturaavsender

Velg hvilken avdeling dette gjelder

Skriv inn laget, dersom dette er lagsrelatert.

Fakturamottaker (Firma/Organisasjon/Person)

Firmanavn, organisasjonsnavn eller fullt navn på person.

Skriv inn både gateadresse og postnr/sted

Fakturainnhold

f.eks lagssponsor, dugnad, støtte, osv.

F.eks bekreftelse pr e-post , skriftlig avtale, osv.