Hovedlaget


Hovedlaget er økonomisk, politisk og juridisk ansvarlig for all aktivitet i idrettslaget. Hovedlaget består av et valgt styre, ansatt administrasjon, valgkomite, kontrollkomite, ungdomsstyre. I tillegg administrerer hovedlaget ulike grupper på tvers av avdelingene, f.eks sportstyret. Hovedlaget organiserer også aktivitet som ikke er knyttet til en avdeling i idrettslaget. Avdelingene har fått et mandat fra hovedlaget, gjennom vedtekter og vedtak til å organisere idretten(e) i sin avdeling. Hovedlaget er også personalansvarlig for alle ansatte i idrettslaget.

Betale medlemskontingent
Betale treningsavgift
Verdihefte - Den lille oransje

Vis alle artikler

Vedtekter
Strategidokument
Verdihefte - Den lille oransje

Betaling av treningsavgift
og medlemskontingent
Her betaler du for kommende 
periode. God trening!
https://www.utleira.no/p/27360...

Hovedstyret

Styreleder
Tor Holmen
toholmen@gmail.com
Tlf: 95047000

Nestleder
Atle Tvinnereim
atle@ruta.no
Tlf: 90626908

Styremedlem/Barneidrett
Jannicke Rogstad
rogstad_jannicke@hotmail.com
Tlf: 97623783

Styremedlem/Barneidrett
Wenche Flønes
wenflones@gmail.com
Tlf: 91640107

Styremedlem/Økonomi
Raymond Bergesen
raymond@compensoas.no
Tlf: 91111381

Varamedlem
Simen Rønning
simenr@gmail.com
Tlf: 93642771

Andre verv

Kontrollkomiteen
Jan-Ketil Gullvåg
Trond Kvam
Jon Ivar Wold
Runar Holte

Valgkomite
Kari Aslaksen Aasly
Inge Osen
Cathrine Enge
Erlend Iversen

Ungdomsstyret
Jonas T. Amundsen
Victoria Ervik Riiber
Isabel Hassel Jensen
Tuva Grøtte
Ida S. Strømmen
Ellinor H. Hangerhagen

Prosjektgruppe medlemsregister
Pål Nøst
Pål Wahl
Raymond Bergesen
Runar Holte
Toril Dahl Hjelseth
Vebjørn Skjærvold

Ansatte

Daglig leder
Pål B. Wahl
leder@utleira.no
Tlf: 93045500

Prosjektleder
Ros-Mari Emilsen
prosjekt@utleira.no
Tlf:92033001

Driftsleder
Vidar Magne
drift@utleira.no
Tlf: 90844807

Baneansvarlig
Knut Rønne
knuroen@hotmail.com
Tlf: 95074003

Idrettskontakt
Jamal Hassoun
jamalhason@hotmail.com
Tlf: 47740671

Levert av IdrettenOnline