Permitteringer og status for aktivitet i Utleira IL under Covid19

Postet av Utleira IL den 23. Mar 2020

Det har 23. mars blitt gjennomført et digitalt hovedstyremøte i Utleira IL, der situasjonen rundt Covid19 i Utleira IL har blitt drøftet. Hovedstyret ble enig i møtet om å informere om status rundt aktivitet i Utleira IL og Covid19 (Korona-pandemien).

Permittering av ansatte
Administrasjonen og driftspersonell er permittert, med unntak av daglig leder. Alle ansatte trenere og aktivitetsledere er også permittert. Bakgrunnen for permitteringene er at aktiviteten og inntektsgrunnlaget i stor grad har forsvunnet som følge av at all idrettslig aktivitet er stoppet. Hovedstyret vil også kontinuerlig vurdere å permittere daglig leder. Vi vil takke de ansatte for god forståelse for at idrettslaget må iverksette tiltak når situasjonen er blitt slik den er. Vi håper pågående situasjon blir kortvarig og at folk kan komme tilbake til jobb i løpet av våren.

Kontaktpunkt for hele administrasjonen
Daglig leder blir i denne tiden kontaktpunkt for alle henvendelser til Utleira IL. Unntaket er idrettspesifikke spørsmål som kan rettes direkte til avdelingsstyret innen den idretten. Daglig leder treffes på tlf 93045500 og leder@utleira.no

Utsettelse av årsmøte
Årsmøte var i utgangpunktet planlagt til 26. mars 2020. I forbindelse med pålegg fra myndigheten ble årsmøtet utsatt til 16. april 2020. Det vurderes fortløpende om årsmøtet skal flyttes til mai. Styret er innstilt på å rette seg til anbefalinger fra myndighetene og vil ta en avgjørelse omkring dette i løpet av uken. Norges idrettsforbund har kommet dispensasjon om at årsmøte kan avholdes innen 15. juni 2020. Lovnorm for idrettslag beskriver at årsmøte skal avholdes innen mars året etter.

Aktivitet
Styret forholder seg til anbefalinger fra sentrale myndigheter og  pr. 23.03.2020 vurderer at aktivitet tidligst kan starte opp igjen 1. mai 2020. Dette betyr at Utleira IL har stengt Utleira Kunstgress, Utleirahallen og Stordalen kunstgress i denne perioden, i tillegg til at alle aktiviteter som treninger og kamper er innstilt. Treningsstudio vil heller ikke åpne i april slik utsiktene er pr i dag.

Kioskvarer
Det vil innen kort tid bli mulig å kjøpe kioskvarer til rabattert pris. Dette er varer som går ut på dato i løpet av april/mai.  Vi ønsker å arrangere et utsalg av disse varene slik at idrettslaget ikke går i store tap på varer som burde være lette å omsette.

Økonomi
Utleira IL har store tap på bakgrunn av stopp i all aktivitet., men er nok samtidig ikke blant de idrettslagene som er hardest rammet. Utleria Il er i en god økonomisk situasjon med god likviditet, men har også store forpliktelser i forhold til ansatte og lån. Utleira IL ved daglig leder og hovedstyret jobber med å kartlegge de tap som er reelle både på kort og lengre sikt. 0 Kommentar

Klubben måkte snøen ut på fotballbanen. To grunner til det uvanlige grepet.

Postet av Utleira IL den 23. Mar 2020

I over én uke har idrettslaget måkt snøen ut på fotballbanen. 

På Utleira har de sørget for å måke snøen ut på den vinteråpne 11-er banen siden tirsdag i forrige uke. Med det oppnår Pål Wahl, daglig leder i Utleira IL to ting: 

Les mer på Adresseavisen
https://www.adressa.no/100Sport/fotball/Klubben-makte-snoen-ut-pa-fotballbanen-Her-er-de-to-grunnene-til-det-uvanlige-grepet-289044b.html 


0 Kommentar

Felles salgsdugnad 22. april

Postet av Utleira IL den 16. Mar 2020

«TOALETTPAPIRDUGNAD VÅREN 2020»

Håndball og fotballavdelingen har felles toalettpapirdugnad denne våren. Utleveringen foregår hos NorEngros AS, onsdag 22. april kl. 17.00-19.00. Adressen er Sluppenvegen 10 B. 

Alle familier som med utøver(e) i fotball og/eller håndball skal kjøpe 1 pakke bestående av 5 enheter, uavhengig av antall spillere i familien og om noen er med i flere idretter. 1 pakke pr familie uansett. Det er også mulig for andre å kjøpe varer selv om man ikke har familiemedlemmer som deltar på håndball eller fotball i Utleira IL.

Det er forskjellige pakker å velge mellom. I tillegg kan det bestilles flere enheter toalettpapir og /eller tørkerull. Vi tilbyr også sokker og undertøy med god kvalitet.

Produktoversikt

Toalettpapir: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 7 pk a 6 ruller (36 m pr. rull)
Tørkerull: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 5 pk a 4 ruller (14 m pr. rull)
Brannskapepakke som inneholder 5 stk gelposer og 1 kompress, til sårbehandling og brannskader.
Link til mer info om brannskadepakker, sokker og undertøy

Pakkene du kan velge
Pakke A: 5 sekker toalettpapir
Pakke B: 4 sekker toalettpapir, 1 sekk tørkerull
Pakke C: 4 sekker toalettpapir, 2 stk brannskadepakker
Pakke D: 3 sekker toalettpapir, 1 sekk med tørkepapir og 2 stk brannsadepakker
Pakke E: 3 sekker toalettpapir, 2 sekker tørkerull
Pakke F: 3 sekker toalettpapir, 4 stk brannskadepakker

Pris pr. pakke    kr 1.600,-
Pris pr enhet i tillegg    kr 320,-

Vi håper at så mange som mulig bestiller på forhånd via Superinvite for å lette gjennomføringen av dugnaden. Bestillingsfrist innen 21. april

Her er link til bestillingssiden: https://www.superinvite.no/?fbclid=IwAR3HN01Y4bdHtF7rgPhnWDSl2xPsb9GMzrYU7YzOvgvCblmW58Hgx7oSBu0#/invitation/966aad8981dcc75b5b8ab04427a833b2 

Utleira IL har stort fokus på å gjøre dugnadene så overkommelig som mulig for våre medlemmer. Vi samkjører derfor dugnadene mellom flere avdelinger, for å hindre økt belastning på de som deltar i flere idretter. Videre har vi lik belastning pr familie, som vil utjevne dugnadsbelastningen mellom familiene. 

Det er meget viktig at alle i både håndball og fotballavdelingen støtter opp om denne dugnaden. Grunnen til dette er at kostnadsnivået i både fotball og håndballavdelingen har økt de siste årene. Bakgrunnen for dette er flere eksterne trenere, mer banetid, mer halltid, mer utstyr og et generelt bedre tilbud. Om alle bidrar med dugnad, vil vi klare å opprettholde en lav treningsavgift.


0 Kommentar

Oppdatert: Informasjon angående aktivitet og smittefare koronavirus

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2020

Informasjon oppdatert 11. mars 2020. Nye tiltak vurderes fortløpende og ny informasjon vil komme innen noen dager.

Ledelsen i Utleira IL har ingen spesialkompetanse på håndtering og forhindring av smittespredning. Vi forholde oss til allmenninformasjon på lik linje med øvrige medlemmer og henter informasjon fra Folkehelseinstituttet,Norges idrettsforbund, kommuneoverlegen i Trondheim, Trondheim kommune og særforbund. Vi anbefaler våre medlemmer til å følge generelle råd fra helsemyndighetene.

Dere må varsle idrettslaget dersom det blir påvist korona-smitte i husstanden. Dette for at vi kan gjøre ytterligere tiltak. Varsling skjer til daglig leder. 

TILTAK

1.      Treninger
Treninger avholdes som tidligere, men det vil bli fokus på å redusere antall personer som er til stede i hallen. Hallen vil bli stengt for personer som ikke er deltaker i en bestemtaktivitet. Personer som er ilagt karantene eller har symptomer til smitte skal ikke møte på trening, eller oppholde seg på Utleira Idrettspark. Alle lag og treningsgrupper skal sørge for god hygiene blant sine spillere.

2.      Kamper
Utleria IL deltar i offisielle kamper som det er bestemt fra særforbund at skal gjennomføres. De samme bemerkninger i punktet for trening gjelder også ved kamper. Det er ikke ønskelig at det gjennomføres ytterligere treningskamper enn det som allerede er avtalt. Foreløpig har det kommet informasjon om at BRING-serien og alle regionale kamper, samt minikamper i håndball avlyses. Det samme skjer med basketballkamper resten av sesongen. Det vil også være aktuelt å flytte enkeltkamper på grunn av smite/karantene hos spillere eller deres familie.

3.      Cuper og arrangementer
Det er allerede mange cup-arrangementer som er avlyst. Kvik Cup førstkommende helg er avlyst. De to neste helgene er håndball kamparrangement avlyst. Vi vurderer andre arrangementer i eget anlegg kontinuerlig. Her vil det komme en oppdatering innen kort tid. Følg også med i banekalenderen.

4.      Reisecuper og overnatting på skole etc.
Det er mange som skal på ulike  reisecuper i april, mai og juni. Det er ikke anbefalt å reise mer enn nødvendig og heller ikke overnatte i fellesskap som f.eks på en skole, ut fra dagens anbefalinger. Her må dere forholde dere til arrangøren, som er forpliktet til å følge FHI og kommuneoverlegens anbefalinger. Status for hva som er anbefalt kan endre seg og det er derfor arrangørene venter med å evt. Avlyse arrangementer som ikke er i nær fremtid. Hvert lag må vurdere helserisiko og smittefare ved å delta på disse arrangementene om de ikke blir avlyst.

5.      Senioraktiviteter på dagtid
Fra og med 11.03.20 er alle aktiviteter for seniorgruppen avlyst: teppecurling, linedans, danseglede, yoga og sterk & stødig.  Seniorer (65+) er kategorisert som en risikogruppe. 

6.      Øvrige tiltak i hallen
Nedvask av kiosk og kafeområdet.
Hengt opp flere dispensere for hånddesinfeksjonsmiddel.

7.      Informasjonsarbeid
Informasjon på nettside.
Informasjon på facebook.
Informasjon sendt til alle medlemmer på e-post.Informasjon på skjermer og viaplakater i hallen.
Informasjon i garderober og påtoaletter.
Informasjon i treningsstudio.          

MER INFORMASJON OM KORONAVIRUSET
Ved mistanke om smitte skal du først ringe din fastlege.Dersom du ikke når din fastlege, ring legevakt på telefon: 116 117

HelseNorge - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Folkehelseinstituttethttps://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  Telefon 815 55 015

Trondheim kommune informasjonstelefon: 9050 90 52 (åpen på hverdager mellom 08.00-19.00) Epost: korona.smittevern@trondheim.kommune.no

Norges idrettsforbundhttps://www.idrettsforbundet.no/

Varsling og spørsmål til idrettslaget: Daglig leder Pål Wahl, mobil 930 45 500, leder@utleira.no0 Kommentar

Treningsstudioet- hvordan forhindre spredning av koronaviruset.

Postet av Utleira IL den 10. Mar 2020

I Utleira følger vi myndighetenes anbefaling for hvordan vi skal håndtere koronaviruset og vi har iverksatt flere tiltak for å begrense spredningen. Vi anbefaler at medlemmer som bruker treningsstudioet følger disse anbefalingene for egen og andres helse:

•Er du ikke i form, hold deg hjemme.

•Vask hendene ofte og grundig.

•Bruk papirhåndkle når du skrur av vasken.

•Vask utstyret etter bruk. Spray på papiret og tørk av.

•Kondisjonsapparater anbefales vasket før og etter bruk. 

•Begrens kroppskontakt og håndhilsen/high-five.

•Host og nys i papir, evt. i albuekroken.

•Unngå å ta deg i ansiktet under treningsøkten.

•Vask telefonen din med jevne mellomrom.0 Kommentar

Vaskedugnad i kiosken og kafeområdet.

Postet av Utleira IL den 9. Mar 2020

En stor takk til alle seniorer som stilte opp på vaskedugnaden!

I Utleira IL er vi så heldige at vi har dugnadsfolk tilgjengelig på dagtid. Denne gjengen møttes i 10-tiden mandag 9. mars og vasket kiosk, kafeområdet og skohyller. Med unntak av en kaffepause sto gjengen på i godt og vel 3 timer og gjorde en god innsats for at det skal være rent og sterilt i Utleira.0 Kommentar

Kurs i Rubic tirsdag 10. mars kl 20.00

Postet av Utleira IL den 7. Mar 2020

Tirsdag 10. mars kl 20.00 blir det kurs i bruk av Rubic.
Kurs avholdes i dansesalen i Utleirahallen.

Rune fra Rubic kommer og vil gi dere en innføring i hvordan Rubic fungerer.
Her vil vi spesielt gå gjennom hvordan lagleder og støtteapparatet bruker app'en og hvordan app'en ser ut for foreldre spillere.
Rubic jobber i disse dager med å forbedre app'en og dee er også mottakelig for tilbakemeldinger som gjør app'en bedre.

Hovedsaklig ønsker vi lagledere på dette møtet, men det er også nyttig å ha med trenere eller andre i støtteapparatet som kommer til å bruke app'en aktivt. Alle lag og treningsgrupper bør minimum stille med en person på dette møtet. 

Det er stort engasjement rundt Rubic og vi gleder oss til å presentere dette for lag og treningsgrupper.

Velkommen på kurs på tirsdag.


0 Kommentar

Aktivitetslederkurs barneidrett

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (14 timer) i Sjetnehallen. Kurset går over tre kvelder (18-22), pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede! 

Målgruppe: Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte 

Sted: Sjetnehallen, Parallellen 18.

Når: Onsdag 15.april, onsdag 22. april og onsdag 29. april. Alle dager fra kl.18-22.

Innhold: Hva er god barneidrett? Fokus på barneidrettens verdigrunnlag Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god organisering og tilrettelegging Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren 

Kursavgift: Idrettslaget dekker deltakeravgiften for Utleira IL medlemmer, inkludert boka Barneidrettstreneren.

Påmelding for Utleira IL medlemmer er til prosjekt@utleira.no innen 31. mars.

For andre interesserte, følg linken: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/trondelag-idrettskrets/kurs/aktivitetslederkurs/invitasjon---aktivitetslederkurs-sjetnehallen---april-2020.pdf 


0 Kommentar

Flere avganger til og fra trening!

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

 

Visste du at flere linjer har fått flere avganger på kveld og i helger, som igjen gjør det enklere å velge grønt til og fra trening? Last ned appene våre AtB Reise og AtB Mobillett. Da kan du enkelt planlegge reisen og kjøpe billett på forhånd.

Du finner også reiseinformasjon på atb.no/reise og om dine billettalternativer på atb.no/billett.

Med gyldig billett går du rett om bord i AtBs grønne busser og på trikken i Trondheimsområdet, uten å vise billett.

Spørsmål?

Kontakt oss på atb.no eller ring 02820.

Velkommen om bord!


0 Kommentar

Viktig informasjon vedrørende Coronavirus

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer Coronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Norges idrettsforbund anbefaler våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg oppdatert på denne siden. Følg myndighetenes hygieneråd.

For utøvere følger Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Rådene blir oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider.

Ved reise til utlandet
I tillegg bør man følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Områder med vedvarende spredning av Corona-viruset
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at spredningen av viruset regnes å være utbredt i fastlands-Kina. Spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning.

Les mer om Corona-viruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.


0 Kommentar

Utleira Innebandy inviterer til cup - UTLEIRA OPEN - 18/4

Postet av Utleira IL den 3. Mar 2020

Påmelding:
Lag meldes på her: https://utleiraopen.cups.nu/nb/j/reg
Påmeldingsavgift: Voksne: 800 kr pr. lag. Barn: 500 kr pr. lag.
Påmeldingsfrist: 31. mars 2020
Klasseinndeling:
Voksne spillere (fra 16 år) melder seg på i klassen Voksen Mix.
(4 spillere på banen uten målvakt)
Barn spiller i klassene Mikro, Mini, Lille, G/J13 eller G/J15
(4 spillere og 1 målvakt).
Kampene spilles på liten bane - 1/3 håndballbane.
Annet:
Vi har åpen kiosk med salg av kaffe, brus, vafler m.m
Informasjon om turneringen finnes på: https://utleiraopen.cups.nu/
Spørsmål ang turneringen sendes til innebandy@utleira.no

Veklommen til en trivelig dag i Utleirahallen!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline