Invitasjon til åpent styremøte

Postet av Utleira IL - Allidrett den 22. Feb 2021

Invitasjon åpent styremøte


Styret innkaller herved til åpent styremøte (årsmøte) i Utleira Allidrett. 

Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 20:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 3.mars kl. 12:00 her: 

Påmelding åpent styremøte

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Innen påmeldingsfristen er utgått vil alle som har meldt seg på til møtet få tilsendt lenke til TEAMS hvor møtet vil bli avholdt.

Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest én uke før møtet til tsmestad@gmail.com

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.utleira.no/p/47721/allidrettidrettslek under sak for åpent styremøte 2021.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til åpent styremøte i Utleira Allidrett!

Med vennlig hilsen

Styret i Utleira Allidrett


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline