Utleira Håndball J13 (f. 2006) søker trener

Postet av Utleira IL den 20. Sep 2019

Utleira Håndball jenter 13, f. 2006, søker trener som har god håndballfaglig kompetanse, enten som trener eller spiller, til å bli med i vårt trenerteam. Vi er ei stor gruppe på ca 30 spillere, og ei trenergruppe bestående av 3 faste trenere, 2 hjelpetrenere og 1 keepertrener. I tillegg har vi tilknyttet oss en spillerutvikler. 

Vi ønsker nå å styrke trenerteamet vårt videre, og søker enda en trener som har lyst til å bli med på laget og jobbe med utvikling av ei svært spennende gruppe spillere. Vi ser etter deg som også har lyst til å utvikle deg videre som trener, enten i rollen som hjelpetrener i første omgang eller som en fast trener. Som trener vil du f.eks bli med i planlegging og gjennomføring av økter, og også kunne lede laget i kamp. Om du spiller håndball selv og dermed ikke har full fleksibilitet til en trenerrolle er vi allikevel interesserte. 

Har du gode samarbeidsevner, er svært motivert og engasjert og har kompetanse og interesse i det å spille leken, rask og teknisk håndball og omsette dette i treningsarbeid ønsker vi å høre fra akkurat deg. 

Er du interessert? Ta kontakt med Frode Kristiansen, Tlf 98206368 og e-post frode.kristiansen@live.no 0 Kommentar

Kvinner Søkes!

Postet av Utleira IL den 19. Sep 2019

Valgkomiteen er idrettslagets viktigste komite, ettersom det er denne komiteen som rekrutterer personer inn i viktige posisjoner som har stor betydning for idrettslagets fremtid. 

Valgkomiteen i Utleira IL består pr i dag av tre mannlige medlemmer, men valgkomiteen skal også bestå av to kvinner.  Pr i dag består valgkomiteen av Inge Osen, Ørjan Knutzen og Erlend Iversen. 

De som skal inn i valgkomiteen, må kunne undersøke, få andre til å foreslå kandidater og ha samtale med de aktuelle kandidatene for å finne best mulig match mellom verv og frivillig. Ønsker du å bidra i valgkomiteen eller har forslag på kvinner som kan gjøre en god jobb i valgkomiteen, så ta kontakt med daglig leder, pr e-post: leder@utleira.no0 Kommentar

I Utleira IL ønsker vi at alle skal bli med, uansett økonomi

Postet av Utleira IL den 18. Sep 2019

Alle skal få være med i Utleira IL! Det betyr at alle barn og ungdom opptil 16 år, skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi derfor alltid en løsning på det sammen med deg. Fyll ut skjema under. Skriv i søknadsskjemaet hva du ønsker å oppnå og hvorfor. Vi ta kontakt for en kort samtale med deg for å komme frem til en best mulig løsning.

1) Betalingsutsettlse. Deltakeren vil da bli registrert som aktiv (betalt) for laget og avdelingen, samtidig som du vil motta en faktura som du kan dele opp som du selv ønsker. Ved bruk av KID gjør det mulig å dele faktura i flere delinnbetalinger. Vi vil ikke sende din faktura til inkasso eller legge til purregebyr.

2) Reduksjon. Samme som over, men at man f.eks får faktura på kun halve treningsavgiften.

3) Fritak. Deltakeren vil da bli registrert som aktiv (betalt) for laget og avdelingen. Det må leveres søknad for hver innbetalingsperiode/aktivitet.

Det er ikke mulig å få fritak eller reduksjon for medlemskontingent. 

Søknader mottas hele året: Her er søknadsskjema: https://www.utleira.no/p/28577/soknad-om-fritak-for-treningsavgift 


0 Kommentar

Tiltak for å hindre tidlig spesialisering

Postet av Utleira IL den 18. Sep 2019

Søknadsfrist 10. desember 2019
Søknadsskjema finner du her: https://www.utleira.no/p/23635/refusjon-for-utovere-i-flere-idretter 

På årsmøtet i mars 2016 ble det vedtatt at utøvere fra 13 år som deltar i flere idretter kan søke om å få tilbakebetalt 25% av alle treningsavgifter gjennom året. Dette forutsetter at utøveren minimum er 13 år eller blir 13 år i søknadsåret, har deltatt i idretten gjennom hele året, og at alle treningsavgifter er betalt.

Målsetningen med ordningen er tilrettelegge for at flere kan delta i flere idretter lengre. Vi ønsker ikke at økonomi skal være grunnen for at utøvere slutter i en idrett. Utøvere fra 13 år vil ikke kunne benytte treningsopplegget i alle idretter 100% gjennom hele året. Dette forsvarer også at de får en rabatt i de ulike idrettene.

Hovedlaget støtter dette prosjektet og påtar seg kostnadene ovenfor avdelingene. Hovedlaget har besluttet at ordningen endres fra et prøveprosjekt til å være et ordinært tiltak for å redusere tidlig spesialisering på en idrett.


0 Kommentar

Idrettslag må være forsiktige når det gjelder bildebruk – her er tre viktige tips!

Postet av Utleira IL den 13. Sep 2019

NM Eirik Førde_612.jpg
Foto: Eirik Førde

Av: Geir Owe Fredheim, 12. sep 2019

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Norges idrettsforbund får stadig henvendelser fra idrettslag om bildebruk, rettigheter og opphavsrett og Idrettsforbundet opplever dessverre at flere idrettslag ender opp med å bruke bilder de ikke har rettigheter til. Det kan fort bli dyrt. Derfor gir vi idrettslag noen tips på veien til riktig bruk.

 

Det er svært viktig at idrettslag som legger ut bilder på sine sosiale medier og nettsider har spurt fotografen om det er greit at de bruker bildene til disse kanalene. NIF opplever at mange idrettslag har brukt bilder de ikke har rettigheter til, og får krav fra fotografen på mange tusen kroner.

I den digitale verden vi lever i, er det enkelt å laste ned et bilde fra internett gjennom et enkelt google-søk. Mange er nok ikke klar over at det er ulovlig å bruke disse bildene uten samtykke fra fotograf.

Skriftlig avtale med fotograf
Det eneste tilfellet et idrettslag kan bruke bilder gratis er når de har fått bilder direkte fra fotograf som godkjenner gratis bruk på nett og eventuelt i sosiale medier. Det bør helst være en skriftlig avtale mellom fotograf og idrettslag. Når idrettslaget bruker bildet skal fotografen alltid krediteres for bildene som brukes.

Bilder kan ikke sendes videre til andre aktører så sant dette ikke er avklart med fotografen selv.

Hentet inn samtykke?
Samtidig er det viktig å påpeke at det også er fotografens plikt å sørge for at riktig tillatelse og samtykke er hentet inn for hvert enkelt bilde. (link til samtykkeskjema)

Norges idrettsforbund har flere eksempler på at idrettslag har brukt bilder ulovlig.

For noen år tilbake hadde flere idrettslag lastet ned et bilde av et norgesflagg fra Google i forbindelse med at de ønsket sine medlemmer en god 17. mai. De endte alle sammen opp med et krav på 5000 kroner fra fotografen. NIF ble også bedt om hjelp i forbindelse med at en golfklubb hadde lagt ut et bilde de ikke hadde rettighet til i en powerpoint på hjemmesiden. Dette oppdaget fotografen som krevde 5000 kroner. For bare noen uker siden kom det et krav til et idrettslag som hadde brukt et lite portrettbilde av en skiløper på sine nettsider i forbindelse med et seminar. De fikk krav på 6000 kroner.

Hvem eier?

I Norge er det åndsverksloven som regulerer til fotografiske verk. Derfor har vi laget noen tips og råd, i samarbeid med NTBScanpix, for hvordan du kan gå fram når du ønsker å bruke et bilde du ikke eier selv.

Dette er hovedreglene:

  1. Du kan ikke bruke eller publisere bilder som du ikke eier rettighetene til eller har kjøpt brukslisens til.
  2. Brukslisens kan du få kjøpt av fotografen eller et bildebyrå som representerer fotografen.

Vanlige misforståelser om opphavsrett:

  1. ”Jeg er med på bildet, da kan jeg publisere det selv.” – Feil

Eksempel: Du er på et offentlig arrangement, en fotograf tar et bilde av deg sammen med en profilert person. Bildet blir publisert. Du har ikke rett til å publisere dette bildet selv, ikke engang på en lukket Instagram-konto. For å publisere bildet må du først avtale dette med den som har salgsrettighetene til bildet. Det kan være et bildebyrå, men også fotografen selv.

  1. ”Bildet ligger på nett uten kreditering og vannmerke – da kan jeg bruke det fritt.” – Feil

Eksempel: Du finner et fint bilde på nettet som ikke er merket på noe vis, verken med fotografnavn eller vannmerke. Du kan ikke automatisk publisere dette bildet. Det er ditt ansvar å sjekke hvem som eier bildet.

  1. ”Det er uklart hvem som har opphavsretten til bildet – da kan jeg bruke det fritt" – Feil

En tommelfingerregel er at det stort sett alltid er fotografen som har opphavsretten til et bilde. Medier og andre som ønsker å bruke bildet kjøper publiseringsrett til avtalte bruksområder og tidsrom. Ofte overlater fotografen salgs- og bruksrettighetene til et bildebyrå som forvalter og ivaretar fotografens rettigheter.

Eksempel: Sjekk hvem som er bildekreditert. Ta kontakt med bildebyrået for å avklare om du kan publisere bildet. Hvis det ikke er et byrå som er kreditert, kontakter du fotografen. Når du kjøper et bilde gjennom et bildebyrå, får du tydelig veiledning om hvor, når og hvor lenge du har rett til å publisere et bilde. Egentlig kjøper du ikke selve bildet, men retten til å bruke det.

Les også om Rettningslinjer for publisering av bilder og film. 


0 Kommentar

Håndball og fotball samarbeider om felles salgsdugnad

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2019

Siste sjanse, siste utlevering er tirsdag 15. oktober kl 17.00-19.00

«TOALETTPAPIRDUGNAD HØSTEN 2019»

Håndball og fotballavdelingen har felles toalettpapirdugnad denne høsten. Utleveringen foregår hos NorEngros AS, 15. oktober kl. 17.00-19.00. Adressen er Sluppenvegen 10 B. 

Alle familier som ikke har hentet ut papir tidligere i høst, skal kjøpe 1 pakke bestående av 5 enheter, uavhengig av antall spillere i familien og om noen er med i flere idretter. 1 pakke pr familie uansett.  

Det er forskjellige pakker å velge mellom. I tillegg kan det bestilles flere enheter toalettpapir og /eller tørkerull.

Produktoversikt

Toalettpapir: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 7 pk a 6 ruller (36 m pr. rull)

Tørkerull: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 5 pk a 4 ruller (14 m pr. rull)

Pakkene du kan velge
Pakke a: 4 sekker toalettpapir, 1 sekk tørkerull
Pakke c: 3 sekker toalettpapir, 2 sekker tørkerull
Pakke d: 5 sekker toalettpapir

Pris pr. pakke    kr 1.600,-

Pris pr enhet i tillegg    kr 320,-

Vi håper at så mange som mulig bestiller på forhånd via Superinvite for å lette gjennomføringen av dugnaden. Bestillingsfrist innen 14 oktober.

Utleira IL har stort fokus på å gjøre dugnadene så overkommelig som mulig for våre medlemmer. Vi samkjører derfor dugnadene mellom flere avdelinger, for å hindre økt belastning på de som deltar i flere idretter. Videre har vi lik belastning pr familie, som vil utjevne dugnadsbelastningen mellom familiene. 

Det er meget viktig at alle i både håndball og fotballavdelingen støtter opp om denne dugnaden. Grunnen til dette er at kostnadsnivået i både fotball og håndballavdelingen har økt de siste årene. Bakgrunnen for dette er flere eksterne trenere, mer banetid, mer halltid, mer utstyr og et generelt bedre tilbud. Om alle bidrar med dugnad, vil vi klare å opprettholde en lav treningsavgift.

Link til påmeldingsside: https://www.superinvite.no/#/invitation/3d387d2612f9027154ed3b99a7427da1 


1 Kommentar

Samarbeid med WAY Trafikkskole om nytt trafikalt grunnkurs.

Postet av Utleira IL den 4. Sep 2019

Utleira IL ønsker at alle skal få den beste, tryggeste og rimeligste trafikale opplæringen på markedet. Vi har derfor inngått et samarbeide med WAY trafikkskole som tilbyr våre medlemmer trafikalt grunnkurs og førerkort klasse B til meget gode priser. WAY trafikkskole er de eneste i Trondheim som har bil simulator som en del av opplæringen. Det betyr at du får prøve deg bak rattet allerede på trafikalt grunnkurs.

Gjør som pilotene, øv i simulator
Forskning fra SINTEF viser at kjøring i simulator kan øke effektiviteten i kjøreopplæringen med opptil
300 %. Simulator er perfekt for mengdetrening og gir deg muligheten til å trene på farlige og uvanlige situasjoner. Lærerikt og annerledes.

Trafikale grunnkurs for Utleira IL
I høst er det satt opp kurs spesielt for medlemmer (og venner/bekjente av medlemmer). Deltakere kan velge mellom kursdag på mandager eller onsdager.

Spar penger- gi tilbake til ditt lag 

På trafikalt grunnkurs sparer du kr 300, i tillegg til at laget får kr 300 til lagskassen.
På kurset klar til øvelseskjøring sparer du kr 400, i tillegg til at laget får kr 400 til lagskassen.
For førerkort klasse B sparer du kr 1000, i tillegg til at kr 500 går til lagskassen.

Alle kan bruke rabattkodene for å få rabatt og støtte laget. Ikke bare utøvere i Utleira IL. 

Må bruke rabattkode for å få rabatt og kroner til laget. Rabattkoden er Utleira etter fulgt av bokstav for kjønn og to tall for fødselsår, f.eks UtleiraG02, UtleiraJ04, osv. 

For påmelding (husk rabattkode)
https://way.no/utleira 


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline