Kampoppsett vinteren 2018

Postet av Håndball J12 -2008 den 15. Jan 2018

Da har vi klart kampoppsettene for vinteren 2018.  

Det er laget to oppsett, ett for 9 års kampene og ett for 10 års kampene. Gi tilbakemelding til lagleder Kari med en gang dersom det er noen kamper ditt barn ikke kan delta på eller dere oppdager feil/ mangler i oppsettet.

Det vil bli sendt ut Spond-invitasjon til alle kamper 14 dager før kampen. Vi ber om at dere bekrefter deltakelse på kampen så fort som mulig etter utsendelse i Spond, og senest 3 dager før kampen. Frafall etter den tid varsles treneren som er ansvarlig for kampen. Ved behov for å hente inn flere spillere gjør lagledelsen/ trenerne det. Den enkelte familie skal ikke skaffe erstatter.

Det er veldig mange kamper søndag 21/1 og søndag 11/2. Jeg ber om at dere melder forfall til disse dagene umiddelbart dersom dere vet at dere ikke kan delta som oppsatt, eller det er noen som synes de har fått for mange kamper. Dersom noen ikke er satt opp disse dagene, men har mulighet til å spille kamper er det også fint om jeg får beskjed om det slik at dere kan kontaktes dersom det blir forfall.

Link til 9-års kampene:  Kampoppsett J9 vinteren 2018_rev15.01.18.pdf

Link til 10 års kampene: Kampoppsett J10 vinteren 2018_rev15.01.18.pdf

Oppmøte 20 minutter før kamp på 9 års kampene og 30 minutter før på 10 års kampene.

Merk at det kan komme endringer på tidspunkt i kampoppsettet fra kretsen - det vil i så fall informeres om så fort vi får beskjed om det.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.