Åpent styremøte Allidrett mandag 7. mars

Postet av Utleira IL - Allidrett den 3. Mar 2022

Invitasjon åpent styremøte
Styret inviterer herved til åpent styremøte (årsmøte) i Utleira Allidrett.
Årsmøtet avholdes
Mandag 7. mars kl. 20:00, personalrom Utleira Skole.
Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest fredag 4. mars til tsmestad@gmail.com
Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på følgende link:

https://docs.google.com/document/d/1MFsNuG6FxC5wnAmlsS6pHELocxd3V-lsm3tAKa0Y6v4/edit?fbclid=IwAR32NZjN8LmkMKEo05MI90mTaButIFLRjABqNs_PpwrBC3EV2HmClJ_z33M

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Velkommen til åpent styremøte i Utleira Allidrett!


Med vennlig hilsen Styret i Utleira Allidrett

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.