Avlyste treninger

Postet av Utleira IL - Allidrett den 14. Des 2021

Hei, 

vi var litt raske på labben da vi annonserte juleavslutning uten å vente på regjeringens nye tiltak. På grunn av at vi har barn fra flere barnehager og skoler i gruppene våre, tenker vi at allidretten utgjør en større risiko for smitte enn hva gjelder andre klubbidretter. I og med at karantenereglene også er strammet inn, vil det potensielt føre til karantene for et større antall barn, deres familier og for trenerne våre.


Vi har derfor besluttet at siste trening før jul avlyses, slik at man har en arena mindre å forholde seg til.


Vi håper vi er tilbake første uke etter nyttår :)


Mvh styret og trenere for Allidrett0 Kommentar

Allidrett 2021/2022

Postet av Utleira IL - Allidrett den 21. Sep 2021

Allidrett godt i gang, men vi ser at vi fortsatt har ledige plasser. Følg link til påmelding.


https://app.rubic.no/Public/Events/2175 


Denne uken (uke38) planlegger vi foreldremøte under trening, men det vil være representanter fra styret tilstede på treningene fra kommende uke. 


Allidrett benytter Rubic som kommunikasjonsplattform. Vi anbefaler at dere laster ned og bruker appen ‘Rubic LagetMitt’. Det er ønskelig at dere benytter påmelding-/avmeldingsfunksjonen for hver trening, slik at aktivitetslederne har god kontroll på antallet. Også via Rubic blir informasjon sendt på den e-postadressen dere har lagret ved påmelding. 


Barna trenger innesko og drikkeflaske. Vi ønsker at foresatte er tilgjengelige for barna/trenerne under treningene, i alle fall til å begynne med.


Det er opprettet en (ny) Facebookside for alle foresatte, hvor øktplaner blir delt og dere kan stille spørsmål/gi tilbakemeldinger som raskt blir besvart: 


Foreldre/foresatte Utleira Allidrett 2021/2022  


Dersom noen ønsker å melde seg som foreldreassistent, kan dere gi beskjed til Anne Lene Skjølsvold på e-post: annelene.sarsland@gmail.com. Dette forutsetter at det leveres politiattest.


Alle barn på Allidrett vil i løpet av de første ukene få tildelt t-skjorte fra Utleira IL. 


Mvh styret Allidrett, Utleira IL0 Kommentar

Påmelding allidrett 2021/2022

Postet av Utleira IL - Allidrett den 11. Aug 2021

Allidretten ønsker velkommen til ny sesong. Vi skaper idrettsglede med masse god aktivitet for barna i vårt nærmiljø. 

Førskolebarna er delt inn i fire ulike grupper i gymsalen. Mye innlæring og lekaktiviteter.

Skolestarterne er delt i tre grupper i gymsalen. Mer fokus på ulike idretter. Både håndball og fotball startes i allidretten, og det blir mulig å delta på cup. 

For barn i 2. til 7. klasse har vi tilbud på mandager, på ulike arenaer. 

Det er maks 20 plasser pr gruppe for å ha best mulig oppfølging. Alle grupper vil ha to faste trenere, samt at gruppene kan få besøk av eksterne trenere fra ulike idretter. Man betaler kr 600 i aktivitetsavgift for allidrett gjennom hele skoleåret, fra september til juni. I tillegg til dette må man være medlem i Utleira IL som koster kr 400 på kalenderår, evt. 700 for hele familien.

Treningene starter i uke 36.

Følg link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/2175

 • Førskolegruppe 2016 mandager kl 16.45-17.30 kr 600
 • Førskolegruppe 2016 onsdager kl 16.45-17.30 kr 600
 • Førskolegruppe 2016 onsdager kl 17.30-18.15 kr 600
 • Førskolegruppe 2016 torsdager kl 16.45-17.30 kr 600
 • Skolestartergruppe 2015 onsdager 18.15-19.00 kr 600
 • Skolestartergruppe 2015 torsdager 17.30-18.15 kr 600
 • Skolestartergruppe 2015 torsdager 18.15-19.00 kr 600
 • Aktivitetsgruppa 2012-2014 mandager 17.30 kr 600
 • Aktivitetsgruppa 2009-2011 mandager 17.30 kr 600

Ved ytterligere spørsmål vedrørende allidrett, ta kontakt med Marius Emil Kjørstad (marius.kjorstad@outlook.com) eller Anne Lene Skjølsvold (annelene.sarsland@gmail.com) 


med vennlig hilsen 

Styret i allidrett 0 Kommentar

Invitasjon til åpent styremøte

Postet av Utleira IL - Allidrett den 22. Feb 2021

Invitasjon åpent styremøte


Styret innkaller herved til åpent styremøte (årsmøte) i Utleira Allidrett. 

Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 20:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 3.mars kl. 12:00 her: 

Påmelding åpent styremøte

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Innen påmeldingsfristen er utgått vil alle som har meldt seg på til møtet få tilsendt lenke til TEAMS hvor møtet vil bli avholdt.

Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest én uke før møtet til tsmestad@gmail.com

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.utleira.no/p/47721/allidrettidrettslek under sak for åpent styremøte 2021.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til åpent styremøte i Utleira Allidrett!

Med vennlig hilsen

Styret i Utleira Allidrett


0 Kommentar

Informasjon til foreldre

Postet av Utleira IL - Allidrett den 4. Feb 2021

Hei alle foreldre til barn på Allidrett og Idrettslek, her kommer det litt informasjon.


Treningstid, treningssted og trenere er som følgende.


 • 2015 - Onsdag 17.00 Gymsal. Trenere er Andreas og Marius.
 • 2015 - Onsdag 17.50 Gymsal. Trenere er Andreas og Marius.
 • 2008-12 - Onsdag 18.45 Gymsal. Trenere er: Andreas og Julia
 • 2015 - Torsdag 17.00 Gymsal. Trenere  er Andreas og Marius.
 • 2013-14 - Torsdag 17.50 Gymsal. Trenere er Andreas og Marius
 • 2013-14 - Torsdag 17.10 Hallen. Trenere er Peter og Julia.
 • 2013-14 - Torsdag 18.10 Hallen. Trenere er Peter og Julia


Det er e-post adressen som er registrert i Rubic som vil motta informasjon som sendes ut fra styret og trenerene. Det er derfor viktig at alle går inn og ser at denne informasjonen er riktig. 


Foreldre som har meldt seg som foreldreassistent må melde seg inn i Facebook-gruppen under følgende link:https://www.facebook.com/groups/1706856639463267/?ref=share


Det ligger oversikt over foreldreassistenter og trenere på følgende link:

https://drive.google.com/file/d/1aGSFoC2WKTDvtgWxRZXGLbaImHh-opDV/view?usp=sharing


Det er stadig behov for flere foreldreassistenter, så det er bare å melde sin interesse. 


Med vennlig hilsen Styret i Allidrett


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline