Innmelding av saker til behandling

Skriv litt om saken og hvorfor dette er viktig.

Her kan du komme med forslag til løsning/vedtak, for å konkretisere hva du ønsker med saken


Medlemmene er viktigst! 
Her kan du melde inn alle saker du ønsker å få svar på. Ingen saker er for små, og alle saker er like viktige. Meld inn din sak og få svar!

Alle saker vil bli sendt til riktig fora for å finne et best mulig svar. Noen saker vil bli løst administrativt, andre i hovedstyret, et avdelingsstyre, på årsmøtet eller i en komité. Det viktigste er at alle kan melde inn saker slik at man før svar. Det gjør at vi vet hva som rører seg og kan løse utfordringer hurtigere, bli bedre og få medlemmene enda mer fornøyde. 

Takk for at du bidrar med å sende inn din sak.

Powered by: Bloc