Treningsavgifter blir fakturert til alle deltakere i de ulike idrettene.