Informasjon om streamingtjenesten MyGame

Postet av Utleira IL - Håndball den 13. Aug 2022

Norges Håndballforbund (NHF) har inngått et samarbeid med MyGame om filming av norsk breddehåndball, som også involverer TV 2 og Norges Idrettsforbund. MyGame monterer stadig flere sportskameraer i haller og på arenaer i hele Norge, og arbeider mot vårt felles mål om å gjøre breddehåndballen langt mer synlig i sesongene som kommer.

Denne informasjonen er laget slik at alle kan informere sine respektive lag og spillere om både den enkelte spillers og lagets personvernsrettigheter og muligheter til å reservere seg.

Det er allerede montert kamera på en rekke baner. Der vil deltagende lag kunne se kampene sine igjennom MyGame sine apper og TV 2 Play. Foreldre, besteforeldre og andre tilhengere av laget kan dermed også se kamper uten selv å være til stede på tribunen, både når de spilles direkte, og i opptak når det måtte passe dem.

Man kan laste ned MyGame sine apper for iPhone og Android-telefoner for å se kampene.

Det er spesielt viktig at alle berørte i de klassene som er åpnet for streaming, det vil si fra 15-årsklassen og eldre, kjenner til mulighetene til å reservere seg mot at en spillers navn synliggjøres, eller mot at kampen blir filmet.

For å finne kommende Utleira kamper som streames, gå inn på https://mygame.no/planlagte-sendinger/.  Søk etter Utleira så finner man info.


Personvern:

Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til lov- og regelverk, i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF). Vi har også vært i dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke behandle personopplysninger om involverte i kampene for andre formål enn å levere strømmetjenesten til publikum.

Personreservasjon mot filming og/eller navn-visning i Min Idrett:

Sammen med NIF og Norges Håndballforbund har MyGame nå lagt til rette for at reservasjon håndteres i Min Idrett. For å reservere enkeltpersoner mot filming, kan man altså logge seg inn i Min Idrett og gå til Personvern/Reservasjon: https://beta.minidrett.no/oversikt

Om et lag som helhet ønsker å reservere seg, er det lagt til rette for at dette kan gjøres direkte i TA.

Personer på hemmelig adresse:

Dersom en person involvert i kampen bor på hemmelig adresse, vil ikke kampen bli filmet, da de er automatisk reservert. Om vedkommende likevel ønsker at kampen skal filmes, kan dette kun gjøres om vedkommende selv manuelt skrur av reservasjonen i Min Idrett. Behandling av denne informasjonen skjer via NIF. MyGame får ingen opplysninger om hvem som har denne beskyttelsen.

Innsyn:

Dersom man ønsker innsyn i hvordan personopplysninger behandles, kan forespørsel om innsyn sendes til personvern@mygame.no.

Sletting:

Kampene vil være tilgjengelige for en begrenset periode i MyGames sluttbrukerplattform og i våre apper, og deretter slettes.

 • Opptak av kamper i aldersklasser 15 år til 18 år slettes senest etter 60 dager.
 • Opptak av kamper i aldersklasser 19 år og eldre slettes senest etter 90 dager.

Uønskede hendelser – stopp-knapp:

Norges Håndballforbund og MyGame har utviklet en stoppknapp som alltid er tilgjengelig i liverapporteringsappen. Denne benyttes av sekretariatet når uforutsette eller uheldige hendelser inntreffer i forbindelse med kamper. 

Omberamming av seriekamper sesongen 2022/2023

Postet av Utleira IL - Håndball den 2. Jul 2022

Til alle lag i Utleira Håndball.

Av og til dukker det opp gode grunner for at en håndballkamp må omberammes. Da må lagleder på laget initiere en omberamming av kamp. Dette gjøres i samarbeid med bortelaget og i hht regler angitt i link under. Evt gebyr som tilkommer for ikke å ha fulgt retningslinjer tilfaller laget.

Hvis lagleder ikke har tilgang til dette i TA, ta kontakt med haandball@utleira.no så fikser vi dette.

For øyeblikket er omberamming i Utleirahallen begrenset til oppsatte kampdager med disse tidsrom. Har man behov for tider utover dette må man ta kontakt med styret.

Dette er kamphelgene i Utleira kommende sesong 2022/2023:

UkenrDagerNotat
42Lørdag 22.10 og Søndag 23.10
44Lørdag 5.11 og Søndag 6.112. div kamp på søndag kl. 16:00.
45Lørdag 12.11 og Søndag 13.11
46Lørdag 19.11 og Søndag 20.11
48Lørdag 3.12 og Søndag 4.122. div kamp på søndag kl. 16:00
49Lørdag 10.12 og Søndag 11.12
2. div kamp på søndag kl. 16:00.
1Lørdag 7.1 og Søndag 8.1

2Lørdag 14.1 og Søndag 15.1

3Lørdag 21.1 og Søndag 22.1
2. div kamp på søndag kl. 16:00.
5Lørdag 4.2 og Søndag 5.2
2. div kamp på søndag kl. 16:00
6Lørdag 11.2 og Søndag 12.2
2. div kamp på søndag kl. 16:00
7Søndag 19.2

12Lørdag 25.3 og Søndag 26.3
NB! Tidsrammer. Første kamp lørdag og søndag kan berammes fra kl. 09:00. Siste kamp lørdag kan starte 20:00. Siste kamp søndag ferdig kl. 17:00. Husk å sette av nok tid til kamp, pause og ny kamp. Se gjerne hva som er avsatt av tid på annen kamp i samme alderstrinn/nivå.

Hva og hvordan om omberamminger.

Gebyrer i fbm omberamminger. Se punkt I).

Banedagbok for Utleirahallen.

Brukerveiledning for omberamming av kamp i TA (NB! Må har Lagleder profil i TA).


Noen spørsmål rundt temaet? Ta kontakt med styret.

mvh

Utleira Håndball v/Pål Nøst
250.000,- i utestående avgifter!!

Postet av Utleira IL - Håndball den 13. Jun 2022

Her kommer en oppfordring til alle klubbens medlemmer: Vi ber alle sjekke ut om trening- og medlemsavgifter for deg selv, dine barn eller hele familien er oppgjort?

Hvis det er utøvere som fortsatt mottar krav men som har sluttet for en stund siden, så MÅ dette kommuniseres med UIL ved daglig leder Pål Wahl, leder@utleira.no. UIL har muligheter og løsninger om ting har vært eller er økonomisk krevende, men da må man selv ta kontakt med daglig leder vedrørende dette. 

Utleira Håndball har i skrivende stund ca 250.000,- utestående i avgifter som ikke er betalt. Dette er et alt for stort beløp som vil få konsekvenser for aktiviteten i Utleira Håndball om ikke det skjer noe.

Trenings- og medlemsavgifter blir brukt til å skape aktivitet i Håndballavdelingen! Om inntekt uteblir vil man måtte vurdere tiltak som å redusere aktiviteten i håndball avdelingen, øke foreldrebetalingen utenfor treningsavgiften og/eller alternativt gjennomføre flere dugnader. Dette ønsker vi ikke.

Håndballstyret ønsker å ha stor aktivitet med god kvalitet og da må alle sammen bidra for å finansiere dette.

Tigerskole, klubbsamarbeide med Trondheim Idrettsklinikk, bidrag til reisecup, kjøp av halltimer i Utleirahallen for kamp/trening, innkjøp av utstyr med mer er typiske aktiviteter som kan bli rammet av et uønsket inntektsbortfall!

Så derfor ønsker vi at alle dere som ikke er helt sikre på at alle fakturaer er betalte, sjekker dette i Rubic evt via kasserer, så blir du kanskje kvitt en dårlig samvittighet i tillegg! Tusen takk!


Pål Nøst på vegne av Utleira Håndball
Påmelding til Åpningscup

Postet av Utleira IL - Håndball den 12. Jun 2022

Påmelding til Åpningscup 2022 er åpnet!

 

Turneringen er todelt og avholdes på følgende datoer:

Senior, Kvinner og Menn: 2. - 4. september

Junior, J/G 8 - 20 år: 5. - 11. september.Påmelding skjer gjennom klubb. Kontakt haandball@utleira.no for påmelding.


Frist for påmelding er 15. august, men meld dere gjerne på fortløpende! 
NY større klubbdugnad for Utleira Håndball

Postet av Utleira IL - Håndball den 5. Mai 2022

Oppdatert: 15.08.2022


Generell info til alle vakter

 • Møte i god tid til din vakt!
 • Husk å registrer deg når du ankommer. Ikke registrert = ingen vakt = ingen betaling
 • Oppmøte i kjelleren i Trondheim Spektrum. Dvs når man kommer inn hovedinngangen (M på bildet under) så finner man en trapp som leder til oppholdsrom i kjelleren til høyre direkte etter at man har kommet inn.
 • Fordeling av oppgaver vil skje der nede og man får enkel instruks for gjennomlesing og godkjenning.
 • Ingen parkering på område, finn alternativ transport.
 • Ha med klær for utendørs vakt.
 • Husk at du representerer Utleira.

Komplett vakt-/arbeidsliste finner man her: Link til regnearket

Info til parkeringsvakter

Oppmøte ved bommen ved hovedinngang (den ved rundkjøringen).  Der vi de møte noen fra B. Iversen som vil ta en liten gjennomgang (er de som bemanner den vaktbua, tlf 950 22 400). NB! Husk å få registrert ditt oppmøte.

Oppgaven til p-vakt er å informere kjørende til arrangement om at det ikke er parkering tilgjengelig ved Spektrum og informere om omkringliggende parkeringsmuligheter (Ila, Skansen, St. Olav etc). Og sørge for at ingen biler blir stående i rundkjøringen. Regner med at de fleste bilene blir stoppet av trafikkinformasjonsvaktene i krysset Mauritz Hansensgate/Klostergata slik at trafikken ned til Spektrum blir minimal.

God vakt!


VAKTINNSTRUKS PARKERINGSVAKT VED TRONDHEIM SPEKTRUM

Parkeringsplassen ved Trondheim Spektrum skal være betjent av en parkeringsvakt i tidsrommet 07:00 – 16:00 mandag til fredag under messen, samt i opprigg og nedriggsperiode.

Parkeringsvakten skal påse at kun kjøretøy meg gyldig parkeringstillatelse parkerer på parkeringsplassen. Kjøretøy uten gyldig parkeringstillatelse skal avvises.

Det er tre type parkeringstillatelser:

 • Grønn - Standbygger
 • Gul – Leverandør
 • Rød – Arrangør

Parkeringsvakten gir standbyggere grønn parkeringstillatelse for de som henvender seg og spør på det.

Gul og rød parkeringstillatelse får man ved å henvende seg hos Nor-Fishings sitt produksjonskontor i Trondheim Spektrum

Når det ankommer store kjøretøy som skal laste/losse varer på logistikkplassen, kontakter B Iversen som åpner porten. Telefon 950 22 400


Stiftelsen Nor-Fishing
Tidligere info

Det er nesten 70 vakter som lagene ikke har fått satt ressurser på. Vi er da nødt til å søke hjelp til å få løst dette. For de lagene som tar ekstra vakter vil få betalt kr. 150,- pr time. Dette vil være fine penger å få i lagskassen. Listen for ledige vakter ligger åpen og det er førstemann til mølla da flere er inviterte til å løse oppdraget. Takk for hjelpen!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1me93mYthVEEL_VFjhHbptpR19oHfgUwwdJTnkASpFAw/edit?usp=sharing

mvh Pål


Da er en foreløpig vaktliste utarbeidet og fordelt på alle lag. 

Arbeidsoppgavene er lite fysisk krevende. I all hovedsak er det vakttjeneste som er tingen.

 • Brannvakt
 • Inngang
 • Parkering
 • Generelt vakthold

All dialog, komplett oppsett, justeringer og endringer må gjøres via mail til haandball@utleira.no. Ser at et redigerbart regneark byr på litt for mange utfordringer. Sorry!

I fanen "Oversikt" finner man de hovedansvarlige fra hvert lag. Da har arrangement et kontaktpunkt om det skulle være noe og det er lettere for andre lag hvis det dukker opp behov for å bytte internt.

I fanen "Tildelte vakter" finner lagets tildelte vakter. Bruk dropdown i celle M1 for å lettere finne ditt lags vakter, da blir vaktene markert grønt.

Send inn info slik at arrangement forstår hvilke vakter som skal fylles med korrekt info. Vi ønsker fortrinnsvis følgende format; eks.  

 • Mandag, 08-15, "J2006-91088555-Petter Smart" 
 • Torsdag, 14-18. "J2006-44506079-Kari Hansen"

Arrangement vil etterhvert som bidragene kommer inn, oppdatere arket.

Det er laget et arrangement på Facebook som lagene kan melde seg på.  Her kan man ta evt spørsmål og svar som angår alle da det sikkert er flere som lurer på ting. Link til Facebook

Link til regnearket

Frist for utfylling av vakter er satt til 1. juni.

Lykke til!

Mvh Arrangementskomite.Hei alle sammen.

Det er en glede å kunne annonsere at Utleira Håndball har skaffet tilveie en større gjøremålsdugnad som vil være en årlig happening for oss fremover. Næringslivsmessene Aqua Nor og Nor-Fishing går av stabelen annenhvert år i Trondheim Spektrum og der skal vi stille med ressurser for vakt, billett, parkering etc.I år er det Nor-Fishing sin tur. Messen har åpent 23.8 - 26.8 hvor vårt dugnadsoppdrag vil strekke seg i en periode fra 21.8 til 28.8. Det vil komme mer informasjon om messen/dugnaden når vi vet mer.

Vi ber alle lag, spillere, foresatte markere denne perioden i kalenderen for dette vil angå alle. Vi trenger at alle stiller for oppdraget består i et stort antall timer. Vaktene vil bli fordelt på en rettferdig måte som mulig på alle lag. Det vil være vakter store deler av døgnet også på dagtid. Vi ber selvsagt de av dere som har jobber og muligheter til å ta dagvakter om å gjøre en tilpasning for dette.

Det ble den 15.02.2022 avholdt et møte for alle lag hvor dugnaden ble diskutert og gjennomgått. Presentasjonen fra dette møtet ligger her.

Spørsmål rundt oppdraget kan sendes til styret i Utleira Håndball.