Høstsesongen 2018

Postet av Fotball G10 - 2010 den 16. Aug 2018

Hei! 

Da er fotballferien over og vi starter opp med første trening i dag kl 17.00 i Stordalen.

Oversikt på sonekvelder er kommet, og jeg vil legge ut arrangement for hver sonekveld slik jeg gjorde før sommeren. Første sonekveld er allerede i neste uke, altså 22/8 for Utleira 1 og 2.

Siste sonekveld i høst er satt opp 5. oktober.

Oppmøte til kamp er 15 min før dersom det ikke gis annen beskjed.

Vi har "hjemme- sonekvelder" i Stordalen 19. og 26. september.  Da kan vi evt. ha dugnad med salg.


På foreldremøtet i vår ble det lagt frem forslag til cuper gjennom sesongen.

Heimdal-cup er nå avlyst, og vi velger å melde på 2 lag til Ranheim cup 8.- 9. september i stedet.

I tillegg kommer det påmelding til:

Othillienborg cup 22.-23. september 3V3

Nidelv cup 29.-30. september 5'er

Egenandel til cupene vil variere noe, da påmeldingsavgiften er ulik for hver cup. betaling skjer ved påmelding på Spond.

Har fortsatt ikke fått beskjed om at nye fotballdrakter har kommet. Jeg følger opp dette kontinuerlig.


God fotballhøst alle sammen!

MVH Bjørg
Sonekvelder/seriespill våren 2018

Postet av Fotball G10 - 2010 den 17. Apr 2018

Første sonekveld er allerede i neste uke, altså 25. april.

Kampoppsett:

Miniserien 2018 Vår UTKAST.xlsx

Det vil bli opprettet arrangement for sonekveldene på Spond. Det er kun de som skal spille som blir invitert.  Slik blir det enklere for både trenere og foreldre å holde oversikt. 

Det er planlagt 2 sonekvelder i stordalen.  Vi satser da på dugnad med kaffe og kakesalg. Inntekter her vil gå direkte til lagskassen.


Laginndeling for sonekvelder;

Utleira 1: Augustinas, Jakob, Ludvik, Arve, Joakim,  Ole Christian,  Johannes og Konrad

Utleira 2: Tobias, Erlend, Marcus, Gustav, Martin, Ola, Tamilian,  Sondre og Isak Cornelius

Utleira 3: Ask Peder, Mathias, Sander, Phillip, Shayaan, Akseli, Ailo og EvanEat Move Sleep cup

Postet av Fotball G10 - 2010 den 17. Apr 2018

Eat Move Sleep cup Nissekollen 21. og 22. april.

Det har foreløbig ikke kommet noe kampoppsett. Dette sendes ut på Spond så snart det er klart.

Laginndeling for cupen:

Utleira 1:  Jakob, Augustinas, Erlend, Konrad, Gustav, Ludvik, Ole Christian og Phillip.

Utleira 2: Tobias, Ask Peder, Marcus, Tamillian, Mathias, Ailo, Sander og Johannes.


Referat fra foreldremøte 8. mars

Postet av Fotball G10 - 2010 den 8. Apr 2018

REFERAT FRA FORELDREMØTE 8. MARS

1.

Innlegg av sportslig ansvarlig i Utleira Odd Einar Landsem.

Styret i Utleira mottok i høst en henvendelse fra lagleder som meddelte bekymring i foreldregruppa hvordan guttene ble ledet i trening og kamp. Utleira har hatt 2 møter med trenere og lagleder og gått igjennom regler fra NFF og sportsplanen til Utleira.

Fair play 

Fair-play hilsen før og etter kamp. Foreldre og foresatt er publikum og finner sin plass på motsatt side av hvor treneren står.

Trenervett i fotball

Treneren er et forbilde for barna, som er der for deres del og ikke for sin egen.

Skape jevnbyrdighet i fotballkamper.

Alle spillere er like mye verdt. Treneren skal spre både spilletid og oppmerksomhet.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

2. 

Fair-play vakt på trening

På hver trening vil det være 2 foreldre med vest som skal fungere som fair-play vakt. Disse skal bidra med praktiske ting som å knytte sko, hente baller mm. 

Dersom det er gutter som ikke er motivert for trening, og ødelegger for andre, ønsker man at fair- play vakten skal ta en prat med vedkommende før han/hun sender barnet ut til treningsfeltet igjen. Det er trenerne som avgjør hvilke gutter som trenger en pause fra treningen.

Lagleder setter opp en liste med hvilke foreldre som har ansvar på hver trening. Vi starter opp med fair-play vakt ved oppstart med utetrening.

3.

Støtteapparatet rundt laget fortsetter.

Bjørg W fortsetter som lagleder. Erik, Nerijus, Petter og Øyvind fortsetter som trenere, og Anders fortsetter som dugnadsansvarlig.

4. 

Petter sier noe om hvordan man tenker at treningene skal legges opp.

Gutter på 8 år er fulle av liv og trenger faste rutiner under trening og i kamp.

Trenerne vil ha fokus på "meg og ballen". De vil dele opp guttene i mindre grupper i trening for å sørge for å se hver enkelt og for å unngå kø. Repetere aktiviteter på flere treninger og smålagspill. 

5. 

Treningstid er ennå ikke klar for sesongen. Vi fortsetter med innetrening på søndager til vi får avklart dette.

Sonekveldene/seriespill vil være på onsdager som i fjor. Trenerne ønsker at det sies ifra i god tid ved fravær i kamp. Trenerne skaffer erstatter dersom det er nødvendig. Det meldes opp 3 lag til seriespill.

Vi planlegger å være med på følgende cuper denne våren:

Eat, move, sleep cup på Nissekollen: 21. og 22. april

Astor cup 3V3: 5. -6. mai

Utleira cup: 9. -10. juni

Vi satser også på å være med på 3 cuper til høsten. Vi har snakket om Burger King cup, Romolslia cup og Nidelv cup.

6. 

Mange barn er ikke representert med foresatt på møtet. Trenere og lagleder ønsker at de foreldre som ikke har møtt opp, skal ha en samtale med lagleder før oppstart. Dette for å sikre at alle får  samme informasjon . Lagleder vil være tilstede på de første utetreningene.
Obligatorisk foreldremøte torsdag 8. mars kl 20.00

Postet av Fotball G10 - 2010 den 26. Feb 2018

Hei!

Da er fotballsesongen snart i gang igjen. Lagleder og trenere for gutter 2010 innkaller til et obligatorisk foreldremøte før oppstart. 

Tid og sted: Torsdag 8. mars kl 20.00 i klubbhuset i Utleirahallen 

Det vil bli sendt ut innkalling til møtet via Spond.

Saker:

Sportlig leder informerer om regler for barnefotball

Trenerteam og andre roller rundt laget

Forventninger til foreldre og barn under trening

Planlagte cuper i sesongen 2018

Spond


Vel møtt alle fotballforeldre!