Super oppstart for J 2008!

Postet av Håndball J12 -2008 den 27. Sep 2015

Torsdag hadde J 2008 sin første trening. Det var et godt oppmøte med over 30 glade håndballjenter!

Samtidig med treningen ble det arrangert et foreldremøte. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra til at jentene skal få et godt treningstilbud! 8 foreldre har sagt at de kan bidra som trenere/ hjelpetrenere. Det er viktig for at vi skal kunne gi jentene gode håndballopplevelser framover.

De neste to treningene (1/10 og 15/10) vil gjennomføres i Utleirahallen torsdager kl 18.00 - 19.00. Fra og med 19/10 vil treningene gjennomføres i Utleirahallen mandager kl 17.00-18.00. Det blir ingen trening i høstferien.

Håndball-avdelingen kjøper inn håndballer til alle jentene. Det vil være baller tilgjengelig på treningene helt til avdelingen har fått tak i tilstrekkelig antall håndballer slik at alle kan få en hver. På foreldremøtet ble det opplyst om at det eneste utstyret jentene trenger til treningene er treningstøy og innesko.

Per nå har vi oversikt over navnene til jentene som tidligere er registrert i medlemsregisteret til Utleira idrettslag, totalt 28 stykker. De som ikke har vært medlem av Utleira idrettslag tidligere må melde seg inn her så snart som mulig. Dersom noen er usikker på om dere er registrert som medlem, send en e-post til handball@utleira.no.

De neste ukene vil vi bruke til å planlegge sesongen og rigge apparatet rundt laget. Det kommer mer informasjon etter hvert her på hjemmesiden.

Ta gjerne kontakt med lagleder Kari Skogstad Norddal (telefon: 41575287/ kari@norddal.eu) dersom det skulle være noen spørsmål!

Oppstart og foreldremøte Håndball J2008

Postet av Håndball J12 -2008 den 4. Sep 2015

For alle som ønsker å starte med håndball for jenter 2008 vil det som tidligere annonsert bli oppstart i uke 39. Vi kaller herved inn til første trening i Utleirahallen torsdag 24. september klokken 18-19.

Samtidig blir det avholdt foreldremøte i Klubbrommet i Utleirahallen for alle foresatte. På foreldremøte vil det bli informasjon om Utleira IL, treningstildelinger, kampavvikling etc.
Vi må også få på plass et apparat rundt laget med trenere og lagledelse. Hvis det er noen som allerede vet at de ønsker å bidra ville det vært flott å få tilbakemelding på dette. Send da en epost med kontaktdetaljer til handball@utleira.no så vil vi følge opp dette videre.
Nytt av året er at håndballkretsen arrangerer egne barnetrenerkurs som går over 1 kveld. Disse har allerede startet opp, så hvis noen ønsker å delta på dette kan vi finne et egnet tidspunkt.

Jentene har gjennom vinteren blitt satt opp med treningstid på mandager i Utleirahallen klokken 1700-1800. Siden denne tiden kolliderer med fotball sine treningstider vil vi i ukene 39, 40 og 42 kjøre treningene på torsdagene. Fra uke 43 (etter at fotball har avsluttet treningene) vil jentene starte med sine treninger på mandager.

Hvis det ellers skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med noen i håndballstyret.

Vel møtt!


Oppstart for 2008-årgangen

Postet av Håndball J12 -2008 den 10. Aug 2015

Utleira IL Håndball vil starte opp aktivitet for 2008-årgangen i løpet av uke 39 (21-25. september) i år. Detajer rundt tidspunkt for trening og foreldremøte vil komme når dette er klart. Det vil også bli gitt tilbud om håndballskole mandag-onsdag i høstferien (5-7. oktober) i Utleirahallen. Informasjon om denne vil legges ut på hovedsiden til håndballavdelingen i løpet av august.

Som alltid trenger vi ivrige foreldre til å bistå med både sportslige og administrative oppgaver. Hvis det allerede er noen som ønsker litt mer informasjon rundt dette er det bare å ta kontakt med noen i styre eller leder i håndballavdelingen, Per Kristian Norddal (416 418 42). Da det kommer opp en del trenerkurs framover i regi av håndballregionen kan det også være lurt å følge med på hjemmesiden for informasjon rundt dette hvis man går med en liten trener i magen:-)