Utleira Allidrett og Innebandy

Allidrett
Aktivitet for førskole, 1.trinn og 2. trinn. Tilbudet er åpent for alle i denne aldersgruppen uansett skolekrets. Det er totalt 6 aldersinndelta grupper med maks 25 barn på hver gruppe. Aktivitetene er stort sett innendørs i Utleira Skole gymsal eller i Utleirahallen. Noen ganger er det utetrening. I samarbeid med særidrettene i Utleira IL får barna i 1. og 2. trinn teste ut forskjellige idretter, mens førskolebarna stort sett gjør lek og gymnastikk aktiviteter. Tidspunkter, info om påmelding og priser finner du her: https://www.superinvite.no/#/i...

Innebandy
Aktivitet for barn fra 1. til 5. klasse. Treninger hver onsdag fra 17.30-18.30. Dette passer bra som sekundæridrett, da det kun er en trening pr uke og frivillig kamptilbud kun en dag pr mnd. Mer om påmelding finner du her: https://www.superinvite.no/#/i...

Styret
Tore Baadshaug
Wenche Flønes
Anatoli Jernakov
Unni Norbeck

Aktivitetsledere
Ellinor Hangerhagen
Trude Hjulstad
Caroline Eggen
Marte Elverum
Sarah Pedersen
Ida Hanne Hagen

Powered by: Bloc