Endelig starter vi opp med fotball for gutter og jenter født i 2014

Postet av Utleira IL - Fotball den 23. Mar 2021

Fotballavdelingen starter nå opp eget lag for alle gutter og jenter som er født i 2014.

Onsdag 7. April kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2014!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunk blir onsdag 7. april kl. 20.00


For 2014 årgangen vil det bli treninger hver uke.

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatte.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel

For å starte opp laget, trenger vi følgende roller: 
Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets
representant i fotballstyre. Mer informasjon om dette på foreldremøte.
Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL

Link til registrering: https://forms.gle/wxWtqeedw9EtzsmQ6


Link til selve møte (Husk å registrere deg først, starter kl. 20.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdjYmViYmMtM2Y4Zi00ODUyLWFkMmYtODdjMTljOTY2ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d


0 Kommentar

Åpent årsmøte/styremøte i Utleira Fotball mandag 15. mars

Postet av Utleira IL - Fotball den 11. Mar 2021

Styret i Utleira IL Fotball innkaller til årsmøte mandag 15. mars kl. 20.00


For å delta på årsmøtet, må man registrere seg på følgende link: https://forms.gle/r92vybLueLGkA2pr5

Møtet vil foregå på Teams og link vil ble sendt ut til de registrerte.

Frist for påmelding er søndag 14. mars kl. 20.00.


Vi har følgende saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette treningskontingent
6. Innmeldte saker
7. Status nytt fotballstyre

Ønsker du å melde inn en sak til møtet, må denne sendes på epost til styreleder Odd Einar Landsem, fotball-leder@utleira.no innen søndag 14.mars.

REPRESENTASJON:
Alle lag i Utleira Fotball må stille med minimum en representant på åpent styremøte. Det er ønskelig at det er stor deltakelse fra både ungdommer og voksne som er engasjert i Utleira Fotball.

Vi ønsker alle velkommen til åpent styremøte 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline