Kurs i Go Plenum

Postet av Utleira IL den 22. Mar 2021

Mandag 22. mars kl 18.00-19.00
Go Plenum er et møteverktøy som skal benyttes på årsmøtet i Utleira IL i tillegg til teams. De som deltar på møtet vil få hjelp til å registrere seg og innføring i hvordan dette verktøyet fungerer. 

Microsoft Teams meeting
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet


Alternativt til møte kan du se denne videoen
https://www.youtube.com/watch?v=NkEtANptsbU&t=157sInvitasjon til innspillmøte om ny strategi og lagshåndbok (Digitalt)

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2021

Utleria IL inviterer til innspillmøte om ny strategi og lagshåndbok søndag 14. mars kl 20.30-22.00. Arrangeres på teams og link til arrangementet vil bli lagt ut på utleira.no, så fort denne er klar. Agenda for møtet er at daglig leder Pål Wahl presenterer forslag til ny strategi som skal opp på årsmøtet i idrettslaget. Etter dette vil prosjektmedarbeider (Sportskoordinator) Geir Kojen fortelle litt om lagshåndboken og presentere tankene rundt dette arbeidet og innholdet slik det er tenkt pr i dag. 

Vi ønsker at det stilles spørsmål omkring begge disse dokumentene under møtet, men tar også i mot skriftlige tilbakemeldinger i etter tid. Det er svært viktig for os å få så mange tilbakemeldinger som mulig. 

Begge dokumentene har allerede vært på høring i alle sportslige avdelinger sine styrer pluss noen utvalgte som har meldt seg til å komme med tilbakemeldinger. Over 80 personer har hittil vært delaktig i korrektur, innspill og forslag til endringer, samt stilt gode spørsmål. 

Vi ser frem til et godt møte med fokus på sportslig utvikling i Utleira IL.

Her er dokumentene slik de er pr i dag.

Strategidokument

Lagshåndbok


Microsoft Teams meeting
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtetIdrettens kvinnedag 8. mars

Postet av Utleira IL den 5. Mar 2021

11_21_NIF_Idrettens kvinnedag_612x373nedskalert.jpg

Hvordan sikre 40 % kvinner i ledende posisjoner i norsk idrett innen 2023?


Velkommen til Idrettens kvinnedag 8. mars kl. 11.30–12.45 – som i år blir arrangert som en digital konferanse. Delta og hør bl.a. idrettspresident Berit Kjøll, viseadmiral Louise Kathrine Dedichen og kirurg og gründer Marie Louise Sunde.

Program:

  • Åpning og velkommen ved idrettspresident Berit Kjøll
  • Hilsen fra kulturminister Abid Q. Raja
  • Presentasjon fra digital rundbordskonferanse ved Elisabeth Faret (styremedlem i NIF) og Roar Bogerud (styreleder i Viken idrettskrets)
  • Hva skal til for at kvinner ønsker å ta lederverv i norsk idrett? Samtale med Emilie Westbye (president i Norges Motorsportforbund) og Cecilia Flatum (leder av Deloitte Consulting Norge)
  • Barrierer og muligheter for kvinner/jenter i idrettsorganisasjonen. Samtale med Åsne Havnelid (administrerende direktør i Norsk Tipping) og Marlene Persson (stipendiat ved NOVA OsloMet)
  • Hvordan har andre organisasjoner fått til et kvinneløft? Samtale med Louise Kathrine Dedichen (viseadmiral og sjef for Forsvarets militærmisjon i Brussel) og Marie Louise Sunde (lege, gründer, foredragsholder og daglig leder i Equality Check)
  • Hvordan kan menn bidra i arbeidet med å øke andelen kvinnelig ledere? Samtale med Erik Røste (president i Norges Skiforbund) og Halvor Granerud (landslagshopper, Norges Skiforbund)
  • Oppsummering og avslutning

Bli med på Idrettens kvinnedag (lenke til konferansen)! 

Hvorfor arrangerer vi Idrettens kvinnedag?
Den internasjonale kvinnedagen angår i høyeste grad idretten også, og i 2018 arrangerte vi for første gang Idrettens kvinnedag. Dagen er viktig for å sette søkelys på den kjønnsubalansen som finner sted blant toppledere i norsk idrett. Idrettens kvinnedag er også viktig for å dele det gode arbeidet som gjøres på dette området av flere organisasjonsledd, og den er viktig for å utfordre oss til å jobbe videre med problematikken. I år ønsker vi hjelp fra eksterne organisasjoner som har jobbet godt med dette området – og da spesielt ved å se på kulturelle og strukturelle mekanismer.

Facebook-arrangement