Lagsfotografering mandag 5. november

Postet av Håndball J12 -2008 den 3. Nov 2018

Husk lagsfotografering mandag 5. november kl 1705 i Utleirahallen (rett etter trening). Alle må ta med spilletrøyer, shorts, hvite sokker og et stort smil :-)Kampoppsett høsten 2018 (oppdatert 25.10.18)

Postet av Håndball J12 -2008 den 19. Okt 2018

Da er kampoppsettet for høsten klart (oppdatert 26/10 med to kamper som er omberammet. Disse er merket med ny i oppsettet. Det er også gjort noen korrigeringer i sekretariatet).

Det vil bli sendt ut Spond-invitasjon til alle kamper 14 dager før kampen. Vi ber om at dere bekrefter deltakelse på kampen så fort som mulig etter utsendelse i Spond, og senest 3 dager før kampen. Frafall etter den tid varsles treneren som er ansvarlig for kampen. Ved behov for å hente inn flere spillere gjør lagledelsen/ trenerne det. Den enkelte familie skal ikke skaffe erstatter.

Oppmøte 30 minutter før kampstart - ferdig skiftet og klar til kamp.
Treningstider 2018-2019

Postet av Håndball J12 -2008 den 1. Okt 2018

Da har vi fått klarlagt treningstidene for jentene for sesongen 2018-2019. Vi er tildelt følgende tider:

  • Mandag 1600-1700, Utleirahallen Bane B
  • Torsdag 1700-1800, Utleira skole Gymsalen

Treningstidene er lagt inn i kalenderen og vi vil legge ut melding på Spond slik at trenerne har oversikt på hvor mange som kommer på trening.God sommer!

Postet av Håndball J12 -2008 den 13. Jun 2018

Siste trening før sommeren og sommeravslutning ble gjennomført 4. juni. Vi vil takke alle jentene for en flott sesong og ønske alle sammen en god sommerferie når den tid kommer.

Oppstart for høsten og treningstider kommer vi tilbake til når vi får oversikt over dette.


Vennlig hilsen Trenere og lagledelse!Ingen trening torsdag 18/1 - Utleira skole har nyttårsball i gymsalen.

Postet av Håndball J12 -2008 den 15. Jan 2018Kampoppsett vinteren 2018

Postet av Håndball J12 -2008 den 15. Jan 2018

Da har vi klart kampoppsettene for vinteren 2018.  

Det er laget to oppsett, ett for 9 års kampene og ett for 10 års kampene. Gi tilbakemelding til lagleder Kari med en gang dersom det er noen kamper ditt barn ikke kan delta på eller dere oppdager feil/ mangler i oppsettet.

Det vil bli sendt ut Spond-invitasjon til alle kamper 14 dager før kampen. Vi ber om at dere bekrefter deltakelse på kampen så fort som mulig etter utsendelse i Spond, og senest 3 dager før kampen. Frafall etter den tid varsles treneren som er ansvarlig for kampen. Ved behov for å hente inn flere spillere gjør lagledelsen/ trenerne det. Den enkelte familie skal ikke skaffe erstatter.

Det er veldig mange kamper søndag 21/1 og søndag 11/2. Jeg ber om at dere melder forfall til disse dagene umiddelbart dersom dere vet at dere ikke kan delta som oppsatt, eller det er noen som synes de har fått for mange kamper. Dersom noen ikke er satt opp disse dagene, men har mulighet til å spille kamper er det også fint om jeg får beskjed om det slik at dere kan kontaktes dersom det blir forfall.

Link til 9-års kampene:  Kampoppsett J9 vinteren 2018_rev15.01.18.pdf

Link til 10 års kampene: Kampoppsett J10 vinteren 2018_rev15.01.18.pdf

Oppmøte 20 minutter før kamp på 9 års kampene og 30 minutter før på 10 års kampene.

Merk at det kan komme endringer på tidspunkt i kampoppsettet fra kretsen - det vil i så fall informeres om så fort vi får beskjed om det.