Utleira Allidrett og Innebandy

Allidrett
Aktivitet for førskole, 1.trinn og 2. trinn. Tilbudet er åpent for alle i denne aldersgruppen uansett skolekrets. Det er totalt 6 aldersinndelta grupper med maks 25 barn på hver gruppe. Aktivitetene er stort sett innendørs i Utleira Skole gymsal eller i Utleirahallen. Noen ganger er det utetrening. I samarbeid med særidrettene i Utleira IL får barna i 1. og 2. trinn teste ut forskjellige idretter, mens førskolebarna stort sett gjør lek og gymnastikk aktiviteter. Tidspunkter, info om påmelding og priser finner du her: https://www.superinvite.no/#/invitation...

Innebandy
Aktivitet for barn fra 1. til 5. klasse, treninger hver onsdag 17.30-18.30. Dette passer bra som sekundæridrett, da det kun er en trening pr uke og frivillig kamptilbud kun en dag pr mnd. Aktivitet for voksne, treninger hver tirsdag 21:30-23:00 Mer om påmelding finner du her:  https://www.superinvite.no/#/invitation...

Styret allidrett
Wenche Flønes (Leder)
91640107, e-post

Unni Norbeck
48204953, e-post

Christopher Steen
e-post

Kent Stensaas
92075193, e-post 

Ann Karin Aasprong Furseth
90548940, e-post 

Trine Smestad

Aktivitetsledere
Ellinor Hangerhagen
Ida Strømmen
Caroline Eggen
Marte Elverum
Sarah Pedersen
Ida Hanne Hagen


Styret innebandy

Tore Baadshaug (Leder)
97752580 , e-post

Linn Munkeby Karlsen

Stian Bøkseth

Stian Schjerve

Kristin Ystmark Bjerkan

Harriet Gjerstad

 


Levert av IdrettenOnline