Smittevernet er viktigst!

Postet av Utleira IL den 23. Apr 2020

Håper alle er enig i at hensynet til liv og helse kommer først. Da må vi terpe smittevernregler hver eneste dag. Noe av det viktigste med å starte med organiserte fotballtreninger er å lære hverandre at det er mulig å leve tilsynelatende normalt med godt smittevern. Her skal klubb, avdeling og lagledelse gå foran som gode forbilder og fortelle hvor viktig smittevernet er. Akkurat nå er smittevernet viktigst av alt, for å få samfunnet til å fungere selv om vi fortsatt skal leve med Korona i måneder og kanskje i et helt år enda. 

Slik skal prioriteringen være
1) Smittevern, både på og utenfor banen.
2) Å møtes og være en del av et fellesskap
3) Et tilbud til alle
4) Å være i aktivitet
5) Å utvikle ferdigheter.

Alle vil tilbake til den hverdagen som vi hadde før pandemien. Det er ikke sikkert at alt blir slik på en lang stund, og det er derfor ikke vits i late som alt er over. Vi kommer fortest tilbake til hverdagen om vi følger smittevernsreglene, slik at at neste smittebølge ikke blir så stor at samfunnet må stenges ned på nytt. Vi må sammen sørge for at færrest mulig blir smittet og enda viktigere at færre dør. 

Vi kan ikke være tjent med at vår aktivitet setter mange mennesker i smittefare, i neste fase i karantene eller sykdom. Vi ber derfor alle om å følge reglene.

Hva betyr dette?
5 gode tips for å få bedre smittevern.

1) Smittevernet må taes på alvor og alle lag bør repetere reglene før hver trening. Det bør også forklares at dette er enkle regler som også gjelder utenfor fotballbanen, for å unngå sykdom og i verste fall død.  Vi må være ansvarlige voksne som hjelper alle til å forstå at dette er viktig og riktig å gjøre om vi ønsker oss tilbake til hverdagen med nærdueller og fotballkamper. 

2) Vi må tørre å si i fra til hverandre. Det er mange regler og mye å forholde seg til. Det gjør at mange vil gjøre feil og da skal det også være greit at vi minner hverandre på de reglebrudd som gjøres og finne gode måter å løse aktuelle problemstillinger på. Sammen blir vi sterkere og hjelper hverandre til å få best mulig aktivitet innenfor de regler som finnes. 

3) Gruppene skal aldri være større enn fem personer og det skal være de samme fem personene gjennom hele treningen, både før under og eter økten. Dersom det er fem spillere på en gruppe må treneren gi instruksjoner fra avstand. Utøvere skal ikke samles på tvers av gruppene, før, under eller etter økten. Trenerne skal altid ha kontroll på hvem som har vært sammen på de ulike gruppene. Dette for å ha kontroll på hvem som har vært sammen om et smittetilfelle oppstår. 

4) At vi holder 2 meters avstand både på og utenfor banen. Det virker som denne reglen bare gjelder på banen. Der fungere det fint. Men det gjelder også før og under trening. Om alle opprettholder mest mulig avstand, så utsetter man seg selv for minst mulig fare for å bli smittet, og man unngår isolasjon og muligheten til å smitte andre. 

5) At all organisert aktivitet er innenfor treningssonen, etter at man har benytter hånddesinfeksjonsmiddel. Vi ønsker ikke organiserte treninger utenfor de sonene som er tilrettelagt for aktivitet. Friidrett har sine områder, fotball andre områder. Det er viktig at den organiserte fotballtreningen inkludert oppvarming og avslutning skjer innenfor treningssonen og ikke i fellesarealene rundt banen. Dette gjelder også for grupper som er for store i forhold til de fire arealene som er tildelt gruppen. Vi ønsker heller at dere booker et område på 7'er banen enn at dere har treninger utenfor banen.  De som trenger lengre treninger ettersom de ikke får ha oppvarming utenfor banen må melde inn behov for mer treningstid. 

Utleira IL har en visjon om å skape idrettsglede. Det skal vi gjøre i størst mulig grad også i denne perioden. Men enkelte ganger blir til å med idrettslagets øverste visjon tilsidesatt for en periode. Vi er inne i en slik periode nå, der smittevernet, liv og helse er viktigere enn både aktiviteten og idrettsgleden. Allikevel ser vi at det er gode muligheter til å få til begge deler. 

Må tilslutt berømme trenere, lagledere og andre frivillige som gjør sitt beste. Uten dere ville det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten i en så krevende tid. Sammen må vi gjøre hverandre bedre, for å få aktiviteten både så god som mulig og ikke minst så trygg som mulig. Takk for innsatsen, dette skal vi klare sammen. 

 


0 Kommentar

Endelig er vi igang med organiserte treninger igjen!

Postet av Utleira IL den 18. Apr 2020

I koronatiden er smittevern det aller viktigste og vi skal fokusere mye på dette i tiden fremover. Videre er det å ta vare på hverandre og tilrettelegge for trygge arena der vi kan møtes innen smittevernet for å bli sett og si hei til hverandre. Den sportslig aktiviteten kommer i tredje rekke, men også den er viktig for å komme tilbake til det livet vi savner. Det blir ingen kamper før til høsten, så det er et annet fokus på treningene nå. Vi skal leke, finne idrettsgleden i en rar tid uten nærkontakt. Vi skal bli bedre, skyte av hverandre, bygge hverandre opp og ta vare på hverandre. Alt dette innenfor et godt smittevern og god kontroll fra idrettslaget. 

Endelig er vi i gang igjen. 19. april gjenåpner organiserte fotballtreninger i Utleira IL. Vi får glede oss over alle skritt på veien med å ta hverdagen tilbake.

Her er reglene som gjelder for smittevern og aktivitet på Utleira Kunstgress.
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=1178641c-b01c-4be9-9408-261e4d38512e
0 Kommentar

Loppeinnsamling 18. og 25. april.

Postet av Utleira IL den 14. Apr 2020

Utleira IL og Utleira Skolekorps samarbeider om å arrangere loppemarked i september. I den forbindelse ønsker vi at du rydder i boder og skap, for å finne alle de tingene som dere ikke lenger bruker og som vil kunne få et nytt liv hos noen andre. 


0 Kommentar

Status og påskehilsen fra Utleira IL

Postet av Utleira IL den 11. Apr 2020

God påske alle sammen.
Håper dere har det fint og tar vare på hverandre i en annerledes tid. Så lenge man tar forhåndsregler og følger rådene fra FHI, Norges Idrettsforbund og særforbund er det mulig å trene. Vi håper derfor alle er aktive og holder seg i form.

Både påsken og idrettsåret 2020 er av det uvanlige slaget. Vi får stå sammen i krigen mot viruset, samtidig som vi må lære å leve med smittevern og komme tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser i denne vanskelige tiden at idrettslaget et solid bygget og vi takker alle våre medlemmer for at dere hjelper oss gjennom dette. Vi har allerede mistet store utleieinntekter og flere arrangementer. Tilsammen utgjør dette store inntektstap, men vi er ikke bekymret for idrettslagets eksistens etter denne krisen. Vi har stor tro på at vi skal få til god aktivitet og et ok økonomisk resultat selv om omstendighetene gjør dette langt mer krevende enn i en normalsituasjon. 

Fortsatt er alle ansatte, unntatt daglig leder Pål Wahl og banemester Knut Rønne, permittert.

Utleira kunstgress er gjenåpnet for aktivitet, med klare begrensninger og regler for aktiviteten som utføres. Det viktigste er sikkerheten og dermed ha klare regler for å opprettholde godt smittevern. Vi ser at reglene følges og det er meget gledelig, men vi ber samtidig at alle utøvere skal repetere reglene hver gang de bruker anlegget. Dette også for å fange opp eventuelle endringer som kan bli nødvendig.  Det er satt opp over 40 plakater med regler rundt og på anlegget. Det er også satt opp fem stasjoner med håndrens. Banene er delt inn i 12 soner, hvor det kan være 4 spillere og 1 voksen i hvert område.

Idrettslaget har en viktig rolle med å lære bort smittevern og få alle til å forstå at dette er viktig for å unngå smitte. Ikke alle barn og ungdommer kommer fra hjem som tar dette like alvorlig. Videre er det viktig at vi skaper trygge møteplasser med god voksentetthet.  Vi mener dette tiltaket er meget viktig for barn og ungdommers sosiale liv og psykiske helse. Vi skal ikke undervurdere hvor godt det kjennes å bli sett og hilse på andre mennesker. 

Hallen er ikke åpen, og det vil nok gå en stund før dørene åpnes.  I mellomtiden jobbes det med en del vedlikehold, sesongrengjøring og organisering. Vi regner med at det kan bli mer aktivitet i sommerferien i år enn i vanlige år. Flere kommer til å være hjemme og det vil derfor være mer aktuelt å ha mer aktivitet. Vi skal i alle fall sørge for at anlegget er klart den dagen det er forsvarlig å komme tilbake til normal aktivitet. 

Hovedstyret har styremøte rett over helga, og vil da vurdere videre fremdrift for organiserte treninger. I første omgang gjelder dette fotball og friidrett som er i sesong. Å komme i gang med organiserte treninger vil være positivt da kontrollen med aktiviteten blir enda bedre, alle utøvere får et tilbud om trening og dermed får et sosialt treffpunkt. I tillegg mener vi at aktiviteten kan organiseres på en måte som gir bæde morsomme og nyttige treninger med ferdighetsutvikling. Selvfølgelig med fullt fokus på sikkerhet og smittevern.

Vi håper alle gjør det beste ut av påsken 2020, selv om den ikke ble slik vi hadde tenkt. Viktig å kose seg og ta vare på hverandre. Vi ønsker alle være medlemmer,  ansatte og samarbeidspartnere en god påske. 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline