Nye trener- og dommerkurs

Postet av Utleira IL - Håndball den 16. Jan 2019

Hei alle sammen.

Det går kontinuerlig forskjellige kurs i regi av NHF. VI oppfordrer alle til å melde seg på. Utleira Håndball blir fakturert for alle kurs uansett deltakelse eller ikke fra oss. I 2018 har vi betalt 60.000,- for disse kursene og da er det opp til dere å sørge for at vi får noe igjen for pengene.

Kommende aktuelle kurs:


Se også: https://www.utleira.no/blog/post/133834/kurs-og-utdanning?ispage=true
Kurs: Innføring i barnehåndball

Postet av Utleira IL - Håndball den 5. Jan 2019

En innføring i barnehåndballens egenart, verdigrunnlag, prinsipper for tilrettelegging av konkurranseaktivitet for barn og spilltilbud, spilleregler, Fair Play, trenerrollen – hvem er vi på trening og kamp. I tillegg praksis hvor man viser hvordan skape mye aktivitet i ulike rom (gymsal, hall, ballbinge…). Lekøvelser opp mot kast og mottak, koordinasjon, ulike former for lek og spill. Maler for kampoppsett, «Fair Play møter» og annen viktig informasjon for hvordan skape gode arrangementer. 

Tid: 4. februar 2019 kl. 17:00 - 20:00 (Teori: 17:00-18:30, praktisk: 18:30-20:00)

Sted: Utleirahallen

Påmeldingsfrist 01.02.2019

Link for påmelding https://mi.nif.no/Event#1744586-010

Treningsavgift vår 2019 / Medlemsavgift 2019

Postet av Utleira IL - Håndball den 4. Jan 2019

Det er kommet til den tiden i året hvor både medlemsavgiften for 2019 samt treningsavgiften for vår 2019 skal betales. Frist snarest dog senest 15. januar 2019.

For å delta på en aktivitet i Utleira IL(trening, kamp og cup etc) må man også være medlem i idrettslaget, og ha betalt årets medlemskontingent. 

Link for betaling av medlemskontingent for 2019: https://www.superinvite.no/#/invitation/1d98edfd003bcd59e957739802965f19

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på aktivitet og skal sammen med evt salgsaktiviteter besluttet av årsmøtet, dekke kostnadene knyttet til trening, som f.eks treningstider, anlegg, trenere, støtteapparat, utstyr, møterom, osv. Som regel dekker treningsavgiften også et konkurransetilbud. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer mellom ulike idretter og alderstrinn.

Link for betaling av treningsavgift vår 2019: https://www.superinvite.no/#/invitation/c7d0e7e2922845f3e1185d246d01365d/344650 

Klubben benytter seg av systemet SuperInvite til treningsavgifter for at dette skal bli enklere og bedre for idrettslaget og dets medlemmer.

  • Kontaktperson navn: Pål B. Wahl
  • Kontaktperson telefon: 930 45 500
  • Kontaktperson Epost: leder@utleira.no

NB! For alternative løsninger til treningsavgift, henviser vi til følgende artikkel. 

Mvh.
Utleira Håndball
www.utleira.no 

Julekalender - Utlevering av premier

Postet av Utleira IL - Håndball den 30. Des 2018

Hei.

Utlevering av premier skjer i Utleirahallen ved følgende tidspunkt:

  • Lørdag 05.01.19 kl. 14-17
  • Mandag 07.01.19 kl. 18-20

Premier som ikke hentes ut vil tilfalle Utleira Håndball og benyttes ved andre anledninger.

Tusen takk for din støtte til Utleira Håndball.

mvh

Styret i Utleira Håndball, haandball@utleira.no
Nytt medlemsregister Utleira IL

Postet av Utleira IL - Håndball den 18. Des 2018

Hei.

Utleira IL har jobbet en stund med å kartlegge et nytt medlemsregister for klubben. Et medlemsregister vi i håndballen også må ta i bruk når ting er klart. Det er flere grunner til at man må innføre et slikt system, men i hovedsak er samtlige idrettslag pålagt en medlemsregister som er integrert mot NIF sitt medlemsregister. Et slikt system har ikke klubben i dag.

Et nytt system vil da selvfølgelig inneholde mye mer enn akkurat en integrasjon. Et slikt system vil blant annet gi UIL bedre oversikt over medlemmene i klubben, kommunikasjon med medlemmer, oversikt økonomi etc etc. For styret og lagledelser i Utleira Håndball vil vi kunne få et system som samler klubben enda mer og gjør daglig drift enklere, bedre og mer oversiktlige for samtlige. Dvs spillere, foreldre, lagledelse, trenere, styre etc.

Idrettslaget har kommet såpass langt i prosessen at dem har identifisert 2-3 systemer som skal evalueres. Til dette ønsker vi at det deltar 2-3 ressurser fra håndball. Gjerne ressurser som har erfaring fra slike prosesser eller systemer eller som rett og slett har et ønske om å velge det systemet man mener er best for oss.

Meld din interesse snarest (frist 31/12) til haandball@utleira.no så får du beskjed om videre fremdrift.

Tusen takk for din interesse.

mvh

Styret i Utleira HåndballLevert av IdrettenOnline