Rutiner for organisering av håndballen i Utleira IL


Styret i håndballavdelingen

Det øverste organet i håndballen er styret. Styret tar ansvar for å gi barn og unge et godt sosialt og sportslig tilbud. Styret har en representant for hvert alderstrinn pluss noen til for å dekke alle oppgavene som er nødvendige. Styret jobber mest med økonomi og retningslinjer for virksomheten. Klikk her for å lese mer om funksjonene i håndballstyret.

Sportslig ledelse
I styret sitter også sportslig leder. Sportslig leder har ansvar for det sportslige teamet. I dette teamet er det en rekke medlemmer med håndballkompetanse. De tar seg av koordinering av trenerne, fordeling av trenings- og halltider, kontakten med håndballregionen, utdanning av trenere og har ansvar for klubbens dommere. Klikk her for å lese mer om funksjonene i sportslig team.

Lagledelse
Hvert alderstrinn har noen sentrale funksjoner som skal ivaretas. De viktigste funksjonene i voksenteamet rundt laget er trenere, oppmenn og foreldrekontakter. Klikk her for å lese mer om funksjonene i laget.


Levert av IdrettenOnline