Betaling av treningsavgift
og medlemskontingent
Her betaler du for kommende 
periode. God trening!
https://www.utleira.no/p/27360...

Organisasjonskart
Info om gruppene
Daglig leders stillingsinstruks

Styrereferater

Organisasjonskart

Hovedstyret

Styreleder:
Atle Tvinnereim

Nestleder:
Anders Hammervold

Styremedlem
Vibeke Remseth

Styremedlem:
Raymond Bergesen

Styremedlem
Marie Bendiksen Lind

Varamedlem
Ole Andreas Uv

Ansatte

Daglig leder
Pål B. Wahl
leder@utleira.no

Driftsleder
Vidar Magne
drift@utleira.no

Banemester
Knut Rønne

Kjøkkenarbeider
Wenche Mikalsen

Arbeidstrening
Jamal

Powered by: Bloc