Fairplayvert oppgaver!

Postet av Fotball G14 - 2005 den 2. Mai 2016

Fairplayvert betyr å være lagets utstrakte hånd til våre gjestende lag. Møt opp i god tid. Det er også aktuelt å bidra til riggingen av banene. Vi skal sørge for at fairplay og foreldrevettreglene blir overholdt av både trenere og publikum. Da er det greit å sette seg inn i foreldrevettreglene som er listet opp nedenfor. Det å ønske velkommen til gjestende lag, gi de informasjon om garderober og andre fasiliteter er en ok start på kampen. Fairplayvert skal være et synlig innslag i kamprammen og bidra til at kampavviklingen blir ok for alle.

Fairplayvester skal være tilgjengelig via kiosken i Utleirahallen.

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldre møter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller

Lykke til!

Hilsen lagledelsen.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline