Referat fra foreldremøte 8. mars

Postet av Fotball G8 - 2010 den 8. Apr 2018

REFERAT FRA FORELDREMØTE 8. MARS

1.

Innlegg av sportslig ansvarlig i Utleira Odd Einar Landsem.

Styret i Utleira mottok i høst en henvendelse fra lagleder som meddelte bekymring i foreldregruppa hvordan guttene ble ledet i trening og kamp. Utleira har hatt 2 møter med trenere og lagleder og gått igjennom regler fra NFF og sportsplanen til Utleira.

Fair play 

Fair-play hilsen før og etter kamp. Foreldre og foresatt er publikum og finner sin plass på motsatt side av hvor treneren står.

Trenervett i fotball

Treneren er et forbilde for barna, som er der for deres del og ikke for sin egen.

Skape jevnbyrdighet i fotballkamper.

Alle spillere er like mye verdt. Treneren skal spre både spilletid og oppmerksomhet.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

2. 

Fair-play vakt på trening

På hver trening vil det være 2 foreldre med vest som skal fungere som fair-play vakt. Disse skal bidra med praktiske ting som å knytte sko, hente baller mm. 

Dersom det er gutter som ikke er motivert for trening, og ødelegger for andre, ønsker man at fair- play vakten skal ta en prat med vedkommende før han/hun sender barnet ut til treningsfeltet igjen. Det er trenerne som avgjør hvilke gutter som trenger en pause fra treningen.

Lagleder setter opp en liste med hvilke foreldre som har ansvar på hver trening. Vi starter opp med fair-play vakt ved oppstart med utetrening.

3.

Støtteapparatet rundt laget fortsetter.

Bjørg W fortsetter som lagleder. Erik, Nerijus, Petter og Øyvind fortsetter som trenere, og Anders fortsetter som dugnadsansvarlig.

4. 

Petter sier noe om hvordan man tenker at treningene skal legges opp.

Gutter på 8 år er fulle av liv og trenger faste rutiner under trening og i kamp.

Trenerne vil ha fokus på "meg og ballen". De vil dele opp guttene i mindre grupper i trening for å sørge for å se hver enkelt og for å unngå kø. Repetere aktiviteter på flere treninger og smålagspill. 

5. 

Treningstid er ennå ikke klar for sesongen. Vi fortsetter med innetrening på søndager til vi får avklart dette.

Sonekveldene/seriespill vil være på onsdager som i fjor. Trenerne ønsker at det sies ifra i god tid ved fravær i kamp. Trenerne skaffer erstatter dersom det er nødvendig. Det meldes opp 3 lag til seriespill.

Vi planlegger å være med på følgende cuper denne våren:

Eat, move, sleep cup på Nissekollen: 21. og 22. april

Astor cup 3V3: 5. -6. mai

Utleira cup: 9. -10. juni

Vi satser også på å være med på 3 cuper til høsten. Vi har snakket om Burger King cup, Romolslia cup og Nidelv cup.

6. 

Mange barn er ikke representert med foresatt på møtet. Trenere og lagleder ønsker at de foreldre som ikke har møtt opp, skal ha en samtale med lagleder før oppstart. Dette for å sikre at alle får  samme informasjon . Lagleder vil være tilstede på de første utetreningene.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline