Ballspill for seniorgruppa i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 27. Mar 2019


0 Kommentar

Handlekveld med Nor-Contact i Utleirahallen mandag 25. mars kl 17-19

Postet av Utleira IL den 25. Mar 2019


0 Kommentar

Basistreningen søndager kl.18 (mosjonister/løpere) og kl.19 (ballidrett)

Postet av Utleira IL den 22. Mar 2019

Basistreningen på søndager er gratis og for alle medlemmer i Utleira IL.  Treningen holdes av Olympiatoppen Midt-Norge og har nedre aldersgrense på 11 år.


Basisøkten kl. 18:00 passer for alle og har fokus styrketrening for mosjonister og løpere.

Basisøkten kl. 19:00 passer for alle som liker å utfordre seg selv og har fokus på styrketrening for ballidrett.


Vi har ingen påmelding til å delta, så det er bare å møte opp til den økta du ønsker å delta i. 1 Kommentar

Viktig info vedr. adgangskort brakke/ fremtidig adgangskontroll håndball lager

Postet av Utleira IL den 22. Mar 2019

Det er gjort endringer på adgangskontroll for tilgang til brakka. Alle med tidligere adgang må kontakte driftsleder Vidar Magne på epost drift@utleira.no for oppdatering av adgangskortene sine.

Håndball lageret  oppgraderes med adgangskontroll i snarlig fremtid. Det vil bli gitt nærmere beskjed når dette er utført/ iverksatt, samt hva man må gjøre for å få tilgang.
0 Kommentar

UTLEIRA IL SØKER ENGASJERT UNGDOM

Postet av Utleira IL den 15. Mar 2019


0 Kommentar

Oppstartsmøte Fotball 2012-årgangen

Postet av Utleira IL den 14. Mar 2019


Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatte. Møtet vil være i klubbhuset i Utleirahallen (2. etg.), kl. 19.00. For å starte opp laget, trenger vi følgende roller: Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets representant i fotballstyre. Mer informasjon om dette på foreldremøte. 

Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL. Du kan forhåndsregistrere deg på denne linken:
https://docs.google.com/forms/d/1e34obIbmoxUqZRJluRwRxORrR4tAIeKBRQyLnmrp8HQ/viewform?edit_requested=true

Nærmere kontaktinfo: Christian Ringnes, Mob. 91 77 15 85 Mail:christian.ringnes@gmail.com0 Kommentar

LØPETRENING- FÅ PLASSER IGJEN

Postet av Utleira IL den 14. Mar 2019

LØPETRENINGEN STARTER ONSDAG 20. MARS

Med dyktige løpetrenere fra bedriftsidretten ønsker vi å samle de av dere som ønsker å lære om og utvikle dere innenfor løp og løpeteknikk. Kurset/ treningen er for våre medlemmer og for de som har meldt seg på (eller skal melde seg på) Utleiraløpet. 

Treningen går over 12 uker og har siste treningssamling onsdag 12. juni i forkant av Utleiraløpet (15. juni). 

Vi har valgt å dele gruppene inn i 2: Løper litt/nybegynner og erfaren/ønske om forbedret tid. Når du melder deg på via linken, velger du hvilken gruppe du ønsker å delta i. Om du ønsker å delta i løpetreningen må du være over 15. år.

Praktisk informasjon

  • Påmeldingsfrist 19. mars
  • Tidspunkt Onsdager 18.30 - 19.30
  • Oppmøte: Utleirahallen
     

LINK TIL PÅMELDING: https://www.superinvite.no/#/invitation/f84d465177e84bb4e756a8319443cdcb

LINK TIL PÅMELDING UTLEIRALØPET: https://www.utleiraløpet.no 


0 Kommentar

GJENGLEMTE KLÆR/ ANNET HENTES INNEN F.K. FREDAG

Postet av Utleira IL den 13. Mar 2019

Gjenglemte klær, sko og annet er nå lagt frem/ hengt opp i garderobe 3 (gå forbi kiosken og til høyre).

Gjenglemte klær og ting må hentes innen f.k. fredag.0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 28. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 4. Mar 2019

Kjære medlemmer
Endelig, 28. mars kl. 19.00, er det årsmøte i Utleira Idrettslag. Møtet avholdes i klubbhuset i 2. etg. i Utleirahallen. Alle er velkommen, men det er kun medlemmer over 15 år som har stemmerett.

Forslag til saker 
Alle medlemmer kan komme med forslag til saker til årsmøtet.
Sendes pr e-post til leder@utleira.no innen 14. mars kl. 12.00

Agenda for årsmøtet.
Åpning.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter.
2. Godkjenning av forretningsorden, og innkalling.
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding 2018 for hovedlaget og avdelingene.
5. Regnskap 2018, Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for 2020, og treningsavgifter i de ulike idretter.
8. Budsjett 2019
9. Organisasjonsplan.
10. Engasjere revisor
11. Valg
Avslutning.

Tillegg 1. Sportsplaner
Tillegg 2. Årshjul
Tillegg 3. Referater fra åpne styremøter
Tillegg 4. Presentasjoner fra åpent styremøte

Årsmøtepapirer og underlag offentliggjøres som nedlastbare filer på denne siden minimum 1 uke før årsmøtet. 

Vi håper på stor oppslutning rundt årsmøtet. 

__________________________________________

Siste dokumenter lagt inn i mappestrukturen under linkene
22.03.2019 - 5. Regnskap Fotball
22.03.2019 - 8. Budsjett Fotball
22.03.2019 - 4. Årsmelding Fotball
22.03.2019 - 4. Årsberetning fra Håndball
22.03.2019 - 5. Kontrollkomiteens beretning
22.03.2019 - 10. Engasjere revisor for 2019
22.03.2019 - 1-3. Årsmøtepapirer for sak 1-3
21.03.2019 - 11. Valg - Innstilling fra valgkomiteen
21.03.2019 - 11. Valg - Innstilling fra hovedstyret til ny valgkomite
21.03.2019 - 9. Organisasjonsplan
21.03.2019 - 5. Regnskap Hovedlaget
21.03.2019 - 5. Regnskap Allidrett/Innebandy
21.03.2019 - 5. Regnskap Basketball
21.03.2019 - 5. Regnskap Ski/Friidrett
21.03.2019 - 8. Budsjett Ski/Friidrett
19.03.2019 - 4. Årsberetning fra hovedlaget
17.03.2019 - 5. Regnskap med noter (Offisielt regnskap for hele idrettslaget) 2018
14.03.2019 - 5. Revisjonsberetning
13.03.2019 - 5. Regnskap Håndball
13.03.2019 - 8. Budsjett Håndball
13.03.2019 - 4. Årsberetning alle lag Håndball
09.03.2019 - 7. Medlemskontingent og treningsavgifter
09.03.2019 - 8. Budsjett Hovedlaget 2019
05.03.2019 - 8. Budsjett Allidrett 2019
05.03.2019 - 4. Årsberetning Allidrett og Innebandy 2018
05.03.2019 - 8. Budsjett Innebandy 2019
04.03.2019 - 4. Årsberetning Ski/Friidrett 2018

Siste tilleggsdokumenter
22.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Fotball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Allidrett og Innebandy
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Ski og Friidrett
21.03.2019 - T2. Årshjul Håndball
21.03.2019 - T1. Sportsplan - Håndball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Basketball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Håndball
21.03.2019 - T4. Presentasjon - Åpent styremøte Ski og Friidrett
05.03.2019 - T1. Sportsplan - Allidrett
05.03.2019 - T2. Årshjul - Allidrett
05.03.2019 - T2. Årshjul - Innebandy


0 Kommentar

UNGDOMMER- MATAMBASSADØR KURS TIRSDAG 7. MAI

Postet av Utleira IL den 4. Mar 2019

VIL DU LÆRE DEG Å LAGE SUNN & ENKEL MAT?

MATAMBASSADØR KURS FOR DEG MELLOM 15- 19 ÅR, TIRSDAG 7. MAI KL. 18-21 (KLUBBHUSET).

Kurset blir holdt av Unge kokker som arbeider med å fremme kreativ, spennende og sunn matlaging blant unge mennesker.  I unge kokkers verden henger et sunt kosthold, en god helse og ivaretakelse av miljøet, tett sammen med smaksrik og spennende mat.

Unge kokker samarbeider for tiden med en tverrfaglig forskningsgruppe bestående av NOSEB, Senter for fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs, og Institutt for design ved NTNU, samt SINTEF.


Meld deg på innen 1. mai: https://www.superinvite.no/#/invitation/ca7be8306ecc3f5fa30ff2c41e64fa7b

Vi har plass til 15 ungdommer mellom 15- 19 år, og praktiserer venteliste.


Link til Unge Kokker: http://ungekokker.no/
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline