Årsrapport 2014

Postet av Fotball G13 - 2006 den 3. Mar 2015

Gruppen:
Det var ved sesongslutt 26 spillere i gruppen, 4 færre enn ved sesongstart.
Miljøet i gruppen:
Vi har hatt en del utfordringer med uro på treninger og til dels usportslig opptreden fra en del av guttene. Dette har vi tatt tak i på trenermøter, med foreldre og guttene selv. Vi avviklet et spillermøte på tampen av sesongen, hvor vi gikk gjennom fair-play reglene og ble enige om kjøreregler både på trening og kamp og hvilke konsekvenser det skal ha om disse ikke følges. Miljøet i gruppa er for øvrig godt og guttene er mye sammen og spiller fotball sammen utenfor lagets treninger.
Seriespillet:
Vi deltok ukentlig på seriespill/sonekvelder med 5er-lag, og vi stilte med 4 lag gjennom sesongen, noe som viste seg å skape unødig mye organisering fra laglederne ved frafall pga skader og sykdom. Vi så veldig stor utvikling fra 2013/14 sesongen og spillerne er mye jevnere enn de var forrige sesong. Det er også tendens til mye godt lagspill som har gitt gode resultater og fine sportsopplevelser gjennom sesongen, med 3v3 turneringen på Romoslia som sportslig høydepunkt. Vi har hatt noen episoder i form av usportslig opptreden på sonekvelder, som også ble meldt inn til ledelsen i Utleira fotball, dette har vi tatt tak i som nevnt ovenfor.
Cuper:
Bendit cup i nissekollen
Astor 3v3 cup
Skandiacup
Malvik Cup
3v3 turnering på Romolslia
Burgerking minicup på Othilienborg
Treninger:
Sesongen startet i april med et oppstartsmøte der lagledelse ble valgt og laget organisert.Vi har gjennomført treninger hver torsdag utenom fellesferie med avslutning i oktober. Tilsammen har i underkant av 20 treninger blitt gjennomført.
Treningene ble gjennomført på ¼ del av Utleira 11KGB. Treningene har stort sett fungert godt, men savner små mål som gir større fleksibilitet i treningsarbeidet.
Gjennom sesongen har både spillere og trenere utviklet seg mye og det er svært lovende med tanke på neste sesong.
Sosialt:
I april hadde vi oppstartsmøte der lagledelse ble valgt og foreldre informert av klubben.I slutten av juni arrangerte vi kamp mellom spillere og foreldregruppa med kaker og sosialt samvær etterpå. Vi avsluttet sesongen på Bowling 1 hvor vi avviklet spillermøte, koste oss med pizza og spilte lagbowling.
Vi har allerede arrangert sesongens første foreldremøte, hvor vi informerte om hva vi snakket om på spillermøte. Vi evaluerte også forrige sesong og valgte inn nye foreldre til lagledelsen, som har blitt større og sterkere enn noen gang med en foreldregruppe som viser mer og mer interesse for klubbens og lagets arbeid. Dette lover veldig godt for framtiden og for å beholde flest av guttene lengst mulig. Vi planlegger en ny rekrutteringsrunde før oppstart i april.
Dugnader:
Dugnadene vi har gjort for fellesskapet i år er
  • sonekvelder i Stordalen ( her gikk inntektene direkte til laget :) )
  • Sonekveld på Utleira KGB
  • salg av toalettpapir
  • banedugnad i Stordalen
  • varetelling på OBS
  • varetelling på Jula
  • Hallandelssalg
  • Risvollan borettslag
  • Skolegårdsfest for Utleira skole
  • Utleira minicup
Oppgavene er forsøkt fordelt slik at belastningen på hver enkelt familie er minst mulig.
Tusen takk for innsatsen til alle som har hjulpet oss og klubben!
Økonomi:
For Utleira G2006 endte vi opp med et solid overskudd på 10 704 kroner for 2014.Dette skyldes at vi hadde stor sukksess med kiosksalg under sonekvelder i Stordalen, hvor vi fikk inn flere tusen kroner takket være god foreldreinnsats. Vi fikk også nesten inn alle egenandelene så derfor har laget en sunn økonomi som vi kan bygge videre på i årene som kommer når utgiftene for laget blir større.
Lagledelsen i 2014:
De som har bidratt i driften av laget har vært:
Trenere:
Eirik LysøVibeke RemsethPål Anders BergumStig-Gøran Nilsen
Ole Anders UvAnders HammervoldOle David ØklandWiktor Weibull

Vibeke Remseth har gjennomført NFF sitt c-kurs, Modul 1 og Vibeke Remseth og Anders Hammervold har også tatt NFF sitt C-kurs, Modul 2 for fotball-trenere.

Dugnadsansvarlig: Marthe R. Hammervold
Økonomiansvarlig: Nina Flytør/Vibeke Remseth
Lagleder: Vibeke Remseth

Med hilsen,
Vibeke Remseth
lagleder g2006

0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline