Takk for et bra årsmøte. Her er referatet

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2021

Årets årsmøte i Utleira Idrettslag Ble avholdt 25 mars kl. 19.00,  digitalt på teams med assistanse fra Norges Idrettsforbund.

Referat
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=b077f50a-f4bd-4471-a3e8-221cfe6ea916

Påmelding
https://www.utleira.no/p/59865/pamelding-til-arsmotet-25.-mars-kl-19.00-pa-teams

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker og forslag er 9. mars.  Sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på denne linken innen 18. mars. 
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=53610

Status for møtepapirer. Alt er lagt ut foruten disse dokumentene
Budsjettet for ski/friidrett

Annet

Innstillingen fra valgkomiteen er oppdatert med tre nye navn i Håndballstyret og varamedlem i hovedstyret. 

Årsmelding og årsregnskap er nå signert. Det samme er revisjonsberetningen.
Ansatte i Utleira Il satt i karantene

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2021


Alle som var i Utleirahallen tirsdag 16. februar mellom kl 08.00 og 10.00 er satt i karantene. Det samme er deres familiemedlemmer. I tillegg til besøkende fra Trondheim Idrettsungdomsskole, gjelder dette ansatte i Utleira IL og renholdspersonell fra NRS. Hoeggen skole var ikke i hallen denne dagen og treningsstudio var stengt. Hallen ble fogget tirsdag mellom kl 10.00-12.00. De som besøkte hallen tirsdag ettermiddag er ikke satt i karantene, men er bedt om å teste seg. 

Ansatte i Utleira IL er satt i karantene frem til negativt testresultat. Tester er gjennomført og vi venter på svar. 

Ber alle om å registrere seg ved besøk i Utleirahallen og ellers i idrettsparken. Dette er svært viktig om det kommer nye smittetilfeller. Det er svært krevende å smittespore om folk ikke følger reglene og registrering.


https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/02/22/60-elever-i-karantene-etter-mistanke-om-mutert-virus-23536099.eceUtleirahallen treningssenter har åpnet igjen.

Postet av Utleira IL den 12. Feb 2021

Utleirahallen treningssenter er åpnet igjen etter at Trondheim kommune har kommet med lettelser angående åpne treningsstudioer.  Vi beklager på det sterkeste at muligheten for å bruke treningsstudio i perioder endrer fra uke til annen, men vi har ikke mulighet til å gjøre annet enn å følge nasjonale og kommunale tiltak og forskrifter.  Takk for deres tålmodighet.
Vurderer du å selge bolig i 2021?

Postet av Utleira IL den 12. Feb 2021Vi trenger din hjelp får å skape mer og bedre aktivitet

Postet av Utleira IL den 4. Feb 2021

Utleira IL Basket vokser og har god rekruttering til aldersbestemte lag. Dette gjør at vi trenger engasjerte foreldre i støtteapparatet rundt barnelagene. Vi trenger spesielt lagledere til hver treningsgruppe, men fint om du også kan melde deg til lagledertemet. Er det flere å dele oppgavene på er det mye lettere for alle. Med hjelp fra flere foreldre vil det også være mulig å få til mer aktivitet, både sportslig og sosialt.  Lagleder og resten av laglederteamet vil ha ha ansvar for påmelding til easybasket-turneringer, og kommunikasjon med foreldre, trenere, og styret. Dette innebærer litt dugnad, arrangementsstøtte og økonomi.

Vi ønsker også flere trenere og har mulighet til å sende foreldre på trenerkurs om det er noen som er interessert i å lære mer om basketball og hvordan man kan bli baskettrener.

Vi jobber ut i fra at alle foreldre har mulighet til å bidra med noe, slik at aktiviteten blir bedre og at vi skaper et trygt og bra miljø både for ungene, men også for foreldrene.

Gi beskjed om hva DU kan bidra med til Utleira IL Basket!

Svar gjerne på Rubic, eller til e-post

Bjørn Brynildsen: bbrynilds@gmail.com

Cecilie Berg: bergcecilie@hotmail.com

Ståle Sandvik: staale.sandvik@gmail.com

Tusen takk for at dere ønsker å bidra for å skape idrettsglede i Utleira IL Basket.

 

Sportslig hilsen

Basketstyret