Trygg utenfor trening: Hvordan ta vare på barna når samfunnet stenges ned?

Postet av Utleira IL den 25. Jan 2021

CH1280673 (1).jpgI samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan vi skal ta vare på barna når samfunnet stenges ned, inkludert hva man skal gjøre hvis man vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig hjemme.

 

Denne ressursen ble først lagt ut i april 2020, og er oppdatert 6. januar 2021.

Stenging av fritidstilbud og mer hjemmeskole går utover barna. Mange blir ensomme og de barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem er særlig utsatt når de ikke lenger har kontakt med trygge voksenpersoner som treneren eller andre foreldre.  

Da Norge stengte ned i vår opplevde hele 1 av 6 barn vold eller overgrep, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) . Den mest hyppige forekomne formen for vold var psykisk vold, etterfulgt av seksuelle overgrep på nett, vitne til vold i hjemmet, fysisk vold og seksuelle overgrep av en voksen.  Ungdom som fortalte om volds- og overgrepserfaringer under skolenedstengingen hadde i all hovedsak opplevd dette hjemme.

Av de som hadde vært utsatt for psykisk eller fysisk vold sa 1 av 5 at de opplevde dette for første gang under skolenedstengingen. Når det gjaldt seksuelle krenkelser og overgrep på nett, sa over halvparten at de hadde opplevd dette for første gang da skolene var stengt.

Idrettsforbundet og Redd Barna lanserte i februar 2020 samarbeidet Trygg på trening, men vi er også opptatt av at barn og unge skal være Trygg utenfor trening.

Hvordan utgjør nedstengningen av samfunnet en risiko for barn?

På grunn av koronasituasjonen kan vi oppleve at ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå, og at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs avlyses. I tillegg kan vi bli bedt om å avstå fra sosial kontakt. En slik situasjon kan utgjøre en risiko for barn og unge på ulike måter:

  • Barn som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem, for eksempel på grunn av vold, overgrep eller foreldre som ruser seg, kan miste tilgangen på trygge voksenpersoner utenfor hjemmet som følger dem opp jevnlig.
  • Barn som i utgangspunktet har det trygt hjemme, kan oppleve at foreldrene har dårligere omsorgsevne enn de pleier, på grunn av belastninger knyttet til koronasituasjonen.
  • Barn kan føle seg ensomme og alene, når de har mindre mulighet til å treffe venner og være med på fritidsaktiviteter.
  • Barn og unge er mer utsatt for nettovergrep. Over halvparten av de som opplevde seksuelle overgrep under nedstengingen opplevde det for første gang da skolene var stengt. Nettovergrep skjedde for mange for første gang under nedstengingen. Jenter var mer utsatt enn gutter.
Hvordan hjelpe barn og unge under nedstengningen?

Barn trenger kontakt med trygge voksenpersoner. Vi oppfordrer alle trenere, ledere og foreldre i idretten til å bry seg litt ekstra, og holde kontakten på andre måter med grupper av barn og ungdom dere vanligvis treffer på trening. Gjennom felles chattegrupper eller andre inkluderende digitale aktiviteter, kan dere bidra til å opprettholde felleskapet barn og ungdommene imellom, og gi dem informasjon om hvor de kan få hjelp om de skulle trenge det.

Redd Barna har på sine sider en oversikt over ulike hjelpetilbud. Her er det steder barn og unge selv kan ringe eller chatte for å få råd, enten de de føler seg ensomme, utrygge, eller er utsatt for vold eller overgrep. Her er det også hjelpetilbud for foreldre og andre voksne. Del gjerne denne informasjonen åpent med alle som er involvert i klubben, enten de er barn, ungdom eller voksne.

Dersom du frykter at barn kan være utsatt for vold, omsorgssvikt eller overgrep, har du et ansvar for å melde ifra. Ta kontakt med noen som kan hjelpe, for eksempel Alarmtelefonen 116 111 som har døgnåpent. Se www.reddbarna.no/hjelp for flere steder du kan henvende deg eller få råd. Hvis du er bekymret for et barn, drøft gjerne med en leder i klubben og følg opp med en telefonsamtale for å høre hvordan de har det.

Vi oppfordrer imidlertid ikke til at voksne tar direkte kontakt en-til-en med barn i sosiale medier, for å forebygge at voksne tillitspersoner bruker nett til å bearbeide og utnytte barn.

Dersom du har spørsmål, kan du også kontakte idrettsforbundets fagrådgivere for arbeid mot seksuell trakassering og overgrep. Kontaktinformasjon finner du på temasidene våre om seksuell trakassering og overgrep.  

Mer informasjon

Nettsider med tips og råd til hvordan man kan hjelpe barn og unge under nedstenging av samfunnet:Endelig åpner Utleirahallen igjen

Postet av Utleira IL den 19. Jan 2021

Tirsdag 19. januar er det full aktivitet i Utleirahallen for alle treningsgrupper opptil 20 år, samt Futsal elite herrer som er en del av bestemmelsene rundt toppidretten. I seniorgruppene er det kun utøverne under 20 år som kan delta på innendørs treninger med full kontakt, mens de over 20 år kun kan trene utendørs med minst en meter avstand. 


Kiosken åpner også, men det er kun for de som som deltar i trening. Det er ikke lov å arrangere kamper eller turneringer, samt at vi ønsker å unngå sosiale sammenkomster i Utleriahallen. Vi ønsker også å begrense møteaktivitet. 

Treningsstudio åpner igjen fra i dag. Det er veldig bra om man finner alternative tidspunkter å trene på, da det kun blir tillatt med 10 personer i treningsrommet på samme tidspunkt. I tillegg til dette gjelder 2 meter avstand mellom de som trener og godt renhold av hender og utstyr. Her må alle ta ansvar.

Generelt er det påbudt med munnbind i Utleirahallen, foruten under aktiviteten. Vi trenger din hjelp for å bli bedre i fremtiden!

Postet av Utleira IL den 12. Jan 2021

Utleira IL har et enormt potensial med flotte anlegg, god økonomi, gode verdier og flere ansatte. Det er utviklet en ny, spennendestrategi for de neste årene og det jobbes med å lage rutiner som løfter både styrearbeid og lagsarbeidet til neste nivå. Utleira IL ønsker spesielt å løftekvaliteten knyttet til det sportslige tilbudet de neste årene. For å skapevidereutvikling trenger vi engasjerte personer som ønsker å bidra i ulike verv.

Styreverv

Utleira IL søker nå etter engasjerte personer til ulike styreverv i avdelingene og i hovedlaget, samt valgkomite og kontrollutvalg. Personer som ønsker å bidra til nye anlegg , økt aktivitet, forsterke det sportslige tilbudet, forsterke det sosiale fellesskapet og forbedre samhandling/ kommunikasjon. Vi trenger folk med ulike egenskaper og kvalifikasjoner. Helt vanlige engasjerte folk som ønsker å bidra til utvikling og skape mest mulig idrettsglede. Vi oppfordrer spesielt kvinner, ungdommer og personer med innvandrerbakgrunn til å engasjere seg i idrettslaget.

Rutiner og kurs
Det jobbes i disse dager med en styrehåndbok, som skal gjøre det mye lettere for styrene å gjøre en god jobb, uten at man bruker unødvendig mye tid på oppgavene. Utleira IL tilbyr kurs og ønsker å bidra til at alle som tar på seg verv skal lykkes i oppgaven.

Tips
Vi trenger at alle medlemmer går gjennom sitt nettverk og tipser oss om de personer som kan gjøre en god jobb i et styre, komite eller utvalg i Utleira IL. Det er selvfølgelig også lov til å melde seg selv til tjeneste. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

Ser frem til å motta mange tips om gode kandidater og ikke minst tilbakemeldinger fra personer som ønsker å bidra til å skape verdens beste idrettslag for vårbydel.

Vi snakkes og høres

Pål B. Wahl                                                   Ørjan Knutzen
Daglig leder Utleira IL                                   Leder Valgkomiteen Utleira IL
Leder@utleira.no                                          orjan.knutzen@gmail.com
Tlf: 93045500                                               Tlf:90960898Utleirahallen stenges ned frem til 18. januar

Postet av Utleira IL den 4. Jan 2021

I tråd med anbefalinger fra Trondheim Kommune, FHI og regjeringen stenger Utleirahallen for all aktivitet frem til 18. januar. Eneste unntak er Futal Elite som vil trene og spille kamper som normalt all den tid Norges Fotballforbund krever dette og Eliteserien får gå som oppsatt. De er underlagt toppidrettsprotokollen og har strenge smittevernstiltak. De vil spille for tomme tribuner og være de eneste som er i hallen i denne perioden. All innendørs aktivitet i gymsaler og i andre haller opphører også. Det er mulig å trene ute med god avstand mellom deltakerne.