Nei til massedeponi Bratsberg/Rundhaug

Postet av Utleira IL den 23. Nov 2020

Vi er gjort kjent med saksdokumentet PS 0067/20, om regional utredning av massedeponi i Trondheimsområdet. Vi ber om at det blir gjort betydelige endringer i kommunedirektørens forslag til innstilling, og at anbefalingen om Bratsberg/Rundhaug massedeponi avvises.

Bratsberg/Rundhaug med 12 mill. kubikk over 10 år vil omregnet bli 250 lastebillass pr dag + retur. I tillegg kommer Øvre Bratsberg som et mulig ytterligere deponi, i tillegg til de 4-500 doningene som passerer området i dag, samt buss og annen trafikk.

Kommunesammenslåingen med Klæbu har også ført til trafikkøkning i samme område. Når Bjørka/Gisvold deponier avsluttes, vil dette være ubetydelig i forhold til den enorme økningen en realisering av Bratsberg/Rundhaug vil innebære.

Vi har i flere underskriftsaksjoner og høringsuttalelser vist til den uholdbare mengden tungtrafikk på strekningen Utleir – Risvollan – Bratsbergveien – Bjørkmyr, med fare for barnas sikkerhet rundt Utleirahallen, gang- og sykkelveg som nærmest blir ubrukelig i ettersuget av de store doningene, helseplager, redusert boligverdi og store omkostninger hva angår nedsatt livskvalitet. Traseen omtales med «middels konfliktnivå», på basis av spredt bebyggelse. Men vegene stopper ikke på Bjørkmyrflata, de går gjennom Risvollan og Nidarvoll, faktisk store bydeler. Vegene passerer nært til fire skoler samt at Utleirahallen som brukes av svært mange barn/unge allerede ligger i ei livsfarlig trafikkmaskin.

Det oppleves dypt urettferdig at vår bydel står i fare for å kunne gå fra ille trafikkbelastning til marerittliknende tilstander. Vi ber derfor om at Bratsberg/Rundhaug plasseres i kategori «høyt konfliktnivå» og skrinlegges. Videre at Trondheims administrasjon og ledelse starter en langsiktig tenkning rundt reduksjon av masser, mer resirkulering og gjenbruk, for å redusere den totale kjøringen.


Risvollan borettslag 

Sameiet Utleir Fri (repr. 6 borettslag)

Utleira skole 

Utleira FAU

Nidarvoll skole 

Nidarvoll FAU

Blakli barnehager 

Utleira IL

NKS Kvamsgrindkollektivet AS 

Norske Kvinners Sanitetsforening Trøndelag-Sør

Trondheim fengsel avd. Leira 

Lerflaten Gård

Edru Livsstil Trondheim 

Stendal skole FAU

Bjørkmyr kulturforening 

Stendalflata huseierlag


0 Kommentar

Utleriahallen Treningsstudio åpner igjen fredag 20. november

Postet av Utleira IL den 20. Nov 2020

Hovedlaget har besluttet å åpne Utleirahallen Treningsstudio igjen etter en periode med nedstenging. grunnet økt smittetrykk.  denne uken. Grunnen til at vi stengte ned aktiviteten er at det er mange i risikogruppen som trener hos oss, samtidig som vi ville verne om primæraktivteten for barn og ungdom. 

Det er igjen åpent fra i dag, fredag 20.11. 2020.

I forkant av vår nedstenging var det mange klager om at mange brukere ikke fulgte smittevernreglene og hadde godt nok renhold. Dette må på plass for at vi skal kunne ha åpent. Det samme gjelder at alle brukere må registrere seg på vår smittesporings-app eller registreringsskjema.

Det vil bli stengt igjen fredag 27. november og lørdag 28. november. Dette på grunn av at UEFA ikke ønsker personer i hallen som ikke har akkreditering for UEFA Futsal Champions League-arrangementet disse to dagene. Her er det strengeste tiltak for smittevern og til og med funksjonærer som skal være i nærheten av spillerne skal være testet. 


0 Kommentar

Endelig klart for Utleira Julekalender

Postet av Utleira IL den 17. Nov 2020

Her er link til bestillingssiden
https://app.rubic.no/Public/Events/1302

Vi oppfordrer alle familier i Utleira IL til å delta på årets salg av adventskalendere. Hver familie kjøper 10 stk adventskalendere for totalt kr 700,- Hver kalender videreselges til kr 70 pr stk. Dette er ikke en kostnad for familien om man ikke selv ønsker å beholde noen kalendere selv. 

Adventskalenderen består av 24 luker. Hver gang en luke åpnes øker spenningen, fordi det er store vinnermuligheter. Her kan man vinne over 100 flotte premier. 

Vi pakker kalenderne klar til deg slik at du kan hente kalenderne dine i hallen dagen etter bestilling. Vi ser frem til en flott adventstid med mange jubelbrøl rundt omkring i nabolaget.

Utseende er nok det samme, selv om prisen har økt. Når det gjelder premiene er også verdien på de økt betraktelig. Flere og bedre premier enn noen gang tidligere. 


0 Kommentar

Klubben i mitt hjerte - Vi trenger din stemme hver dag

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2020

Du må hjelpe oss med din stemme hver dag de nærmeste to ukene. Gjerne fra alle nettverk du besøker og mobilenheter dere her. Gjerne fra 3g, 4G og 5G om mulig. Kanskje det fortsatt er mulig å stemme flere ganger om man skrur på og deretter av flymodus for å få ny ip-adresse på mobilnettet. Kort sagt vi trenger alle stemmer vi kan få, hver dag. CSK vinner stort sett hvert år, og det hadde vært fint å få satt dem litt på plass og vunnet over dem. Etter tre gode år, med blant annet en seier havnet vi i fjor utenfor pallen. I år skal vi vise dem hvem som er klubben i mitt hjerte

Håper du også blir med å stemme. Supert om du også legger inn et lite bidrag i spleisen og skriver kort hvorfor Utleira IL er klubben i ditt hjerte.

https://www.spleis.no/project/1533690 Kommentar

Åpen brev fra Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2020

Til medlemmer i Utleira Håndball

Vi står midt i tider vi aldri før har opplevd. Mange som er berørt på forskjellige måter. Vi har derfor fra håndballstyret laget en liten oppsummering av situasjonen og status i klubben så langt i årets sesong. 

Det som har preget oss mest i styret den senere tid er selvfølgelig dødsfallet til styreleder Stein Johnsrud. Ingen ord kan beskrive meningsløsheten ved dette. Livet er til tider urettferdig og det er når slike ting skjer at man får satt ting i perspektiv. Fokus på uvesentlige detaljer blir mindre viktig, og vi skal heller ta en pust i bakken, ta vare på menneskene rundt oss og vise medmenneskelighet i tiden vi er inne i. 

For styret og klubben betyr bortfallet av Stein at en særdeles engasjert og positiv lagspiller med mange baller i luften er borte. Også en del baller for håndballen som vi i styret må få plukket ned og løst på best mulig måte. 

Det er fortsatt ingen tvil om at styret i Utleira Håndball trenger flere ressurser som ønsker å bidra til å utvikle klubben videre inn i fremtiden. Sittende styre har en overvekt av medlemmer tilknyttet de eldre lagene, og som ønsker å fratre på kommende årsmøte. Det er de yngre lagene som er fremtiden i klubben og som må høres bedre enn i dag. Utleira Håndball har derfor et snarlig behov for 4-5 nye styremedlemmer for å få til en kunnskapsutveksling mellom fratredende og nytt styre til våren. 

Fra sommeren og frem til sesongstart har styret brukt mye tid på korona, smittevern og rutiner i denne forbindelse. Vi skulle gjerne vært dette foruten, men har gjort vårt aller beste for å sørge for å opprettholde tilbudet til de aktive. På grunn av forskjellig tolkning av smittevernsregler (håndballforbund vs idrettsforbundet) har vi brukt en del tid sammen med forbundet for å få ting samstemt. Noe som har resultert til at vi har måttet justere tidspunkt på det meste av kamper i vår egen hall for å avgrense folkemengder og samt få mer tid til vask og desinfeksjon. Veileder for trening og kamp i Utleirahallen oppdateres kontinuerlig hvis dette kreves eller man finner bedre måter å løse ting på. 

Vi har så langt hatt 2 tilfeller av smitte i Utleira Håndball, og vi har derfor fått bekreftet at våre implementerte rutiner i Utleirahallen har fungert som forventet. 

Når det kommer til våre lag og deres sesong så langt er disse veldig forskjellig. Våre senior lag i 4.- divisjon herrer og damer og 3.-divisjon damer er definert som senior bredde. Disse er har så langt ikke kunne trene skikkelig med 1-meters-regel, og seriespill er utsatt på ubestemt tid. Vårt lag i 2.- divisjon damer har siden oktober kunnet trene skikkelig, men seriestarten er fortsatt utsatt. Her blir det trolig oppstart i januar, vi krysser fingrene for dette. Tilrettelagt Håndball er i gang med sitt fantastisk smittende gode humør. Våre nye lag i 2013 årgangen har hatt oppstart og er i gang. Så her er det noe positivt. Våre barne- og ungdomslag fra J/G 8 år til J/G 20 år er også godt i gang både med treninger og kamper. Tilbakemeldingene så langt tyder på at dette går fint. Det er nok litt uvant med forskjellige retningslinjer i alle hallene man er i men vil tro at dette går seg til etter hvert. 

Det blir heller ingen håndballkamp uten dommere. Vi har vært så heldige å fått tak i engasjerte Tina Andreassen, som har stilt seg til rådighet til å være vår dommerkontakt. Hun har fått god oversikt og dialog med våre egne dommere, ca. 12 stk. I tillegg har hun klart å organisere og avholde dommerkurs i disse tider for våre yngste dommere som skal begynne sin dommerkarriere med å lede barnekampene. 

Vi oppfordrer til at alle viser respekt ovenfor håndball dommerne der ute, både egne og eksterne. Uten dommere blir det ingen kamper. Selv om man kan være uenig i enkelthendelser på banen, så gjør de faktisk sitt beste. Respekter det! 

Korona situasjonen har bidratt til at flere Idrettslag har fått økonomiske problemer. Utleira idrettslag har god økonomisk kontroll, herunder også Håndballavdelingen. Til tross for bortfall av budsjetterte inntekter vil vi komme oss gjennom denne situasjonen på en god måte. Dette viser viktigheten av å ha god kontroll på økonomi, slik at vi er robuste nok til å håndtere en situasjon ingen kunne forutsi. 

Mer smitte i samfunnet er ingen god medisin for å holde aktiviteten vår i gang. Vi sitter vel alle og håper på at ting skal slippe og at alt skal bli litt enklere. Håndballstyret vil fortsatt ha stor fokus på å holde aktiviteten i gang, dette er svært viktig for alle utøvere, foreldre, frivillige og trenere i Utleira Håndball. Kanskje er dette viktigere enn noen gang? 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som yter en ekstra innsats for Utleira Håndball i form av et verv eller frivillig innsats i disse dager. 

Vi ønsker alle gode og smittefrie dager og ser frem til å treffe samtlige av dere ved første mulige anledning i en fullsatt Utleirahall. 

Utleira Håndball Styret består i dag av følgende ressurser:
Pål Nøst, konstituert leder
Trond Kvam, sportslig leder
Ann Jeanette Østborg, konstituert sportslig leder yngre (ny)
Anita Grønning, arrangement og dugnad
Ivan Espervik, info, web, kurs
Tina Andreassen, dommerkontakt 


Sportslig hilsen
Pål Nøst
På vegne av Styret i Utleira Håndball 


0 Kommentar

Bring og Lerøy er avlyst pga korona

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Nasjonalt kamptilbud for yngre

Norges Håndballforbund har vedtatt at Bring- og LERØY-serien avlyses i sin helhet for inneværende sesong.

11.11.20

Det har vært et ønske om å få i gang disse kamptilbudene inkludert alternative spilleformer, men dette lar seg dessverre ikke gjennomføre i praksis. Det var en veldig vanskelig avgjørelse, men under de rådende forhold er det svært liten sannsynlighet for at det blir grunnlag for åpning av nasjonalt spill i disse aldersklassene med det første, og dermed faller også grunnlaget for gjennomføringen bort.

For at regionene kan planlegge og tilpasse sine kamptilbud i andre halvdel av sesongen, var det nødvendig med en slik avklaring nå. Med bakgrunn i avlysningen har Norges Håndballforbund nå også nedsatt en faggruppe som får i oppdrag å vurdere hvilke muligheter som eventuelt kan inkluderes i sesongen 2021/2022 for de involverte aldersgrupper i Bring og LERØY-serien.

Norges Håndballforbund sentralt og i de seks regioner jobber nå med å behandle avvik, tilpasse og gjennomføre den aktiviteten som er mulig innenfor de gjeldende retningslinjene. I tillegg fortsetter vi arbeidet med de ulike planverk for kamp- og treningsavvikling i 2. divisjon og nedover, som fortsatt ikke er i gang.

NM junior har fortsatt status som utsatt, og det vurderes fortløpende om det er mulig å få gjennomført dette tilbudet i andre halvdel av inneværende sesong.


0 Kommentar

Ingen mini-håndballkamper i November

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Norges Håndballforbund har flyttet alle minihåndballkamper (med 4 spillee på hvert lag for de yngste) til senere i sesongen. Beslutningen er å flytte all minihåndball til senere i sesongen for å opprettholde et bedre smittevern for de kampene som skal spilles i en presset periode på grunn av Covid -19.

Her kan dere lese mer om det regionale kamptilbudet og tilhørende restriksjoner.
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/11/handballaktiviteten-i-nhf-region-nord/


0 Kommentar

Futsal U20 kanselleres før jul.

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Norges Fotballforbund Trøndelag har valgt å kansellere Futsal U20 før jul.

Etter nye retningslinjer fra regjeringen som gjør innendørs idrettsarrangement mye mer krevende ser vi oss nødt til å utsette U20 serien. Det har sammenheng med at det er store krav for innendørs idrettsarrangement på blant annet antall deltakere og renhold og et generelt råd om å begrense antall nærkontakter. Tiden framover er vanskelig å planlegge og derfor tas avgjørelsen nå på at det ikke spilles kamper før jul.

Dere vil bli oppdatert når det er noe nytt å melde på denne fronten. Det er en mulighet for at det kan bli et seriespill i Januar (enten U20 eller senior), men det er usikkert hvordan ting blir. Om det blir seriespill U20 i Januar vil dere få en epost for å bekrefte deltagelse, og dermed stå «fremst i køen».


0 Kommentar

Norges basketballforbund stopper all aktivitet for senior bredde

Postet av Utleira IL den 10. Nov 2020

Norges basketballforbund stopper all aktivitet for senior bredde. Her kan du lese mer om restriksjonene som er innført i basketballen. Alle restriksjoner er foreløpig gjeldende ut november. https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/veiledere/restriksjoner-november-2020.pdf


0 Kommentar

Inngang for brukere av hallflate A på trening

Postet av Utleira IL den 9. Nov 2020

Alle som skal bruke hallflate A (klisterfri) skal gå inn fotballinngang. Der er det skohyller og desinfeksjonsmiddel. Videre går man gjennom garderobe 1 (brukes kun til gjennomgang og ikke omskifting) Inn på tribune med bag for omskift. Lagets spillere sitter på klistremerker på tribunen frem til laget foran har gått av banen. Laget entrer banen når den er ledig. Etter trening skal man forlate hallen via tribune og garderobe 2. Ut fotballinngangen.

Vi gjør dette for å skille lagene i enda større grad enn tidligere. Ber om deres forståelse for situasjonen. Vi ønsker i størst mulig grad å verne om primæraktiviteten. Gi oss gjerne tilbakemelding på det som kan gjøres enda bedre. 

Vennlig hilsen
Pål Wahl
Daglig leder


0 Kommentar

Utleirahallen Treningsstudio er stengt

Postet av Utleira IL den 7. Nov 2020

Hovedlaget har besluttet å stenge Utleriahallen Treningsstudio fra 7. november. Bakgrunnen for dette er innstramminger fra regjeringen på torsdag denne uken. I uttalelsen fra regjeringen peker de på at kommuner med høyt smittetrykk bør

  • Stans i breddeidrett for voksne
  • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
  • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
  • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Utleira IL ønsker å verne om breddeidretten for barn og ungdom i denne krevende tiden. Vi ønsker derfor å prioritere organiserte treninger for barn og ungdom gjennom å stenge ned andre aktiviteter og tilbud. Dette for å gjøre disse aktivitetene så trygge som mulig slik at vi slipper å stenge ned all aktivitet. 

Utleira IL sitt hovedstyre følger utviklingen nøye og ønsker selvfølgelig å åpne sine tilbud igjen når dette er forsvarlig. I dag er det vi viser samfunnsansvar og bidrar i størst mulig grad støtter opp om tiltak for å hindre spredning av smitte. 


0 Kommentar

Samarbeidsavtale med Hank Sport

Postet av Utleira IL den 5. Nov 2020


Utleira Il ski/friidrett har inngått en 3 års samarbeidsavtale med Hank Sport. 


Avtalen gir våre medlemmer følgende fordeler:

25 % rabatt på alt av skismurning til nordisk.

25 % rabatt på nordiske ski og bindinger (unntatt fjellski)

20 % på alt av tekstil til nordisk (25% på handlekvelder)

25 - 35 % rabatt ski og sko-langrennsutstyr ved forhåndsbestilling

Fastpris på slip av langrennsski (425 kroner juni 2020)

20 % rabatt på Salomon løpesko og løpebekledning

10-15 % rabatt på øvrige varer med unntak av sykler og elektronikk.


Hank Sport vil holde handlekvelder og smørekurs etter avtale.


Klubbklær blir fra nå av levert til Hank Sport og hentes av medlemmer på butikken på Solsiden.


Hank Sport

Adresse: Dyre Halses gate 1A, 7042 Trondheim

Åpnngstider:

mandag    10–19

tirsdag    10–19

onsdag    10–19

torsdag    10–19

fredag    10–19

lørdag    10–16

søndag    Stengt

Telefonnummer: 73 82 37 000 Kommentar

Nye koronatiltak i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 4. Nov 2020

I takt med økt smittetrend i befolkningen er det viktig at vi gjør tiltak for å hindre at smitte skjer i Utleirahallen, selv om det kan være smittede personer tilstede i hallen fra tid til annen. Administrasjonen har i dag besluttet følgende tiltak

1) Å stenge kiosken i 1. etg..Vi henviser folk til å bruke kioskautomat i 2. etg. 

2) Kioskvakten settes opp som smittevakt i hallen som påser at alle er registrert og følger reglene for bruk av hallen. 

3) Vi vil ikke tillate at det holdes møter i våre lokaler, som kunne og burde vært avlyst eller holdt digitalt. Vi oppfordrer nå folk til å ikke komme i hallen om dette eikke er nødvendig. Vi ønsker med dette å skåne primæraktiviteten som er trening og kampaktivitet.

4) Alle skal registrere seg på registrer.utleira.no eller Sesam-appen. Eneste unntak er barn under 13 som ikke har mobil. Voksne som ikke har med mobil må få andre til å registrere seg ved hjelp av en annen mobil enhet. 

5) Vi oppfordrer alle til å være smarte for å opprettholde trygg aktivitet også på andre arenaer. Vi skal følge våre smittevernregler uansett hvor vi ferdes, holde avstand, godt renhold og håndhygiene, bidra til god smittesporing. Vise forståelse for ulik praksis av reglementet. Ikke ha med unødvendig mange på tur. 

Vi håper med dette å trygge aktiviteten ytterligere og redusere muligheten for at smitte spres i egne rekker og i egen hall. Vi får ta ansvar for oss selv og våre omgivelser. På forhånd takk


2 Kommentarer

Linedans tar koronapause ut November

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

I første omgang tok linedans koronapause i 14 dager, men dette er nå utvidet til å gjelde resten av november. Vi jobber med løsninger for trygg gjennomføring i desember. Grunnen til dette er at det er økt smitte i samfunnet, samtidig som mange av deltakerne er i risikogruppen. 

Saken oppdateres om perioden utvides.  


0 Kommentar

Avklaring rundt nytt smittetilfelle i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

Utleira Il fikk tirsdag 3. november beskjed om at en smiuttet håndballtrener fra Utleira hadde vært i Utleirahallen sammen sitt lag på lørdag morgen 31. oktober. De som har vært i Utleirahallen lørdag morgen bes om å være ekstra varsomme og teste seg dersom det oppstår symptomer. Ber alle følge smittevernsreglene og være ekstra oppmerksomme for å hindre videre utbrudd. Det er tilfeldig hvem som blir smittet av Covid-19, og hvem som helst kan bli utsatt for smitte. Det er derfor viktig at alle tar sitt ansvar og opprettholder alle smittevernregler der dette er mulig. Vi skal holde avstand og redusere antall nærkontakter. Vi skal være nøye med renhold og håndhygiene. Vi skal registrere oss slik at det er lett å få beskjed om smitte oppstår. 

Vi fikk en ny telefon fra smittevernkontoret onsdag 4. november. Vi fikk da vite at den smittedes datter hadde avlagt negativ koronatest. Dette betyr at påventekarantene for motstandere og håndball-laget i Utleira Jentter 9 år opphører. De personer som er kontaktet direkte av smittevernkontoret som nærkontakter av sden smittede håndballtreneren er fortsatt i karantene. Dette gjelder også hennes familiemedlemmer selv om det er negativ test. 

I følge smittevernkontoret  er det ingen grunn til å tro at det har skjedd videre smitte på arrangementet i helga, da den smittedes nærkontakter med tilknytning til aktiviteten i Utleira IL har testet negativt. Utleira IL følger smittevernkontorets anbefalinger, men har samtidig varslet laget om at de kan stoppe planlagte aktiviteter og oppfordre folk til å være ekstra varsomme, men at vi ikke har mundighet eller ønsker om å sette noen i karantene. 

Utleirahallen ble vasket for smitte på fredag med virusdrepende middel, samt at dette ble gjentatt på tirsdag etter at besøk a smittet person ble bekreftet. Dette er en del av våre rutiner, som et tillegg til vanlig renhold som også har ekstra fokus på håndtak og andre berøringspunkter.

0 Kommentar

Registrering for smittesporing ved Utleira Skole

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

REGISTRERING AV ALLE BESØKENDE FOR MULIG SMITTESPORING

Fra Mandag 02.11.20 vil vi benytte QR-kode for å registrere besøkende. Dette er pga smittesporing i forbindelse med covid-19. QR-koden vil erstatte dagens ordning med papirlister hvor alle besøkende ved skole/SFO skriver seg inn. Når du kommer til en inngang ved Utleira skole vil det henge en plakat ved inngangsdøra med en QR-kode som du tar bilde av med mobiltelefonen - og følg så videre instrukser på telefonen.

Takk for at du registrerer ditt besøk på Utleira skole. Denne informasjonen vil kun bli brukt dersom det oppstår smitte blant våre ansatte, elever, barn eller andre. De som jobber med smittesporing i Trondheim kommune vil kunne be om denne informasjonen fra oss. Informasjonen slettes rutinemessig etter 14 dager.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline