Plan for aktivitet i 2016

Postet av Fotball G10 - 2008 den 5. Mai 2016

Da er vi kommet godt i gang med treninger, cup og miniserie. Trenerne har gjennomført et møte hvor vi har drøftet hvordan vi på best mulig måte skal tilrettelegge for årets aktivitet. Vi har satt ned de viktigste punktene i et dokument som gir de sportslige rammene for G-2008 i 2016. Dette for å ha noen felles holdepunkter å ta utgangspunkt i når de åtte trenerne planlegger og gjennomfører. Dette er spesielt relevant siden ansvaret for gjennomføring er likt fordelt mellom alle trenerne.

Rammene for oss baserer seg på utkast til sportsplan for Utleira. Sportsplanen gir våre rammer, men er såpass generell at vi ønsker å konkretisere den for hvordan vi trenerne ønsker å gjennomføre aktivitetene for G2008. Det er viktig å tilpasse sportsplanen våre spilleres behov. Utleiras sportsplan begynner å ta form, men er foreløpig kun et utkast som klubben arbeider videre med.

Legger ut G2008 sin plan for aktivitet og Utleiras sportsplan så alle kan ta en titt hvis dere ønsker.

Vår plan for aktivitet vurderes fortløpende, en oppdatert versjon vil bli publisert i bloggen når det kommer endringer av betydning. Planen vil revideres etter at neste trenermøte er gjennomført rett etter sommerferien.

Trenerteamet vil gjerne ha innspill på det som kan gjøres bedre, vi er frivillige med begrenset erfaring fra barneidrett, så er det noen som har tips eller andre tilbakemeldinger så ta kontakt!

Fotball gutter 2008- trening, sonekvelder og cuper i 2016.docx

Forslag sportsplan Utleira Fotball vers 1.docx

Tommy


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline