Nytt rund treningstilbud

Postet av Utleira IL - Allidrett den 25. Jan 2015

Hei alle Basisforeldre

Treningstider
Vi i Foreldrestyringsgruppa har hatt et møte og det er tatt et valg om å endre noe på treningstilbudet for Basis framover. Det har gått to treningsuker med de nye treningstidene for 2015 og vi har sett på antall oppmøtte pr gruppe. I tillegg fikk vi inn 32 svar på spørreundersøkelsen om ønsket treningstid. Ut ifra disse vurderingene har vi kommet fram til følgende tilbud, endringer i rødt;

1. Fom uke 5 - tom uke 9 (mens det er Skileik på Bratsberg) vil det være følgende treningstider:

Tirsdag
Kl 16.00- 16.45 2008- 1 (primært Kl A+B)
Kl 16.45- 17.30 Tiltenkt 2007 men pga lavt oppmøte vil tilbudet utgå denne perioden.
Kl 18.00-19.15 Skileik for alle på Bratsberg
Onsdag
Kl 16.30- 17.15 2008-2 (primært Kl C+D)
Kl 17.15- 18.00 2009

2. I uke 6 vil det være innleid sirkusinstruktør som trener. Denne treneren vil ta med utstyr for å trene på sirkusaktiviteter sammen med barna. For ikke å ekskludere 2007 gruppa fra dette tilbudet vil de ha et treningstilbud denne uken tirsdag fra kl 16.45- 17.30. De andre gruppene har treningstider som oppgitt i punkt 1.

3. Fom uke 10 og ut vårsesongen vil det være følgende treningstider:

Tirsdag
Kl 16.00- 16.45 2008- 1 (primært Kl A+B)
Kl 16.45- 17.30 2007
Onsdag
Kl 16.30- 17.15 2008-2 (primært Kl C+D)
Kl 17.15- 18.00 2009

Foreldredugnadsliste har enda ikke blitt ferdigstilt da det var ønskelig å først få på plass endelig treningstilbud for Basis framover. Vi satser på å få sendt ut foreldredugnadslista pr mail i løpet av uke 5 med oppstart av tilstedeværende forelder på treningene fra uke 6. Mer info om denne rollen kommer i mailen.

Påmelding til innebandycup
Utleira Basis hadde før nyttår besøk av innebandy trenere. Det så ut som mange deltagere var veldig giret på det. Vi har fått invitasjon til Minirunder i innebandy som vil foregå i Rostenhallen den 7. og 8. februar. Påmeldingsfrist er fredag 30. januar. Kan dette være aktuelt for ditt barn gå inn på hjemmesiden til Basis for å lese mer.... og for påmelding!

Hilsen
Foreldrestyringsgruppa Basis
Ved leder Anita Julshamn


PS Ved tidligere mailutsendelser har jeg observert noen adressanter som har registrert feil mailadresse og dermed ikke har mottatt mail. Er det noen som savner mail angående informasjon om Basistilbudet så ta kontakt med leder@utleira.no.

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline