Klæbu Sparebank forlenger samarbeidet ut 2021

Postet av Utleira IL den 21. Des 2018

Vi er meget stolt av å ha med Klæbu Sparebank på laget i ytterligere 3 år. Ny avtale strekker seg ut 2021. Partene har kommet frem til en god avtale for begge parter og på nyåret kommer en kampanje som også våre medlemmer og lag kan nye godt av. Det blir morsomt å jobbe tett sammen Klæbu sparebank i årene som kommer.  Proa Eiendomsmegling forlenger samarbeidet ut 2021

Postet av Utleira IL den 21. Des 2018

Vi er meget stolt av å ha med Proa Eiendomsmegling på laget i ytterligere 3 år. Ny avtale strekker seg ut 2021. Partene har kommet frem til en god avtale for begge parter og på nyåret kommer en kampanje som også våre medlemmer kan nyte godt av. Det blir morsomt å jobbe tett sammen Proa Eiendomsmegling i årene som kommer. Utleira IL er Norges første flerbrukslag!

Postet av Utleira IL den 20. Des 2018

Utleira IL er offisielt Norges første Flerbrukslag i samarbeid med Fremtiden i våre hender. I tiden fremover vil vi fokusere på å bytte ut engangs forbruksmateriell med flerbruksartikler. 

Utleira IL har et hjerte for lokalmiljøet! Med dette mener vi at idrettslaget skal være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet på mange ulike plan.  Vi er et Idrettslag med gode verdier som vi styrer etter. Vi skal skape idrettsglede. Med respekt, inkludering, mestring og engasjement.

Dette betyr også at vi skal ha respekt for lokalmiljøet, menneskene som bor der og miljøet. Vi skal ha respekt for ressursene våre og sørge for at alle får delta uansett inntekt og sosial bakgrunn. 

Utleira IL skal tilby bærekraftige løsninger som skaper et best mulig oppvekstmiljø, der alle kan delta. Vi ønsker å utvikle best mulig kvalitet i idretten gjennom å utvikle hele mennesket og skape gode omgivelser for rekruttering og mestring/utvikling. Vi skal være en foregangsklubb innen anleggsutvikling og integrering. Vi skal også ta miljøutfordringene på alvor. 

Utleira har store ambisjoner og gjør allerede en rekke positive tiltak i nærmiljøet. 

● Inkluderende idrett - tilbud til barn som faller utenfor idretten.
● Pantebokser inne i Utleirahallen
● Meget engasjert og har kommet langt i arbeidet med å hindre spredning av gummigranulat.
● Klesinnsamling i nærmiljøet (gjennom Hoffman Renotek)
● Arrangerer loppemarked sammen Utleira Skolekorps
● Har låneordning av sko (Vi tar i mot innesko og fotballsko om du vil donere)
● Samarbeid med Matsentralen Trondheim
● Fokus på sunnere mat.
● Fokus på FN’s bærekraftmål - og hvordan laget kan bidra i lokalsamfunnet.
● Selger buffer av bambus i staden for plast
Åpen hall før jul og i romjula

Postet av Utleira IL den 18. Des 2018

Utleira IL arrangerer åpen hall på følgende dager

- Lørdag 22.12 kl 11.00-15.00
- Søndag 23.12 kl 11.00-15.00
- Onsdag 26.12 kl 11.00-15.00
- Torsdag 27.12 kl 12.00-15.00

Åpen hall er frilek for barn og ungdom, hvor hallen er delt inn i ulike aktivitetssoner som f.eks badminton, fotball-tennis, Basketball, fotball, håndball, turn/hopp/sprett, osv.  Barn under 9 år skal ha med voksen. Dette er ikke barnepass for de minste. Det er ungdommer fra idrettslaget som er aktivitetsledere. 

Gratis for Utleira-medlemmer. Kr 50 for ikke-medlemmer.
Åpen kiosk. 
Norges Bandyforbund arrangerer trener-workshop i Trondheim

Postet av Utleira IL den 17. Des 2018

Tema for denne workshopen er ØKTPLAN, ÅRSPLAN og UTVIKLINGSPLAN. Disse er viktige verktøy for å sikre kontinuitet og progresjon i treningene - uansett nivå. Med gode forberedelser blir også trenervervet enklere og artigere og det blir lettere å holde gode treninger. Tilbudet er GRATIS, men krever påmelding.

Tid: Torsdag 3. januar, kl. 18:00 – 20:00
Plass: Idrettens hus, Ingvald Ystgaards vei 3a
Utstyr: Laptop/nettbrett, notatblokk og penn.

LINK TIL PÅMELDING >> 

Spørsmål?

Kontakt utviklingskonsulent Martin Denstedt:
Tlf: 940 08 626
E-post: martin@mnbr.no
Gratis Trener 1 kurs i Innebandy

Postet av Utleira IL den 12. Des 2018


Norges Bandyforbund arrangererTrener 1, innebandy i Trondheim

Har du lyst til å lære mer om å lede aktivitet i innebandy? Formålet med kurset er at deltakerne skal få innsikt i hvilke verdier og holdninger NBF ønsker å stå for. Deltakerne får grunnleggende innføring i teknikk og taktikk, trenerrollen og hvordan aktiviteten kan organiseres på en motiverende måte, der spillerne opplever mestring og utvikling.

Kursinfo og link til påmelding: https://bandyforbundet.no/?p=31612

Tid: 11-13 januar, 20 timer (fredag 17-21, lørdag 10-19, søndag 9-18).
Plass: Byneshallen, Spongdal.
Påmelding (senest 4. januar): https://mi.nif.no/Event#1697226-010

Læringsmål:

 • Deltakerne skal kunne bruke idrettens begreper og ivareta en felles terminologi.
 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy.
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
 • Deltakerne skal kunne tilpasse trening for ulike aldergrupper med ulike erfaringer med klare rammer, tilrettelegging og veiledning.
 • Deltakerne skal lage en øktplan

Utleira IL betaler kursfor personer som ønsker å bidra i oppstarten av en innebandyavdelinging i Utleira IL:

Spørsmål?

Kontakt utviklingskonsulent Martin Denstedt:
Tlf: 940 08 626
E-post: martin@mnbr.no


Endelig fulltallig valgkomite i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 5. Des 2018

Hovedstyret har vedtatt at Cathrine Enge og Erlend Iversen fyller ledige verv i valkomiteen i Utleira IL. Dette ble vedtatt på styremøtet mandag 10. desember.  Erlend og Cathrine vil danne valgkomite sammen Inge Osen og Kari Aslaksen Aasly. Tusen tak for at dere stiller opp for idrettslaget. 

Valgkomiteen vil starte arbeidet inn mot neste årsmøte snarest. 

Tips
Det er ønskelig at alle medlemmer sender inn tips til valgkomiteen med navn på personer som de mener burde deltatt i styrearbeid i idrettslaget på et eller annet nivå. Skriv kandidatens navn og kontaktinformasjon, samt hvorfor du mener han/hun er egnet for denne oppgaven. Tips sendes til kariaasly@yahoo.no 

Vi håper på god hjelp fra medlemmene da vi ikke kan forvente at valgkomiteen har oversikt over 1800 medlemmer og deres foreldre. Fint om alle bidrar litt i dugnaden om å bygge en ny sterk organisasjon rustet for nye mål og utfordringer. Påmelding til Allidrett for våren 2019 er åpnet

Postet av Utleira IL den 5. Des 2018

For barn født i 2013 er det ledig på følgende grupper

 • Onsdager kl 16.45 på Utleira Skole
 • Onsdager kl 17.30 på Utleira Skole

For barn født i 2011 og 2012 er det ledig på følgende grupper

 • Torsdager kl 17.00 i Utleirahallen
 • Torsdager kl 17.45 i Utleirahallen

Her er link til påmelding
https://www.superinvite.no/#/invitation/75f266633433d20abf6c1a13d97e7491Åpen basketdag for alle i 3. og 4. trinn - Gratis lavterskel arrangement

Postet av Utleira IL den 3. Des 2018

Påmelding her: https://www.utleira.no/p/39353/pamelding-apen-basketballdagHvordan være en god idrettsforelder?

Postet av Utleira IL den 28. Nov 2018

Dette er et dokument utarbeidet av Olympiatoppen. Dette dokumentet beskriver holdninger vi i klubben ønsker foreldrene skal ha fokus på.


Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder:

 1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.
 2. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.
 3. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
 4. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
 5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. - Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
 6. Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 7. Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.
 8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.
 9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

 Link gir utdypende begrunnelser


https://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.mediaSkal representere Norge i «OL»: – Det kom som et sjokk på meg

Postet av Utleira IL den 26. Nov 2018

Sofie Sørensen Nicolaisen (17) og Anna Margrethe Enge Berg (23) er plukket ut til å være en del av den norske landslagstroppen til Special Olympics i mars.

Les artikkel i Adressa her: https://www.adressa.no/100Sport/ballsport/Skal-representere-Norge-i-OL--Det-kom-som-et-sjokk-pa-meg-265172b.html?rs752061543268207774&t=1

LANDSLAGET: Sofie Sørensen Nicolaisen (17) og Anna Margrethe Enge Berg er tatt ut på landslaget til "OL" i mars. Her konsentrerer Berg seg om å kaste ballen med Nicolaisen i bakgrunnen.   FOTO: ROBIN ANDERSENOPPDATERT: Arbeidsfordeling eksamensdugnad høst 2018

Postet av Utleira IL den 20. Nov 2018

Dugnaden starter allerede tirsdag 27.12 kl 23.00. Siste dugnadsdag er fredag 21. desember. Laget må minimum stille med 15 personer over 12 år til dugnaden, helst flere.  Oppgaven rigge opp til eksamen med gulvdekke, stoler og bord, eller det motsatte ved nedrigg. Nedrigg skjer kl 15.00 og opprigg skjer kl 23.00. Hver dugnad belønnes med kr 3000,- Ved søknad må laget oppgi minimum 5 alternative datoer/tidspunkt. Ingen lag kan forvente mer enn 1-2 dugnadsdager.

Noen lag har fått halv dugnad som betyr at man stiller med litt mindre folk og får kr 1500 i betaling. Grunnen er at det er satt opp to lag samtidig som deler på arbeidet og belønningen.

Her er fordelingen.

Tirsdag 27.11 kl 23.00Håndball Herrer senior 4. div/Håndball Herrer 3. div
Onsdag 28.11 kl 15.00Håndball Jenter 2004
Onsdag 28.11 kl 23.00Håndball Jenter 2002
Torsdag 29.11 kl 15.00Fotball Jenter 2006
Torsdag 29.11 kl 23.00Fotball Gutter 2008
Fredag 30.11 kl 15.00Håndball Jenter 2005
Søndag 2.12 kl 23.00Fotball Herrer senior 5. div.
Mandag 3.12 kl 15.00Fotball jenter 2004
Mandag 3.12 kl 23.00Fotball jenter 2009
Tirsdag 4.12 kl 15.00Fotball jenter 2005
Tirsdag 4.12 kl 23.00Håndball Jenter 2007
Onsdag 5.12 kl 15.00Håndball Jenter 2008
Onsdag 5.12 kl 23.00Fotball gutter 2010/ Håndball gutter 2010
Torsdag 6.12 kl 15.00Håndball Jenter 2006
Torsdag 6.12 kl 23.00Fotball gutter 2009
Fredag 7.12 kl 15.00Fotball gutter 2004
Søndag 9.12 kl 23.00Håndball Gutter 2006
Mandag 10.12 kl 15.00
Fotball Jenter 2008
Mandag 10.12 kl 23.00Fotball jenter 2007
Tirsdag 11.12 kl 15.00Håndball gutter 2009
Tirsdag 11.12 kl 23.00Håndball gutter 2002
Onsdag 12.12 kl 15.00Håndball gutter 2004
Onsdag 12.12 kl 23.00Futsal Menn Elite
Torsdag 13.12 kl 15.00Fotball damer 3 div
Torsdag 13.12 kl 23.00Håndball Jenter 2009
Fredag 14.12 kl 15.00Fotball Gutter 2005
Søndag 16.12 kl 23.00Håndball gutter 2011/Fotball gutter 2011
Mandag 17.12 kl 15.00Fotball jenter 2010/Håndball jenter 2010
Mandag 17.12 kl 23.00Håndball gutter 2007
Tirsdag 18.12 kl 15.00Fotball gutter 2007
Tirsdag 18.12 kl 23.00Fotball Jenter 2011
Onsdag 19.12 kl 15.00Håndball gutter 2008
Onsdag 19.12 kl 23.00Håndball Damer 4. div
Torsdag 20.12 kl 15.00Fotball Gutter 2006
Torsdag 20.12 kl 23.00Håndball Jenter 2003
Fredag 21.12 kl 15.00Håndball gutter 2005

Her er skjema for påmelding/søknad om eksamensdugnad.
https://www.utleira.no/p/33266/soknad-eksamensdugnad-varen-2018Dealpass: Håndball Gutter 2002 leder lagkonkurransen

Postet av Utleira IL den 13. Nov 2018

Håndball Gutter 2002 leder lagkonkurransen, men det er 8 lag som ligger like bak. Blant de ni beste lagene skiller bare 2 salg. Det er kun dealpass som er registrert og betalt som teller i konkurransen. Konkurransen varer frem til 20. desember og bonus utbetales i 2018. 

Fristen for tilbakelevering er utgått, og det vil i tiden fremover gå ut påminnelse til de som har fått dealpass som ikke er registrert og betalt. Det er mulig å ta kontakt med Mikael Gjevik på mg@dealmaker.no om ditt lag ønsker flere dealpass. Blant de som har kjøpt produktet har vi fått gode tilbakemeldinger om gode rabatter. Nå står julegaveshopping for tur og vi er sikre på at de som har kortet vil få gode rabatterte gaver. 
Aktivitetslederkurs barneidrett Klæbu – november 2018

Postet av Utleira IL den 4. Nov 2018

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Klæbu. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede! 

Målgruppe: Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte 

Tid og sted: Tirsdag 13. november – i kulturhuset eller samfunnshuset
                    Torsdag 15. november – Tanem gymsal
                    Torsdag 22. november – Tanem gymsal
ALLE DAGER FRA KL 18-22 

Innhold: Hva er god barneidrett? Fokus på barneidrettens verdigrunnlag Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god organisering og tilrettelegging Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren 

Kursavgift: Idrettslaget dekker deltakeravgiften for Utleira IL medlemmer, inkludert boka Barneidrettstreneren.

Påmelding for Utleira IL medlemmer er til leder@utleira.no innen onsdag 7. november.

Kurslærer: Vidar Sørensen, Trøndelag Idrettskrets 

Still i treningsklær alle dager, også til å være ute i☺ Ta med mat og drikke, skrivesaker. Drikkeflaske til aktivitetene. Damelaget avslutter en fantastisk sesong onsdag, med finale i KM.

Postet av Utleira IL den 30. Okt 2018

Damelaget spiller KM-finale onsdag 31.10 kl 18.00 mot Stinkjer på utleira Kunstgress. Velkommen til kamp.

Laget består av stort sett 17 og 18-åringer. Allikevel har de hatt en meget bra sesong både i J19 og på seniornivå.

Her er noen av lagets prestasjoner i 2018.
- Vinner 1. divisjon Futsal i Trøndelag
- Vinner J19 Scandia cup
- Vinner 4. divisjon avd. 2 med 46 av 48 mulige poeng (1 uavgjort)
- Vinner 4. divisjon avd. 4 med 51 av 54 mulige poeng (1 tap)
- 2. plass nasjonalt sluttspill i Futsal
- 2 . plass i OBOS cup
- 4. plass J19 i Norway Cup, etter å ha slått vinneren i innledende gruppespill. Begge lag til A-sluttspill.

Håper så mange som mulig kommer for å se jentene i KM-finalen mot Steinkjer. Jentene fortjener jubel for en meget bra sesong av et ungt mannskap.Skjema for portrettfoto hentes av lagledelse i kiosken

Postet av Utleira IL den 30. Okt 2018

Det er lagt skjema i kiosken som lagledelse må levere ut til alle utøver i sin gruppe. Dette er et skjema som skal være med tilbake i forbindelse med portrettfotografering. 

Lagledelse henter konvolutt med skjema i kiosken denne uken og leverer dette ut til laget/gruppen. 

Mindreårige må ha signatur fra foreldre. Mangfoldsprisen til et idrettslag med hjerte for lokalmiljøet

Postet av Utleira IL den 28. Okt 2018

Utleira Idrettslag er tildelt Trondheim kommunes Mangfoldspris for 2018. Det er femte gang prisen deles ut, og første gang den går til en representant for idretten.

Prisen består av et diplom, et kunstverk av Karen Bit Vejle og 25 000 kroner.

Ordfører Rita Ottervik overrakte prisen til daglig leder Pål Wahl i Utleira Idrettslag:

- Årets mottaker av mangfoldsprisen jobber for at deres nærmiljø skal være et godt sted å leve for alle. De lever opp til sitt slagord gjennom å inkludere flest mulig i sitt arbeid, understreket ordføreren.

Prisvinnerens kjerneverdier er Respekt, inkludering, mestring og engasjement. Prismottakeren har jobbet målbevisst for å realisere verdigrunnlaget sitt, og er et godt eksempel når det gjelder å inkludere barn og foreldre med innvandrerbakgrunn i sine aktivitet.

Utleira Idrettslag har et allsidig tilbud til nærmiljøets innbyggere, og jobber på flere fronter for å inkludere innbyggere som ikke uten videre har idretten som sin naturlige arena.

Se også video: https://www.facebook.com/trondheimkommune/videos/468276196993352/

Rita Ottervik og Pål B. Wahl


Juryen for mangfoldsprisen har bestått av ordfører Rita Ottervik, rådmann Morten Wolden, bystyrerepresentantene Siri Holm Lønseth og Nina Kokaas og Mangfoldsrådets representanter, Shemsa Rousso Eve og Amin Said.Fantastisk start for Utleira Håndball damer 2.divisjon

Postet av Utleira IL den 28. Okt 2018

Støtt laget mot Kongsvinger i Utleirahallen 28. oktober kl 14.30.

Laget har hatt en meget god start på sesongen med seire over Vikhammer og Selbu i cupen, før et meget hederlig tap mot Eliteserielaget Fana . Alle kampene på bortebane.

I serien er laget i førersetet etter fem kamper, hvor fire kamper er spilt på bortebane. Det har endt med borteseire mot Sverreborg, Gjøvik og LFH09, samt uavgjort mot Byåsen Bredde. På hjemmebane er laget ubeseiret denne sesongen med seier over Levanger. 

Støtt laget og kjøp sesongkort fra kr 250,-
https://www.superinvite.no/#/invitation/7c0f63c15f8749d716ba1ac9121cc1a8

Ta med kvittering på kamp, frem til du mottar sesongkortet. 

Her er link til terminlisten med resultater
https://www.handball.no/system/kamper/lag/?lagid=532136#allmatches

2.divisjon kvinner - 04, Håndballsesongen 2018/2019


NrLagKVUTMålPLS
1Byåsen Bredde6411184 - 1419
2Utleira5410133 - 1059
3Storhamar5410130 - 1069
4Gjøvik HK4301113 - 976
5LFH095302150 - 1266
6Selbu5302154 - 1486
7Orkanger6213164 - 1745
8Kongsvinger6213169 - 1845
9Charlottenlund SK 25212132 - 1255
10Sverresborg5104125 - 1572
11Levanger510499 - 1232
12Melhus/Gimse7007147 - 2140Dette er årets vinnere i Klubben i mitt hjerte 2018

Postet av Utleira IL den 26. Okt 2018

Utleira idrettslag er årets vinner av Klubben i mitt hjerte.Utleira idrettslag har gjennom høsten fått flest stemmer, og er dermed årets vinner av Klubben i mitt hjerte. Trondheimsklubben tapte med knappest mulig margin i fjorårets utgave, men i år er det de som stikker av med 50 000 kroner.

Klubben i mitt hjerte er en kampanje som ble arrangert for 15. gang i år, og er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, SpareBank 1, P4 og Dagbladet.

- Fantastisk!

- Det er fantastisk morsomt. Vi har kommet på andreplass to år på rad. Så nå er det veldig gøy at vi kan vinne, sier Pål Wahl, som er daglig leder i Utleira Idrettslag.

Klubben har jobbet hardt for kunne komme seirende ut i år. De har blant annet laget egne bilder på Facebook der de har brukt bilder av deres egne utøvere sammen med logoen til Klubben i mitt hjerte. Budskapet var så klart at man skulle stemme.

Promotering: Med slike personlige bilder har klubben fått medlemmene til å stemme.
PROMOTERING: Med slike personlige bilder har klubben fått medlemmene til å stemme.

- Da får man et personlig forhold til det, forteller Wahl.

Mye på gang

- Hva skal dere bruke pengene til?

- Det har vi ikke diskutert, men vi har nettopp startet et nytt prosjekt der det kommer instruktører fra Olympiatoppen for å drive sirkeltrening gratis for alle medlemmer over 11 år. Så jeg tenker at dette er et veldig godt bidrag inn i den satsinga.

Klubben har også mange andre prosjekter der pengene kan komme godt med.

- Vi holder på å utvikle nye anlegg. Vi jobber med å få til en sykkelløype, en hinderløype, en tre-mot-tre-bane til fotball. Så vi har mye på gang.

Likevel legger Wahl til at det ikke bare er pengene som gleder.


- Pengene er en ting, men jeg synes faktisk at det å kunne smykke seg med tittelen er vel så viktig. Det viser at det er et idrettslag med mye engasjement og at det er mange som bryr seg og som synes at vi gjør en god jobb.

En klubb i en positiv spiral

Klubben ble i høst også tildelt Trondheim kommunes Mangfoldpris for 2018.

- Vi har som visjon å skape idrettsglede i bydelen vår og dermed så må vi også få med alle. Vi jobber derfor med ungdomsarbeid, prosjekter for utviklingshemmede, seniortilbud og integrering. Så vi gjør kanskje mer enn det et vanlig idrettslag gjør.

Utleira idrettslag er en voksende klubb fra Lerkendal bydel i Trondheim. Klubben driver med fotball, futsal, håndball, ski, friidrett, innebandy, allidrett og basketball.

- Vi er inne i en positiv spiral, forteller Wahl.Takk for alle stemmer og gratulerer med første 10000 kroner i premie!

Postet av Utleira IL den 22. Okt 2018

Vi har muligheten til å vinne mer, så fortsett å stem hverdag frem til fredag kl 12.00.
http://www.klubbenimitthjerte.no/stem/db/16010110//#klubbenboks

Sist lørdag vant vi dagspremie på kr 10000,-

I skrivende stund er det kun Utleira IL og en annen klubb som har klart å samle 50 stemmer hver dag.  Vi ligger derfor godt plassert i sammendraget, men er langt i fra sikker på en pallplassering. Vi må stemme hele veien til mål, fredag 26. oktober kl 12.00. 
Har du historisk materiale om Utleira IL, som du vil dele med oss?

Postet av Utleira IL den 22. Okt 2018

Det jobbes med å starte en historiegruppe i Utleira IL og den forbindelse søker vi etter gammelt historisk materiell fra 1972 og frem til i dag. Dette kan være ulike publikasjoner, styreprotokoller, bilder, supportereffekter o.sv. 

Vi har allerede fått inn en del Utleirposten og det er mye interessant lesning, men vi langt i fra alle utgavene. Vi håper dere kan hjelpe oss til å finne tilbake til egen historie slik at denne kan presenteres i bok \form til et kommende jubileum. 

Ta kontakt med daglig leder på 93045500 eller leder@utleira.noNye hospiteringsregler for Utleira IL

Postet av Utleira IL den 17. Okt 2018

De nye hospiteringsreglene kan du laste ned her:
https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/776/2018/10/17/2018-10-17-Hospiteringsregler.pdf

Disse hospiteringsreglene er et resultat av møter mellom håndball og fotballavdelingene, samt hovedlaget for å forenes om en felles modell for lagssamarbeid og hospitering.Redigert: Lagsfotografering i november

Postet av Utleira IL den 12. Okt 2018

Følgende lag må snarest melde inn ønsket tidspunkt for lagsfotografering. Første dag med lagsfotografering er mandag 5. november. 

De lagene som pr i dag ikke har meldt inn ønsket tidspunkt er
- Fotball: J7/2011, G19/Junior

Disse må melde inn ønsket tidspunkt snarest. 

Send inn lagets ønske om tid til leder@utleira.noMandagOnsdagTorsdagFredagMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag

05.nov07.nov08.nov09.nov12.nov13.nov14.nov15.nov16.nov
16.00-16.30


16.30-17.05
Håndball G8/2010Håndball G11/2007Allidrett
2011/2012 Gruppe 1
FriidrettHåndball G12/2006Fotball J13/2005


Håndball J13/2005
Allidrett
2013 Gruppe 2

Fotball J9/2009


Allidrett
2013 

Gruppe 3
Reservedag
17.05-17.40Håndball J10/2008Fotball
J11/2007

Allidrett
2011/2012 Gruppe 2

Fotball G7/2011
Håndball G7/2011
Håndball  J12/2006Fotball G14/2004
Fotball G9/2009Allidrett
2011/2012 Gruppe 3

Reservedag
17.40-18.15Håndball J7/2011 Fotball J10/2008
Håndball J15/2003Håndball G13/2005
Fotball  J12/2006
Ski-gruppaAllidrett
2013 Gruppe 1

Ski -
gruppa
Reservedag
18.15-18.50Håndball J9/2009Fotball G8/2010Fotball G10/2008
Fotball G11/2007Håndball G9/2009HU
8-18 år
Basket BarnReservedag
18.50-19.25Håndball J16/2002Fotball J15 2002/03/04Håndball G10/2008
Fotball J8/2010

Innebandy BarnFotball G13/2005Reservedag
19.25-20.00Håndball J11/2007
Fotball G12/2006Håndball G16/2002
Håndball J8/2010
Ski-gruppa
Basket
2M
Reservedag
20.00-20.35Hovedlaget
Verv/Ansatt

Håndball J14/2004
Fotball Herrer Sr B
Fotball G15/2003


20.35-21.10Fotball Herrer Senior AHåndball
Damer  4.div
Håndball Herrer 3.div
Håndball Damer 2.div
Fotball Damer Senior 1Håndball J18/3.div

21.10-21.45Håndball G14/2004

Håndball Herrer 4.div


Fotball Damer Senior 2
Futsal Elite

21.45-22.20


Mindre alene sammen

Postet av Utleira IL den 4. Okt 2018

Det er mange måter man kan stå utenfor på. Idretten er en av de viktigste arenaene for inkludering. Her opplever vi glede og mestring, samhold og fellesskap.  Likevel opplever vi at noen står utenfor fellesskapet av ulike årsaker. Det kan være kulturelle, sosiale eller økonomiske barrièrer som hindrer deltakelse i idretten.
Idretten kan nå bidra på enda en arena og vise at vi jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn. 

Under er tips til hva idrettslaget kan gjøre for å bidra under TV-aksjonen 2018.

 • Bli bøssebærere. Skap samhold blant utøvere og foreldre, utfordre andre lag? Bøssebærerne er selve hjertet i TV-aksjonen
 • For idrettslag kan egne idrettsarrangement kombineres med å samle inn penger til TV-aksjonen. Kan overskuddet fra kiosken gå til TV-aksjonen? Noen organiserer også egne idrettsarrangement hvor inntektene går til TV-aksjonen (fotballturneringer, kanonballturneringer osv.)
 • Salg av egne/brukte ting. Enten organisasjonen selv har noe å selge, eller man samler inn fra andre, er dette en populær innsamlingsaktivitet for mange lokallag. Man kan også arrangere markedsdager og få lokalsamfunnet til å donere ulike objekter som kan selges til inntekt for TV-aksjonen
 • Samle pant og donere beløpet til TV-aksjonen
 • Dugnad for den store dugnaden. TV-aksjonen opplever hvert år en stor bredde i innsamlingsaktiviteter. Det å stille opp på dugnader for å samle inn penger til TV-aksjonen er en smart måte å kombinere egen innsamling og innsamling til TV-aksjonen på
 • Organisere bilvask/hjulskift til inntekt for TV-aksjonen


Les mer om TV-aksjonen og finn ut hvordan ditt idrettslag kan bidra HER

MINDRE ALENE SAMMEN

Bli med gratis sirkeltrening for medlemmer fra 11 år i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 3. Okt 2018

Søndag 21. oktober var oppstart av nytt tilbud med gratis sirkeltrening for alle medlemmer i Utleira IL. Det arrangeres trening hver søndag frem til juleferien, med oppstart igjen i januar. Treningene planlegges og ledes av instruktører som kommer fra Trondheim Idrettsklinikk og har ansvaret for basistreningen i regi av Olympiatoppen i Granåsen. Alle treninger i Utleirahallen.

Det er to grupper.
Søndager kl. 18-19 - Trimgruppe for medlemmer fra 11 år og oppover.
Søndager kl. 19-20 - Ungdomsgruppe for aktive ungdommer 13-16 år, og deres trenere. 

Treningstimen vil inneholde elementer av både utholdenhet, styrke, bevegelighet, balanse, motorikk og spenst. Det langsiktige målet for hver enkelt utøver er å bygge en base av generelle ferdigheter for å bidra til framgang, tåle større mengde trening og redusere risiko for skade. Trondheim Idrettsklinikk jobber spesielt med aktiv idrettsungdom og opplegget er tilpasset våre aktive utøvere, men vil også være aktuelt for øvrige medlemmer og mosjonister. Det vil bli 10 poster som man skal gjennom på hver trening, i tillegg til en god oppvarming.

Hovedlaget har stor tro på dette prosjektet, og mener dette vil øke kvaliteten på det generelle klubbtilbudet, samt skape en felles arena hvor man møtes på tvers av idrett, alder og kjønn. Dette skal være et klubbtiltak som er sosialt, i tillegg til å bedre utøvernes ferdigheter og tåleevne.

Alle som ønsker å bidra som gruppeledere kan varsle til leder@utleira.no
Vi gleder oss til et bra samarbeid med Trondheim Idrettsklinikk.

Det er plass til flere. Vi oppfordrer alle lag fra 11 år til å benytte dette tilbudet, samt håper at mange foreldre ønsker å bli med på trening i Utleirahallen. 

Under noen bilder fra første økt. Vi håper å se ende flere neste gang.Hallfordeling gjeldende fra 1. oktober

Postet av Utleira IL den 27. Sep 2018

Da har vi landet på en endelig hallfordeling som gjelder fra 1. oktober.

Trondheim kommune har fortsatt ikke kommet helt i mål med sin hallfordeling, og det ligger derfor fortsatt et lite usikkerhetsmoment her.

Om det er noen som ønsker andre tidspunkt, så er grønne felter ledig tid som vil være til disposisjon en ukes tid før di vil bli tilbakeført til hovedlaget.

Det er fortsatt mulighet for trening i gymsal.

Mvh.

Håndballstyret
Prosjektleder ansatt i Utleira IL fra nyttår

Postet av Utleira IL den 27. Sep 2018

Ros-Mari Emilsen fra Dønna i Nordland er ansatt som prosjektleder i Utleira Idrettslag fra nyttår. Dette er en ny 100% stilling i idrettslaget som skal styrke administrasjonen gjennom å videreutvikle ulike prosjekter og arrangementer. Hun vil også jobbe med våre sponsorer og koordinere ulike dugnader. 


Ros-Mari har studert på Norges Idrettshøgskole, i tillegg til en coachingutdannelse. Hun har de siste årene jobbet som frivillighetskoordinator i Dønna Kommune, og fungert som bindeleddet mellom kommune og lag, foreninger og organisasjoner. Hun innehar mye erfaring både med prosjektledelse, økonomistyring og samhandling, gjennom erfaring med frivillige verv, i rollen som frivillighetskoordinator og som senterleder i SATS Elixia.


Ros-Mari hatt hatt flere styreverv, blant annet som styremedlem i SATS Elixia, som nestleder i Dønna idrettslag og gjennom verv i Dønna idrettsråd. Hun er genuint opptatt av idrettsglede, mestring og aktivitet, og hun har jobbet med trening av både unge og voksne i over ti år, da som både mental og fysisk trener. Hun har også erfaring som fysisk trener for fotball-lag.  Hun liker å løpe, trene styrke, være ute i naturen og har tidligere vært aktiv i langrenn. 


Ros-Mari vil bruke den første tiden til å sette seg inn i dagens prosjekter og arrangementer, samt bli kjent med idrettslaget og våre sponsorer. Det er viktig at det blir et godt samspill mellom hennes rolle som prosjektleder og frivilligheten. Hun skal bidra til utvikling og vekst på frivilligheten og de sportslige avdelingenes premisser. 


Vi gleder oss til Ros-Mari starter i ny stilling som prosjektleder i Utleira IL.

Velkommen skal du være.


Vi vil samtidig takke alle søkere for deres interesse for stillingen. 
Bli med på inkluderende idrett?

Postet av Utleira IL den 24. Sep 2018

Inkluderende idrett arrangeres i Utleirahallen mandager i september, oktober og november, foruten i høstferien.
Bussavgang fra Nidarvoll skole 14.20 og fra Steindal skole kl 14.35.
Oppmøte for barn på Utleira skole er kl 14.30 utenfor gymsalen. 

Inkluderende idrett er et gratis lavterskeltilbud til barn i grunnskolen, som ikke deltar i organisert idrett av ulike årsaker. Vi ønsker å skape bedre folkehelse, bedre inkludering, bedre fellesskap for barn som ikke er med i idretten fra før, uansett årsak. Vi tilbyr dette til elever ved Steindal, Utleira og Nidarvoll skole. 

Deltakerne hentes på skolen, får et måltid, aktivitet med aktivitetsledere i hallen, frukt og busstransport i retning skolen eller hjem. Bussen kjører ca kl 16.00 fra Utleirahallen til Blakli snuplass, deretter til Steindal skole og Vestlia snuplass, før den kjører til Nidarvoll skole. 

Vårt mål er å hjelpe deltakerne inn i ordinære treningsgrupper, på barnas premisser. Vi vil gjennom aktiviteten øve på struktur, skape trygghet og forberede barna til å kunne organiseres inn i ordinære treningsgrupper. Aktiviteten er allsidig, basert på lek og mestring. Man deler barna i grupper ut fra alder. 

Dette er helt gratis og støttes av Trondheim Kommune, Idrettsrådet, BUF, Trøndelag Idrettskrets og Extrastiftelsen. 

Send  en e-post til leder@utleira.no med følgende info om personer som ønsker å delta på dette tiltaket.

- Barnets navn
- Skole og trinn
- E-post til foreldre
- Tlf til foreldreInvitasjon Terrengløpskarusell 2018

Postet av Utleira IL den 19. Sep 2018

Håndballag,  fotballag  og  andre  lag  er  velkommen  og  betaler  kr  100,-  samlet  for  laget,

upremiert.

Klasseinndeling:

Anbefalt  tre  distanser:  Kort  (ca  600-1000  meter),  medium  (2+)  og  lang  (4+km)

Kort  løype:  2009  og  yngre

Medium  løype:  2008  -  2005

Lang  løype:  2004 og  eldre

Alle  ønskes  hjertelig  velkommen  til  å  delta  på  sosiale  og  morsomme   aktiviteter.

Ta  med  treningskompisen  din  og  møt  opp ved Utleirahallen tirsdag 2. oktober kl. 18.00


Med  hilsen

Samarbeidende  skiklubber  i  ditt  nærmiljø.Bli med på kulturnatt 14.09.18

Postet av Utleira IL den 14. Sep 2018
Nye rutiner for innlevering av dommerregninger i fotball

Postet av Utleira IL den 13. Sep 2018

Til alle kretsdommere som dømmer Utleira Fotball sine hjemmekamper

Utleira IL Fotball ønsker at alle dommere som dømmer våre hjemmekamper får en god opplevelse og mottar honorar for kampen innen 10 dager. For at vi skal klare å utbetale dommerregninger innen 10 dager etter kamp, er det viktig at dommerne forholder seg til følgende ordning. 

- Alle dommerregninger tilpasses en side
- Man lagrer dommerregningen i PDF-format
- Dommerregningen sendes til utleirail@uni24.no.

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra dommerne på deres opplevelse av våre klubb, lag og kamparrangement. Dette kan sendes til fotball-leder@utleira.no

Til lagledere og trenere i Utleira Fotball
Det er viktig at alle dommere sender dommerregninger direkte til e-postadresse over og at dette ikke går via lagleder/trener, fotball-leder og daglig leder. Ved å henvise alle kretsdommere til å følge rutinen over, vil vi klare å betale dommerhonorarene mye fortere og dermed slippe purringer. Vi oppfordrer alle lagledere/trenere til å sende denne informasjonen til dommeren før kamp. 

Når det gjelder klubbdommere er det lagleder/trener/arrangementsansvarlig sitt ansvar å skanne dommerregningene og sende disse til utleirail@uni24.no 

Vi ønsker alle dommere og spillere god fornøyelse. 

Sportslig hilsen
Pål B. Wahl
Daglig leder
Utleira IL 
Treningsavgift høst 2018

Postet av Utleira IL den 12. Sep 2018

Hei,

Alle spillere i Utleira Håndball ha løst treningsavgift for å delta i kamp- seriespill.

Frist for løst treningsavgift er satt til 10. oktober.

Det er sendt ut mail fra Superinvite med personlig lenke til betaling av treningsavgift, men legger uansett ut en generell lenke som du kan klikke på her.

For alternative løsninger til treningsavgift, henviser vi til følgende artikkel.

Mvh.
Utleira Håndball
www.utleira.noVi du ta ansvar for idrettslagets videre utvikling?

Postet av Utleira IL den 10. Sep 2018

Valgkomiteen er idrettslagets viktigste komite, ettersom det er denne komiteen som rekrutterer personer inn i viktige posisjoner som har stor betydning for idrettslagets fremtid. 

Valgkomiteen i Utleira IL består pr i dag av to medlemmer, men valgkomiteen skal bestå av fire personer.  Pr i dag består valgkomiteen av Inge Osen og Kari Aslaksen Aasly.  Det er fortsatt to ledige plasser i valgkomiteen.

De som skal inn i valgkomiteen, må kunne undersøke, få andre til å foreslå kandidater og ha samtale med de aktuelle kandidatene for å finne best mulig match mellom verv og frivillig. Ønsker du å bidra i valgkomiteen eller har forslag på personer som kan gjøre en god jobb i valgkomiteen, så ta kontakt med daglig leder, på leder@utleira.noNå ansettes to idrettskontakter i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 8. Sep 2018

Idrettsrådet i Trondheim støtter Utleira Il med å lønne to personer for å være idrettskontakter i idrettslaget. Dette betyr i stor grad å være et bindeledd mellom trener/støtteapparat og utøver/familie for å ha best mulig forståelse og kommunikasjon med familier og utøvere som skal integreres gjennom idretten.

Formålet med tilskuddet fra Idrettsrådet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget. 

Arbeidsoppgaver
1. Idrettskontakten skal etablere kontakt med foresatte
2. Gi informasjon om idrettslaget og de forventninger som stilles.
3. Er informasjonsflyten fra laget til familien lettfattelig? Får de den informasjonen de trenger? Er det noe man ikke forstår? Eventuelt finne nye måter å kommunisere enklere på.
4. Formidle informasjon om treningsavgift og medlemskap. Informere om alternative betalingsformer (redusert betaling, oppdeling av avgifter etc)
5. Kartlegge om barnet har behov for skyss og finne løsning på dette i samråd med andre foreldre i laget
6. Kartlegge behov for utstyr. Ta kontakt med hjemmet for å å få foresatte til å skaffe nødvendig utstyr. Dersom det ikke lykkes,- ta kontakt med inkluderingsansvarlig i idrettsrådet
7. Gi god og tidlig informasjon i forbindelse med turneringer. Hva kreves av utstyr eller betaling? Hvem har ansvaret for barnet dersom det er overnattingstur? Sover gutter og jenter sammen?
8. Delta på Idrettsrådet i Trondheims inkluderingsseminar
9. Gjennomføre e-læringskurs, Barneidrettens verdigrunnlag
10. Motta og behandle henvendelser fra Idrettsrådet i Trondheim gjennom inkluderingsansvarlig eller aktivitetsguide (gjelder nye barn som ønsker å delta på idrett)  

Første idrettskontakt som er ansatt i Utleria Il er Jamal Hassoun (bildet). Han har vært en del av Utleira siden januar og vi ser at arbeidet som idrettskontakt fungerer meget bra. I løpet av neste uke kommer det nok en idrettskontakt til Utleira IL. Mer info om dette kommer. 

Pr i dag har idrettslaget bra med språkressurser når det gjelder arabisk. Om det er neon lag som ønsker bedre kommunikasjon med arabisktalende foreldre, ta kontakt med Daglig leder: leder@utleira.no. Vi ser også etter egnede personer som snakker andre språk. 
Basket i Skolen - Utleira IL med treninger i SFO

Postet av Utleira IL den 8. Sep 2018

Utleira Basketball starter basketball i SFO på Utleira Skole 19. september kl 14.30. Det er fortsatt mulig å melde seg på for de som går på SFO på Utleira Skole, ta kontakt med Liv Randi Johnsen. Tilbudet gjelder kun for 3. og 4 trinn. Det vil bli gode treninger med en amerikansk basketball proff som spiller BLNO med Nidaros Jets. I tillegg stiller det trenere fra Utleira Basket og personell fra SFO Utleira skole. Vi ser veldig frem til å starte aktiviteten og håper på mange barn som ønsker å delta. Invitasjon til fadderkveld

Postet av Utleira IL den 7. Sep 2018

Til alle spillere, trenere og lagledere på J12, J13 og J14.

Vi er så heldige å ha blitt utvalgt til å være fadderklubb av Byåsen Håndball Elite.

Dette innebærer at vi har fått oppnevnt en fadder fra BHE i Ida Alstad som vil komme til oss å gjennomføre treninger samt å kjøre litt informasjon rundt Byåsen Håndball Elite

Ida Alstad er en dyktig og motiverende trener og "foredraget" før øktene blir veldig bra. Både trenere, spillere og lagleder vil få godt utbytte av dette. Trenerne er ønsket som assistenter på trening.

Første samling vil være 24.9 kl 16:30-20:30. Neste gang vil være i januar. Se vedlagt invitasjon.

Det vil være kveldsmat etter treningen.

Hjertelig velkommen!
Bestillingslink til Toalettpapir/Tørkerull-dugnad

Postet av Utleira IL den 7. Sep 2018

Her er link til bestilling: https://www.superinvite.no/#/invitation/0f089a3bcf38d052f7882d12b3923a82 

Frist torsdag 20. september kl 12.00


Velkommen til ny toalett/tørkerulldugnad torsdag 20 september 2018, med utlevering på baksiden av Utleirahallen. Tidspunkt er satt til 18.00 – 19.30. Pris pr sekk er 320,- (ingen tilleggsavgifter).


Hvor mye skal hvert medlem selge?

Hvert medlem/familie i fotballavdelingen kan selge så mange sekker som mulig. Dette er en kjærkommen inntekst for fotballavdelingen og er et viktig bidrag for å holde treningsavgiftene nede. Det er mulig å bestille så mange sekker som man ønsker. Her kommer en oversikt over minimum pr spiller/familie (i fotballavd.):

 • 4 sekker toalettpapir/tørkerull for et spillende medlem. 
 • 6 sekker toalettpapir/tørkerull for familier med 2 eller flere spillende medlemmer. 


Tips til markedsføring

Vi oppfordrer alle til å skrive en post på sin facebook allerede før bestilling og henting av papir. Her kan man skrive at man selger toalettpapir og tørkerull for kr 320 pr sekk, til inntekt for verdens beste fotballavdeling. Dersom dere i tillegg kjører ut innenfor Trondheim vil dere klare å selge bra med sekker. Videre kan du tagge de som du håper eller forventer skal kjøpe en sekk fra deg. Andre tips kan være å sende en SMS til de du mener bør støtte klubben og avdelingen. Dette kan være til venner, familie, kollegaer, osv. Bruk av andre sosiale medier og E-post er andre kanaler som kan brukes.


Betalingsutsettelse
 Registreringen åpner ikke får 18. september og bestillingsfristen er 19. september for å få betalingsutsettelse. Vi ønsker å tilby betalingsutsettelse, slik at selgeren ikke trenger å betale for varen før de har hatt mulighet til å selge varene. Dette betyr at man ikke betaler noe ved bestilling i Superinvite, men at man legger inn kortopplysninger og godkjenner at halvparten av kjøpesummen trekkes 1. oktober og den siste halvparten 1. november. Vi oppfordrer alle til å bestille via Superinvite 18. og 19. september slik at vi får kvalitetssjekket at vi har nok papir i forhold til det dere har forhåndsolgt. De som ikke forhåndsbestiller innen 19.september må forhåndsbetale ved henting. 


Oppfølging av hvert lag

Informasjon er sendt ut til alle familier, samt på Facebook og Utleira sine nettsider. Fotballavdelingen går tilbake til at dugnadsansvarlig på hvert lag sjekker om alle familier har hentet toalettpapir/tørkerull. 


Dugnadshjelp
 Hvert lag stiller med to personer som kan være med og hjelpe til under dugnaden. En tar ansvar for registering/oppfølging av eget lag. En for utlevering av papir eller andre oppgaver under dugnaden. 

Disse bør stille senest kl 17.30. Oppgi navn, e-post og mobilnummer til den som stiller på dugnaden.

Frist for tilbakemelding:  17.09.18

Nytt tilbud: Sirkeltrening for alle medlemmer

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Etter høstferien starter Utleira Idrettslag med å tilby gratis sirkeltrening for alle medlemmer fra 11 år, som betaler en eller annen treningsavgift. Tilbudet vil bli på søndager mellom 18.00 og 20.00, fordelt på to treningsgrupper. En for familier og en ungdomsgruppe. Treningene vil bli ledet av profesjonelle instruktører. Målsetningen med tiltaket er å styrke fellesskapet på tvers av idretter og alder, i tillegg til meget god trening som bidrar til god helse, bedre prestasjoner, å tåle mer belastning og begrense skader. Følg med på Utleira.no for mer informasjon. 
Inkluderende idrett

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Utleira Idrettslag er opptatt av å inkludere alle barn i idretten. Hver mandag arrangerer vi inkluderende idrett, som er et gratis lavterskeltilbud for alle barn i bydelen som av ulike årsaker faller utenfor idretten. Det kan være på grunn av kulturelle, sosiale, fysiske og/eller økonomiske barrierer. Vi henter barna på skolene, gir de mat og aktivitet, i tillegg til transport hjemover. Kjenner du noen i denne målgruppen er det fint om du tar kontakt med daglig leder. E-post: leder@utleira.no eller telefon 93045500. Oppstart 17. september.
Seniortilbud i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Det er et sporty seniormiljø i Utleirahallen, men vi ønsker at flere blir med. Pr i dag tilbyr vi trening på treningssenter, seniorkaffen, dugnadsgruppe og Stærk og stødig treningsgruppe. Vi jobber aktivt med å utvide dette tilbudet ytterligere. Det har kommet forslag om blant annet matlagingsgruppe, historiegruppe, gå-gruppe og skotthyll. Ønsker du å delta på ulike aktiviteter eller bare har lyst på kaffe og vaffel er det åpen seniorkaffe på onsdager kl 11.00. Velkommen!Supertilbud på keeperskole for Keepere i Utleira Fotball

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Vi kjører keeperskole som gir motivasjon, mestring og utviklingpå alle nivåer.

Alle keepere, jenter og gutter, i alderen 8-16 år er hjertelig velkommen!


Utleira kunstgress, Trondheim, 14-16 september!


Håper å kunne fylle anlegget med læringsvillige keepere.


Vi har hatt mange skoler med kanonsuksess rundt om i landet. På 10 år har vi hatt over 6000 keepere innom og veldig mange kommer gang etter gang. Det er den beste attesten vi kan få.


Skolen har følgende kjøreplan:

Fredag            17.30 –19.30 (1 økt)

Lørdag            10.00 - 14.00 (2 økter og lunch)
Søndag           09.00  - 13.00 (2 økter og lunch)


Skolens fokus områder

Basic keeperteknisk fokus, men alt settes til slutt inn i spillrelaterte øvelser.
Keepertrening med fokus på valg, handlinger og teknisk utførelse.
Et mer helhetlig keeperspill! Keeperne blir delt inn etter alder og nivå.


Påmelding gjøres på mail til:albertsen@godset.no

Vi trenger:

Navn:

Alder:

Klubb:

Tlf:

Utleira-keepere kr 950,- inkl utstyrspakke og lunch lørdag og søndag

Ordinær pris kr 1750,-


Spre denne invitasjonen til alle dere tror kan ha glede av en skole.

Legg den ut på nett, videresend i din adresseliste osv.


Vi kommer med noen av landets beste keepertrenere. Pål Albertsen (Strømsgodset, tidligere Stabæk og Henan Jianye). Tom Albertsen (eks Lillestrøm og Tromsø) pluss noen keepertrenere til, avhengig av hvor mange keepere som kommer.


“Vi ønsker å skape glede, mestring og utvikling blant keepere i alle aldere”

          Keeper i fokus 2007. 
Fortsatt ledige plasser på allidrett

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Det er fortsatt noen ledige plasser på allidrett.


For barn født i 2013 er det ledig på følgende grupper

 • Onsdager kl 16.45 på Utleira Skole
 • Onsdager kl 17.30 på Utleira Skole


For barn født i 2011 og 2012 er det ledig på følgende grupper

 • Torsdager kl 17.00 i Utleirahallen
 • Torsdager kl 17.45 i Utleirahallen

Her er link til påmelding og hvor mange ledige plasser som finnes på hver gruppe.
https://www.superinvite.no/#/invitation/c78c347465f4775425c059ea101c131fDealpass – Presentasjon brukt i dugnadsmøtet.

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Presentasjon brukt i møtet: https://www.utleira.no/storage/Preview?id=f49abf7e-c000-4e93-875e-41d906006b3c

Utleira Idrettslag har innledet et samarbeid med Dealpass. Dette er rabattkort som gir kundene rabatter på over 1000 utsalgsteder og hoteller,  i nærmiljøet, i Trondheim, i andre norske byer og på hoteller i hele Europa. Man kan også få rabatt på tannhelsetjenester og forsikring, samt gratis kaffe i Utleirahallen. Bruker man dette kortet og tilhørende App aktivt vil man spare store beløp. Kortet koster kr 699 pr år. Utleira IL vil ha en aktiv salgsperiode av Dealpass høsten 2018.

Dealpass kommer på dugnadsmøte 11. september for å fortelle om produktet og hvordan dette selges effektivt. Klubben har lagt opp til å selge 1000 kort i løpet av høsten. Det blir konkurranse mellom lagene om hvem som selger flest kort. Lag og avdeling deler overskuddet fra dugnaden. Mer om alt dette på dugnadsmøtet. Man kan kalle det salgsdugnad, men her er ingen medlemmer pliktig til å kjøpe eller legge ut for varer. Vi tror dette kan bli en suksess. 

Ber alle dugnadsansvarlige på alle lag om å møte. Alternativt lagleder. 
På tide med opprydding i klesskapet?

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Høsten er i anmarsj og det er på tide å rydde litt i klesskapet for å få plass til varmere klær. Det er sikkert noe som har blitt for smått eller for stort. Eller noe som man rett og slet har sluttet å bruke.

Utleira IL har sammen med Hofmann Renotec utplassert en del klescontainere for innsamling av klær, skol og tekstiler. Gjennom denne innsamlingen støtter man lokal aktivitet i Utleira Idrettslag og Barrnekreftavdelingen ved St. Olav. Alt som blir innsamlet går til mottak i Øst-Europa for bruktsalg og til hjelpetiltak i Afrika. Klescontainerne står utplassert på A-feltet, ved Risvollan Senter, Utleirahallen, Bunnpris Nidarvoll, Bunnpris Stubban, Bunnpris Vestlia og Rema Fossegrenda.

Hver uke samler vi inn hundrevis av kilo med klær, sko og tekstiler. Håper også du støtter vår innsamlingsaksjon i tiden som kommer.

Støtt Utleira IL med din grasrotandel

Postet av Utleira IL den 6. Sep 2018

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spillergår inntil 7 % av din spileinnsats til grasrotmottakeren som du velger – uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Vi oppfordrer deg til å støtte Utleira Idrettslag.

Støtt Utleira IL og bidra til økt aktivitt og mindre medlemsbetaling. Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS «Grasrotandelen 983774318» til 60000.

Utleira IL vil i løpet av året motta over en halv million gjennom denne ordningen. Hittil i år har idrettslaget mottatt over 350000 kroner. Dette er en meget viktig inntekt for idrettslaget og vi håper at flere velger å gi grasrotandelen sin til Utleira Idrettslag. Takk for støtten!
Hallfordeling

Postet av Utleira IL den 3. Sep 2018

Heisann,

Da er hallfordelingen klar, og gjeldende fra 4. september 2018. 

Basert på at den kommunale hallfordelingen fortsatt ikke er ferdig på grunn av usikkerhet rundt flere hallflater i byen, og Idrettsrådet regner med at endelig hallfordeling fra 1. oktober først blir ferdigstilt iløpet av september, vil denne hallfordelingen være gyldig fram til 1. oktober. Man må med andre ord kunne forvente noen justeringer i tiden fra 1. oktober.

Eventuelle tilbakemeldinger sendes haandball@utleira.no

Mvh.

Håndballstyret

Før høstferien:


Etter høstferien:Hallfordeling

Postet av Utleira IL den 2. Sep 2018

Heisann,

Hallfordeling vil bli publisert her i løpet av 3. september, og vil være gjeldende fra 4. september.

Mvh.

Håndballstyret 
Informasjon fra styret i Utleira håndball 29.08.2018

Postet av Utleira IL den 29. Aug 2018

Første halvår i år har vært spesiell for håndballavdelingen i Utleira IL. I januar i år trakk leder og styre seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning. Fram til nytt styre ble valgt, ledet Atle Tvinnerheim håndballstyret. Aktiviteten i håndballavdelingen har vært driftet som vanlig.

-Vi har brukt de siste månedene på å prøve å få oversikt over situasjonen. Det har vært krevende, fordi det er lite dokumentasjon på hva som er gjort tidligere, sier nyvalgte styreleder i Utleira håndball, Nina Flytør.

Sammen med seg i styret har Flytør styremedlemmene Pål Nøst (økonomi), Siri Iversen (region), Marius Hellem (dugnad/arrangement) og Odd Benestad (Info/Web). Sportslig leder er Willy Refsnes.

For å få en best mulig oversikt over det som rører seg i håndballmiljøet i Utleira ber det nye styret om at medlemmene tar kontakt om det er saker som har blitt liggende.

-Det er viktig for oss å få kjennskap til om det er saker medlemmene ikke har fått svar på tidligere. Vi kan da prøve å løse disse i samarbeid med medlemmene våre, sier Flytør.

Styret er opptatt av å jobbe for bedre samhandling i håndballavdelingen og få til en rød tråd i det håndballfaglige arbeidet og den sportslige styringen.

-For å få til et best mulig tilbud for våre dyktige håndballspillere er vi avhengig av et tett og godt samarbeid med trenere/lagledere.I den forbildelse er det viktig å avklare forventningen til hverandre. Videreutvikling av sportsplanen og annet planarbeid vil være sentralt i det videre arbeidet, sier Flytør.

Håndballstyret er opptatt av å ha god dialog med medlemmene, og de som ønsker å kontakte styret kan gjøre det på følgende kanaler:

handball@utleira.no og på https://www.utleira.no/p/3135/handballVi søker aktivitetsledere til inkluderende idrett.

Postet av Utleira IL den 29. Aug 2018

Mandager 14.30-16.00 i Utleirahallen.
Oppstart 10. september.

Kursmulighet fra 5. september.

Inkluderende idrett er et tilbud for barn som faller utenfor idretten av ulike årsaker. Vi tilbyr dem transport fra skolen til hallen, enkel servering og aktivitet hver mandag. Etter aktiviteten blir de kjørt tilbake til skolen/bussholdeplasser på veien. Inkluderende Idrett er et samarbeidsprosjekt med Utleira skole, Nidarvoll skole, Steindal skole, familietjenesten og Nav. Prosjektet støttes blant annet av Idrettsrådet, Håndballforbundet, Fotballforbundet, BUF dir, Extrastiftelsen og Idrettsforbundet. 

Har du lyst å bli aktivitetsleder for barn/ungdom, som ønsker å spille fysisk aktivitet? Da er det kanskje deg vi ser etter. Vi trenger 4-6 aktivitetsledere til aktivitet mandager mellom 14.30 og 16.00. Treningene holdes i Utleirahallen.

Du må være idrettsinteressert, engasjert og ha et ønske om å hjelpe barn som trenger et aktivitetstilbud. Du må være punktlig, ha plettfri vandel og snakke godt norsk. 

Arbeidsoppgaven er å planlegge morsomme aktiviteter for barn og gjennomføre aktiviteten. Aktiviteten skal være variabel. Vi hjelper deg med forslag til øvelser.

Vi ønsker spesielt at ungdommer, fra 14 år om å søke. Ungdommer på Hoeggen og Sunnland skole kan sitte på bussen til hallen ca 14.30 sammen med barn og ungdom fra nærliggende skoler.

Vi tilbyr:
- Nye treningslokaler
- Gratis aktivitetsleder kurs
- Sportsengasjerte omgivelser
- Fin bemerkning i CV
- Lønn etter avtale

For mer info ta kontakt med daglig leder ved Utleira IL, Pål Wahl per mail leder@utleira.no

Illustrasjonsbilder.Vi inviterer til seniorlunsj onsdag 29. august kl 11.30

Postet av Utleira IL den 28. Aug 2018

Alle seniorer er velkommen til å delta.

Dette arrangementet er starten på et prosjekt for å skape en enda bedre møteplass for seniorer i Utleirahallen.  Vi ønsker å aktivisere seniorer innen trening og aktivitet, dugnad og ulike former for fritidsaktiviteter. Alle som ønsker å bidra er spesielt velkommen, men vi håper mange kan komme for å forme morgendagens seniortilbud i Utleirahallen.

Velkommen til lunsj og en prat om fremtidens tilbud.

Utleirahallen
Onsdag 29. august kl 11.30Vi søker frivillige til demensaksjonen

Postet av Utleira IL den 28. Aug 2018

16. – 23. september arrangerer Nasjonalforeningen demensaksjonen, en landsdekkende kampanje for å samle inn penger til forskning på Alzheimer og demens og skape oppmerksomhet om sykdommen. Vi sparker i gang demensaksjonen i Trondheim under hjemmekampen til Trondheims Ørn på Utleira Stadion søndag 16. september kl. 1600.

Vi søker frivillige som vi gå med bøsse på og rundt arenaen under kampen.  Laget ditt kan få 15% av innsamlede midler rett i klubbkassen, dette betyr at jo mere som samles inn – jo mere går også tilbake til klubben.

Sandras far hadde demens – ( filmen tar ca 1 min )


Ta kontakt med daglig leder Utleira IL innen 10. september 2018 og meld interesse som bøssebærer! E-post; leder@utleira.no    


    Idrettsmesse på KVT lørdag 15.september 2018

Postet av Utleira IL den 28. Aug 2018

Omsorgsenheten for barn og unge i Trondheim, Toppidrettslinja ved KVT og Idrettsrådet i Trondheim vil med dette invitere idrettslag til å delta på idrettsmesse på KVT lørdag 15.september 2018.

Idrettsmessen foregår i tidsrommet mellom kl 11 og 17.

Idrettsmessen skal gi nybosatte enslige mindreårige erfaring og innsikt i varierte fritidsaktiviteter og gi rom for erfaring, integrering og sosialisering gjennom senere deltagelse i organisert fritid.
Idrettslagene presenterer sitt sin idrett på ulike måter og vil med det senke terskelen for ungdommene for å delta i organisert aktivitet.

Ungdommene blir inndelt i blandede lag med KVT-elever fra toppidrettslinja ved skolen og vil samarbeide, prøve og feile sammen denne dagen. Idrettslagene vil være med å veilede og legge til rette for de ulike aktivitetene.

Målet med dette arrangementet er å:

-          Gi ungdommene kjennskap til det mangfoldige idrettstilbudet i Trondheim

-          Etablere kontakt med idrettslag og gjøre det lettere for ungdommene å finne en idrett og idrettslag som kan ta imot dem

-          At enslige mindreårige og ungdommer fra en vanlig videregående skole opplever, prøver, feiler og mestrer nye idretter sammen.J16 kvalifisert til toppserien etter topp arrangement

Postet av Utleira IL den 28. Aug 2018

Toppserie kvalifikasjonen for J16 i helgen 25.-26. august 2018 kan vel betegnes som en ubetinget suksess. Både når det kommer til arrangementsgjennomføring og det sportslige.

For å ta det sportslige først, med en ny sammensatt J16 tropp og nytt trener apparat så var det en del spente jenter som startet ballet lørdags morgen kl. 09:00. Det skulle vises seg at det var ingen grunn til bekymring, våre jenter gikk ubeseiret gjennom hele helgen etter 4 kamper (Volda, Sverresborg, Vikhammer og Spjelkavik). Utleira J16 er dermed klar for Toppserie denne sesongen og den tøffeste motstanden i vår region. Vi gratulerer med innsatsen til hele gjengen.

Utleira IL Håndball ved foreldregruppa til J16 har kanskje gjennomført det største arrangementet for håndball noensinne i Utleirahallen denne helgen. Vi har hatt 19 lag innom med til sammen opp mot 350 spillere i aksjon. Vi har arrangert 36 kamper fra 09:00 om lørdagen og til 20:00 på søndag. Vi har delt opp helgen i 40 dugnadsvakter med et timeantall over 350 totalt for gruppen. All mulig respekt og takk til alle som har brukt tiden sin for å få til dette arrangementet. Takk til Utleira IL ved leder Pål Wahl som har lagt til rette og bidratt til at vi skulle få til dette og en ekstra takk til Jon, Astrid, Per Ivar, Erlend, Erling og Odd Alexander som stiller opp for J16 denne helgen!

Utleirahallen har til tider vært helt smekkfull og det toppet seg da Utleira møtte Spjelkavik til puljefinale på søndag. Da var det fullt både på tribuner og ståplassene. I tillegg fikk vi dekket opp til gourmet middag til lag i kafeen. Parkering er som vanlig en utfordring når vi fyller hallen, me4n det var stort sett bare under Toppseriekampen i fotball mellom TrondheimsØrn og Avaldsnes at det var kaos. Takk til alle dere som gikk syklet og samkjørte. Om alle dere tok med hver deres bil ville det vært kaos hele helgen. Hallfordeling september må endres igjen...

Postet av Utleira IL den 27. Aug 2018

Til alle håndballag i Utleira IL.
Vi ber alle lag fylle ut og sende inn dette skjemaet angående halltid denne sesongen så fort som mulig.
Siste frist onsdag 29. august kl 12.00.
https://www.utleira.no/p/35589/onsket-halltid-handball-20182019

Grunnen til dette er at håndballavdelingen må gjøre en ny gjennomgang av hallfordelingen. Dette er den viktigste fordelingen, ettersom det er en svært viktig og begrenset ressurs som skal fordeles mellom ulike grupper.  Når dere nå gir oss oppdatert informasjon, så vil vi være bedre rustet til å finne beste løsninger for hele klubben. Ber om at alle forteller oss når laget kan trene i stedet for å gi oss et ønsketidspunkt.  Vi trenger fleksibilitet fra alle dere som skal få tildelt treningstid.  

Om mer enn 20 lag ønsker flere treninger på 1,5 timer hver på hel bane i primetime, så blir det vanskelig å gi førsteønske til alle. 

Vi ser at forutsetningene for lagene har endret seg siden i vår - dette handler om spillernes timeplaner, nye trenere, spillere og støtteapparat, endringer i treninger og kamper i andre idretter, osv. Problemet er at en god hallfordeling fra juni ikke lengre fungerer på grunn av ulike faktorer. Dessverre er det flere lag i hallfordelingen fra søndag, som ikke klarer å bruke treningstiden sin overhodet den nærmeste måneden. 

Ellers har det sneket seg inn en feil i hallfordelingen, ettersom håndball har ekstra halltid på tirsdager i september i byte mot en hallflate på onsdager. Dette endres tilbake fra oktober. 
Håndball treningstider i September

Postet av Utleira IL den 26. Aug 2018

Disse treningstidene gjelder kun for september, ettersom hallfordelingen i Trondheim Kommune foreløpig kun har gitt halltid frem til 1. oktober. Det jobbes godt for å få på plass kommunal hallfordeling for resten av sesongen. Denne kalenderen gjelder kun for håndball, ettersom futsal ikke ha halltid i september.  Vi kommer tilbake med mer info så fort som mulig, når det gjelder treningstider utover september.

Tilbakemeldinger og ønsker om endringer fra oktober kan sendes til haandball@utleira.noAktivitetslederkurs - passer bra for alle .

Postet av Utleira IL den 25. Aug 2018

Utleira Il tilbyr gratis kurs til alle medlemmer som har en intensjon om å bli trener eller aktivitetsleder. Meld deg på i dag. Utleira Il dekker din kursavgift.

Sted: CSK-hallen Høst 2018 - Carlottenlundhallen
Start: 05.09.2018 18:00
Slutt: 19.09.2018 22:00

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium).

Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede!

Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder.

Les mer om kurset og påmelding: HERLagleder- og trenerforum

Postet av Utleira IL den 21. Aug 2018

Klubbhuset er booket for lagleder- og trenerforum på følgende tidspunkt:


12.09.18 fra klokken 20-22

28.11.18 fra klokken 20-22

30.01.19 fra klokken 20-22

27.03.19 fra klokken 20-22


Mvh.

Utleira håndballUtleira IL forlenger avtalen med Nor-Contact Sport AS og Adidas

Postet av Utleira IL den 9. Aug 2018

Utleira IL har forlenget utstyrsavtalen med Nor-Contact og Adidas med 3,5 nye år. Avtalen gjelder nå frem til utgangen av 2021. Klubben er meget glad for å få dette på plass og ser frem til et meget godt samarbeid i årene som kommer. Kjøpe billetter til 3T Topphåndball weekend

Postet av Utleira IL den 9. Aug 2018

Gjør det klar til masse god håndball under 3T Topphåndball weekend 18 og 19. august.

Her kan du kjøpe billetter: https://www.superinvite.no/#/i...
Trondheims Ørn mot Lyn lørdag 11. august på Utleira Kunstgress kl. 16.00

Postet av Utleira IL den 9. Aug 2018

Utleira IL ønsker Trondheims-Ørn og Lyn velkommen til toppseriekamp på Utleira Kunstgress lørdag 11. august kl 16.00. Gratis inngang. Mye godt og billig i kiosken. Vel møtt! Håper mange kommer på en spennende kamp og støtter lagene. 

NHF Region Nord inviterer til gratis kurs i Dommertrinn 1.

Postet av Utleira IL den 26. Jul 2018

NHF Region Nord inviterer til gratis kurs i Dommertrinn 1.


Kurset gjennomføres ved 16 timer undervisning fordelt på teori og praksis (se kursplan).

Kravet for å delta på kurset er gjennomført Dommer Barnehåndball og elektronisk regelkurs (sendes ut i til alle påmeldte deltakere).

Oppstart: 11.09.2018
Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A
Instruktør: Trude Gerhardsen
Påmeldingsfrist: Mandag 10. September
Kurset gjennomføres over fire kvelder:
Tirsdag, 11.09.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 1: (Teori 17.0-21.00)
Lørdag, 15.09.2018 kl. 10:00-14:00 (ifm. åpningscupen) Modul 2: (Teori: 10:00-12:00// Hall: 12:00-14:00) 

Ps. Tidspunkt kan justeres

Tirsdag, 25.09.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 3 (Teori 17.00-21.00)
Tirsdag, 02.10.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 4: (Teori: 17.00-19.00 // Hall: 19.00-21.00)

Påmelding skjer via MinIdrett og kurset er gratis.


Klikk her for påmeldingNHF Region Nord inviterer til kurs i Dommertrinn 1.

Postet av Utleira IL den 19. Jul 2018

NHF Region Nord inviterer til kurs i Dommertrinn 1.


Kurset gjennomføres ved 16 timer undervisning fordelt på teori og praksis (se kursplan).

Kravet for å delta på kurset er gjennomført Dommer Barnehåndball og elektronisk regelkurs (sendes ut i til alle påmeldte deltakere).

Oppstart: 11.09.2018
Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A
Instruktør: Trude Gerhardsen
Påmeldingsfrist: Mandag 10. September
Kurset gjennomføres over fire kvelder:
Tirsdag, 11.09.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 1: (Teori 17.0-21.00)
Lørdag, 15.09.2018 kl. 10:00-14:00 (ifm. åpningscupen) Modul 2: (Teori: 10:00-12:00// Hall: 12:00-14:00) 

Ps. Tidspunkt kan justeres

Tirsdag, 25.09.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 3 (Teori 17.00-21.00)
Tirsdag, 02.10.2018 kl. 17.00-21.00 Modul 4: (Teori: 17.00-19.00 // Hall: 19.00-21.00)

Påmelding skjer via MinIdrett.Gode prestasjoner av G12, G13 og J14 i Storsjø cup

Postet av Utleira IL den 5. Jul 2018

Utleira J15 har med 2 lag i 14-årsklassen i Storsjöcupen. Etter gruppespill så har Utleira 1 tatt seg til 1/16-delsfinale i A-sluttspill. Utleira 2 har tatt seg til 1/8-delsfinale i A-sluttspill. Vi er stolt over jentene. De spiller bra Utleira-Fotball.


Utleira G12 er klare for A-sluttspill og 16-delsfinale i morgen. Super laginnsats.


Kampdag 3 på Storsjøcup. J14, G13 og G12 gjør en strålende jobb for klubben, laget og seg selv.


Etter 2 kamper er G13 allerede klar for A-sluttspill i Storsjøcup. I år består 13,års- laget av representanter fra fire årskull. Tobias 04, Kaptein Lavrans 05, Andreas 06 og Øyvind 07 var med og sørget for dagens seier over Svenske Frøsø med 4-0. Det spirer og gror i Utleira fotball. Heia fellesskapet.


Her kan du følge lagene i sluttspillet: https://storsjocupen.se/2018/r...Sølv i Scandiacup for Utleira Gutter 13

Postet av Utleira IL den 5. Jul 2018

Gratulerer til Utleira G13 med sølv  i Skandia cup. Melhus ble for sterke i finalen og vant 3-1. 


Her kan du se finalen i opptak: https://www.adressa.no/video/a...Gull i Scandiacup for Utleira Jenter 19

Postet av Utleira IL den 5. Jul 2018

Gratulerer til J19 jentene våre med seier i Skandia cup etter å ha slått Strindheim 2-1 i en spennende finale. Flott innsats og godt spill av jentene i alle kamper og da herlig å krone det med seier. Og sammen med G13 laget, gode ambassadører for Utleira på finaledagen. Bra jobba alle sammen.

Her kan du se finalen i opptak: https://www.adressa.no/100Spor...Åpningscup 2018

Postet av Utleira IL den 2. Jul 2018

Åpningcupen "kickstarter" sesongen 2018/19, og er i regi av NHF Region Nord.

Årets åpningscup arrangeres 7. til 9. september for Senior/Junior A og 10. til 16. september for mini og aldersbestemte klasser.

Invitasjon- og informasjonshefte:

Lyst til å eliteseriekamp under åpningscupen?

 Klubbtilbud på billetter til Byåsen Håndball Elite - Larvik onsdag 12. september.

Påmelding skjer via Siri Iversen på mail sir-iver@frisurf.no


1 Kommentar

Åpningscup 2018

Postet av Utleira IL den 2. Jul 2018

Åpningcupen "kickstarter" sesongen 2018/19, og er i regi av NHF Region Nord.

Årets åpningscup arrangeres 7. til 9. september for Senior/Junior A og 10. til 16. september for mini og aldersbestemte klasser.


Påmelding skjer via TA og styret, men laget må selv dekke kostnaden. Beløpet trekkes fra lagskassa til det enkelte laget.


Invitasjon- og informasjonshefte:

Lyst til å eliteseriekamp under åpningscupen?

 Klubbtilbud på billetter til Byåsen Håndball Elite - Larvik onsdag 12. september.

er til Byåsen Håndball Elite - Larvik onsdag 12. september.Åpningscup 2018

Postet av Utleira IL den 2. Jul 2018

Åpningcupen "kickstarter" sesongen 2018/19, og er i regi av NHF Region Nord.


Årets åpningscup arrangeres 7. til 9. september for Senior/Junior A og 10. til 16. september for mini og aldersbestemte klasser.

Invitasjon- og informasjonshefte:

Lyst til å eliteseriekamp under åpningscupen?

 Klubbtilbud på billetter til Byåsen Håndball Elite - Larvik onsdag 12. september.​To Utleira-lag i Finalen i Scandia Cup

Postet av Utleira IL den 29. Jun 2018

G13 spiller finale lørdag morgen kl 09.00 mot Melhus som laget tapte 2-1 mot i innledende gruppespill. Nå har guttene mulighet til både revansje og å vinne hele turneringen. Vi ser frem til en fartsfylt finale lørdag morgen og håper mange tar turen til Lade for å heie frem guttene til seier.  Vi ønsker guttene lykke til med finalen.

J19 spillerfianle lørdag ettermiddag kl 17.30 mot Strindheim som Utleira slo 1-0 i innledende gruppespill. Vi håper jentene gjentar bedriften og vinner over Strindheim på nytt, men jobben må gjøres først. Håper på bra med publikum på Lade og ønsker jentene lykke til med kampen. 

Utleira Fotball Gutter 2005 (G13)Resultater og video fra Utleiraløpet

Postet av Utleira IL den 25. Jun 2018

Resultater fra Utleiraløpet
https://tidtaker.appspot.com/?...

Her er video fra utleiraløpet
https://www.facebook.com/stigo...
Takk for hjelpen under Utleira Fotballcup

Postet av Utleira IL den 25. Jun 2018

En fantastisk dag for å skape idrettsglede og gode cupminner. Vi håper alle frivillige koste seg på dugnad og håper selvfølgelig at alle lagene kommer tilbake neste år.  Fotballcupen ble en stor suksess både økonomisk og sportslig. Tusen takk til alle dere som bidro.Nyhetsbrev fra Klæbu sparebank

Postet av Utleira IL den 24. Mai 2018

Hjemmeside | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Har du riktig reiseforsikring? Vi har en av markedets beste. Vår reise- og avbestillingsforsikring gjelder med en gang du går ut av døren hjemme. Den dekker det økonomiske tapet ved sykdom, tyveri eller forsinkelser når du er på tur.  Vi har nå forbedret våre vilkår:. Reis trygt verden rundt.  Eikas reiseforsikringer gjelder både ferie- og jobbreiser inntil 77 dager – uansett hvor du er på tur. Ikke la uforutsette hendelser ødelegge ferien.  Reiseforsikringen dekker både de tapte pengene og turen til legevakta. Forsinket bagasje? Forsikringen dekker forsinket reisegods ved utreise med inntil 6 000 kroner per person. Les mer og bestill reiseforsikring nå 
Tips til deg som skal leie bil  Visste du at du kan tegne EGEN FORSIKRING for leiebil? Forsikringen dekker din egenandel ved kollisjon med inntil kr 20.000 per skade. Pris kr 199,- for et helt år av gangen når du betaler med kredittkort fra oss. EIKA LEIEBIL gir deg de beste leiebilprisene iover 24.000 destinasjoner Alltid lavest priser OG 10% EKSTRA rabatt når du betaler med ditt kredittkort fra oss. Du finner tilbudene under menypunktet "Kort" i mobilbanken. Les mer og sjekk leiebilpriser her 
De gamle utgavene av 100- og 200-kronesedlene utgår 30. mai 2018  Se her hva du kan gjøre med de gamle sedlene før og etter fristen. Les hele saken 


Vi bygger hinderløype og fjerner resterende grandulat torsdag 24. mai kl 17.30

Postet av Utleira IL den 23. Mai 2018

Velkommen til dugnad. Vi ønsker å bygge en hindelløype som skal brukes til idrettsleker i helga. Vi vil gjerne ha hjelp av flere. Ta med sag og drill med godt med batteri. Kunnskap og godt mot hjelper også. 

I tillegg ønsker vi å samle opp resternde grus og gummigrandulat på området slik at det blir rent og pent rundt oss. Knut vil legge ut gummi på banen både før og etter helgas arrangement. Viktig å få gummien tilbake til rett sted. 

Håper mange vil hjelpe. Det blir strålende dugnadsvær.

Det blir vanlig registrering og utbetaling til lagene for innsatsen som legges ned. 
Bli med i borgertoget 17. mai kl 13.00. Jo flere, jo bedre

Postet av Utleira IL den 16. Mai 2018

Vi oppfordrer alle medlemmer i Utleira IL til å delta i Borgertoget. Vi stiller med fane, flagg og musikk.

Det er oppstilling fra kl 12.30 på Kongsgårdsplassen ved borgmuren, på plenen.  Toget startet å røre på seg kl. 13.00, men av erfaring tar det litt tid før det blir vår tur. Ta med supportereffekter, drakter, flagg, baller, rulleski :) Ha en riktig fin 17. mai alle sammen!! 

Vi ropes i toget.
Gode tilbud fra Nor-Contakt gjelder ut mai

Postet av Utleira IL den 16. Mai 2018

 

*Tilbudene gjelder ut maiOPPDATERT: Fordelingen av dugnadsvakter i forbindelse med eksamen er klar.

Postet av Utleira IL den 28. Apr 2018

Det er nå muligheter for å gjøre eksamensdugnadene på kveldstid fra kl 22.00 i stedet for kl 23.00. Det er mange som har spurt om dette og forslaget støttes. . Forslaget om dugnad litt tidligere på kveldene er nå lagt inn i kalenderen. De lagene som allikevel ønsker dugnad fra kl 23.00, får selvfølgelig lov til dette, men fint om de sier i fra til Vidar Magne.


Søndag 13.5 kl 23.00 Fotball Gutter 2008
Mandag 14.5 kl 15.00 Håndball Gutter 2005
Mandag 14.5 kl 23.00 Håndball Gutter 2008
Tirsdag 15.5 kl 15.00 Fotball Gutter 2009
Tirsdag 15.5 kl 23.00 Fotball Jenter 2008
Onsdag 16.5 kl 15.00 Friidrett
Mandag 21.5 kl 23.00 Fotball Gutter 2011
Tirsdag 22.5 kl 15.00 Håndball Gutter 2002/2003
Tirsdag 22.5 kl 23.00 Fotball Gutter 2010
Onsdag 23.5 kl 15.00 Håndball Gutter 2006
Onsdag 23.5 kl 23.00 Fotball Gutter 2006
Torsdag 24.5 kl 15.00 Håndball Jenter 2002
Torsdag 24.5 kl 23.00 Håndball Herrer Senior
Fredag 25.5 kl 15.00 Håndball Gutter 2004
Søndag 27.5 kl 23.00 Ski Ungdomsgruppa
Mandag 28.5 kl 15.00 Fotball Gutter 2005
Mandag 28.5 kl 23.00 Håndball Jenter 2009
Tirsdag 29.5 kl 15.00 Håndball Jenter 2005
Tirsdag 29.5 kl 23.00 Håndball Damer Senior 5. div
Onsdag 30.5 kl 15.00 Fotball Damer senior
Onsdag 30.5 kl 23.00 Futsal Elite Senior
Torsdag 31.5 kl 15.00 Håndball gutter og jenter 2002
Torsdag 31.5 kl 23.00 Fotball Jenter 2010
Fredag 1.6 kl 15.00 Ski Barnegruppa
Søndag 3.6 kl 23.00 Håndball Jenter 2010
Mandag 4.6 kl 15.00 Fotball Jenter 2004
Mandag 4.6 kl 23.00 Fotball Jenter 2009
Tirsdag 5.6 kl 15.00 Håndball Jenter 2004
Tirsdag 5.6 kl 23.00 Fotball Jenter 2007
Onsdag 6.6 kl 15.00 Fotball Jenter 2005
Onsdag 6.6 kl 23.00 Håndball Jenter 2007
Torsdag 7.6 kl 15.00 Håndball jenter 2006
Torsdag 7.6 kl 23.00 Basket
Fredag 8.6 kl 15.00 Fotball Gutter 2004
Lørdag 9.6 kl 17.00 Håndball Jenter 18 årHer finner dere søknadsskjema til eksamensdugnad våren 2018.
https://www.utleira.no/p/33266...

Sent på kveldstid skal man sette ut gulvdekke, stoler og bord til eksamener.
På ettermiddagene skal alt fjernes for at hallen skal kunne brukes til treninger.
Ny utlevering av toalettpapir og tørkerull torsdag 3. mai

Postet av Utleira IL den 26. Apr 2018

Det ble nylig utlevert over 1000 sekker med papir, men våre erfaringstall viser at vi bør selge opp mot 1700 sekker, så her er det nok mange som ikke har kjøpt. Pr i dag er en blå container og hele driftsgarasjen full av papir. Viktig at alle bidrar til at det selges mest mulig papir og at vi får ryddet garasjen torsdag 3. mai

Det er mange som ikke har bestilt og hentet toalettpapir ennå. Hver familie med en fotballspiller skal minimum ha 4 sekker og en familie med flere fotballspillere skal ha minimum 6 sekker. 

Bestill i dag og hent papiret torsdag 3. mai kl 17.30-19.00 på baksiden av Utleirahallen. Det blir ekte drive-in for de som har kjøpt på explendo.no. 

Papiret kan bestilles og betales via Explendo på forhånd. Pris pr sekk er 320,- (ingen tilleggsavgifter). Link til bestilling (kan fremdeles benyttes):  https://www.explendo.no/utleir...

Det er også mulig å betale ved henting, men vi foretrekker at kjøpet skjer på explendo.no da dette sparer oss for masse administrativt arbeid og gir en lettere utlevering.Trener for allidrett?

Postet av Utleira IL den 17. Apr 2018

Har du lyst til å være trener og jobbe med barn fra 5 til 8 år? Da er det kanskje deg vi ser etter!

Vi trenger flere trenere til allidrett i Utleira idrettslag. Treningene foregår på ettermiddagstid og er fordelt på to dager i uka (onsdag og torsdag) i gymsalen på Utleira skole og i Utleirahallen.

Vi ser etter deg som er:

 • idrettsinteressert
 • glad i å jobbe med barn
 • punktlig
 • god i muntlig norsk

Vi tilbyr:

 • et godt treningsmiljø
 • gratis aktivitetslederkurs
 • engasjerte sportslige omgivelser
 • fin bemerkning i CV
 • at du blir en del av et trenerteam og Utleira idrettslag
 • timelønn

 

Du må ha plettfri vandel og levere politiattest.

 

For mer info om allidretten, besøk www.utleira.no.

 

Er du interessert? Send søknad til sportslig leder for allidrett Wenche Flønes: wenflones@gmail.com, eller daglig leder Pål Wahl: leder@utleira.no.        Hall-kalenderen oppdatert med nye treningstider.

Postet av Utleira IL den 16. Apr 2018

Håndball-lagene har fått tilpasset sine treningstider i Utleirahallen, etter deres ønsker for nye treningstider. De fleste lag har fått sine ønsker innvilget. Det er noen lag som ikke har treningstid i perioden, og dette skyldes at laget ikke har kommet med noen ønsker om treningstid. 

Fra 18. mai starter damer 2. divisjon igjen med treninger. Det vil da bli noen mindre tilpasninger på tirsdager og torsdager.

Dersom lag avslutter treninger for sesongen, skal laget sende en e-post til leder@utleira.no om dette slik at kalenderen oppdateres.  Dersom man ønsker å endre en treningstid en uke, skal laget selv kontakte det laget som man ønsker å bytte med. Dersom lagene er enig om et bytte, meldes endringen til leder@utleira.no for oppdatering av kalenderen.

Det vil i god tid før sommeren bli satt opp forslag til treningstider i hallen for neste sesong. 

Her finner dere oppdatert kalender: 
https://www.utleira.no/p/3146/...
Ønsker du kurs innen idretten?

Postet av Utleira IL den 14. Apr 2018

Vi ønsker å minne om kurs i nærmeste framtid for alle som har tillitsverv i idrettslag i Trøndersk idrett.
Utleira Il dekker kurskostnadene til medlemmer som har eller ønsker verv i idrettslaget. Dersom noen av kursene virker interessant kan du trykke her for mer info

KALENDER:
16. april 2018: Kurs i Klubbens styrearbeid i praksis i Nærøy
17. april 2018: Kurs i Klubbens styrearbeid i praksis på Hitra
19. april 2018: Invitasjon til nettverkssamling for unge voksne 20-26 år med ulike verv i idretten
19. april 2018: Kurs i klubbes styrearbeid i praksis i Trondheim
23. april 2018: Kurs i Klubbens styrearbeid i praksis på Grong
24. april 2018: Kurs i Klubbens styrearbeid i praksis i Namsos
25. april 2018: Kurs i tilrettelegging av paraidrett i Orkanger
3. mai 2018: Kurs i økonomistyring og regnskap i Trondheim
5. mai 2018: Idrettskretsting 2018 på Stjørdal
23. mai 2018: Temakveld: Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader i Grong
24. mai 2018: Temakveld: Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader i Namsos
29. mai 2018: Temakveld: Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader i Steinkjer
31. mai 2018: Invitasjon til kurs om økonomistyring og regnskap i Overhalla
5. juni 2018: Temakveld: Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader på Stjørdal

Referat fra Årsmøtet i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 9. Apr 2018

Beklager at dette har tatt lang tid.

Her er referat fra Årsmøtet
https://www.utleira.no/storage...Promovideo for Trondheim Skishow med Utleiraløperen Sivert Granheim

Postet av Utleira IL den 6. Apr 2018

Utleiraløperen Sivert Granheim har spilt inn promofilm for Trondheim Skishow sammen med bla Didrik Tønset. Sivert og flere andre Utleiraløpere deltar også på Trondheim Skishow onsdag 11. April, ta turen for å se på!

Dugnadsmøte tirsdag 10. april - Her er presentasjonene

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Presentasjon om Dugnader i Utleira IL våren 2018
https://www.utleira.no/storage...

Presentasjon Explendo
https://www.utleira.no/storage...

Det blir to tidspunkter for dugnadsmøte

- Tirsdag 10. april kl 18.00-20.00
- Tirsdag 10. april kl 20.00-22.00

Alle lagledere, økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig i alle lag og avdelinger bør delta.

Møtene avholdes i Utleirahallen 2. etg i klubbhuset.

Agenda for møtet
- Hvordan kan du tjene penger til laget/treningsgruppen din?
- Litt om hva Utleira Il tenker om dugnader og inntektsbringende arbeid.
- Explendo.no presenterer deres dugnadsløsning
- Dealpass presenterer Utleira Fordelskort
- Avslutning og oppsummering.


Vil du tjene penger til laget ditt?

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Utleira Il er meget aktiv med masse arrangementer og dermed dugnader våren 2018. Dette gjør at lagene har mulighet til å tjene penger til lagskassen sin ved å gjøre dugnader for idrettslaget. Vi søker etter folk til loppemarkedet 19-22. april, Toppseriekamper med Trondheims-Ørn frem til midt-sommers, samt utdeling av flyers. I tillegg til dette vil det komme mer info om eksamensdugnader, vedlikeholdsdugnader, andre arrangementer. Om ditt lag har en arbeidssom foreldregruppe og et ønske om å gi lagskassen et løft, så er det bare å melde seg til dugnader. 

Det er også mulig å tjene penger til laget ved å selge skilt eller avtaler for å sette opp nye klescontainere. Kontakt daglig leder på leder@utleira.no om dette er interessant for ditt lag. 

Meld dere til dugnader i dag!
https://www.utleira.no/p/32886...

Invitasjon til nettverkssamling for unge voksne 20-26 år med ulike verv i idretten

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Sted: Idrettens Hus i Trondheim 
Start: 19.04.2018 18:00-21:30


Nettverk for unge voksne- bli kjent med flere, få faglig påfyll, diskutere felles problemstillinger på tvers av idrettene m.m. Trøndelag Idrettskrets inviterer til nettverkssamling for unge voksne 20-26 år, som har ulike typer verv i idretten.Faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av idretter/idrettslag er formålet med samlingen. Vi har laget et variert program. Mer om programet samt påmeldingsinformasjon finner du HER

Påmelding innen 11.4 på e-post til undertegnede: maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no
Salgsdugnad Toalett- og tørkepapir med utlevering 24. april

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Da er det endelig klart for en ny runde med toalett- og tørkepapir. Utlevering på baksiden av hallen 24. april kl 17.30-19.00. Alle familier med en foballspiller skal minimum selge/kjøpe 4 sekker. En familie med flere fotballspillere i familien skal selge/kjøpe minimum 6 sekker.  Alle de som ikke har en fotballspiller i familien står fritt til å registrere salget/kjøpet til en annen avdeling f.eks håndball, ski, friidrett, allidrett, basket eller innebandy.

I år er det 7 pk a 8 ruller pr sekk. Dette betyr at det er 14 ruller mer pr sekk enn tidligere. De som har testet papiret mener kvaliteten er bedre nn tidligere toalettpapir fra Maske. Prisen pr sekk er kr 320,-

Det ankommer over 2000 sekker med toalett- og tørkepapir. Vi håper dere alle bidrar gjennom å selge kjøpe og oppmuntre andre til å bidra. Alle trenger disse produktene.

Kjempeviktig at alle markedsfører denne dugnaden til sine venner, kollega, naboer og familie, slik at alle kan bidra til klubben ved å handle toalettpapir og tørkepapir fra Utleira IL. Når de handler kan de registrere salget på din sønn/datter sitt lag/avdeling og skrive inn familiens navn. Dersom du får andre til å kjøpe i ditt navn blir du selvfølgelig fritatt fra å kjøpe selv. 

Her er link for å gjøre din bestilling.
https://www.explendo.no/utleir...
Vi samler inn lopper til loppemarkedet 21-22. april

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Ta vårens ryddeaksjon i kjeller, bod, klesskap og på loft nå!
Har du ting du ikke bruker lengre, så er vi interessert.

Vi samler inn lopper til vårt loppemarked, og det vil være mulig å levere lopper i Utleirahallen lørdag 14.april (10-13), torsdag 19. april og fredag 20.april (16-21 begge dager)

Vi tar imot det meste, men må dessverre si nei takk til hvitevarer og FM-radioer. Har du ikke mulighet til å levere loppene selv kan du kontakte loppetelefonen og avtale henting. (Tlf. 917 92 444).

På forhånd takk :-)Sjekk ut følgende facebook-event: https://www.facebook.com/event...

Relatert sak: Utleira IL og Utleira Skolekorps med unikt samarbeid om loppemarked

Påmelding til vårens Utleira Fotball etter skoletid

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2018

Her er påmeldingslinken:
https://www.superinvite.no/#/i...

Oppstart
Tirsdag 10. april -12. april

Beskrivelse

Dette er et fotballtilbud for gutter og jenter i 4-7 klasse i Utleira IL. Fokuset rettes mot individuell mestring/utvikling, lek og moro. Treningene ledes av kvalifiserte trenere fra Utleira fotball, og dette er et supplement til de ulike lagstreningene. Utleira fotball etter skoletid vil foregå ute på Utleira kunstgress på tirsdager, onsdager og torsdager i tidsrommet 13:30-16:00. Barn som slutter senere på skolen kan komme senere. Det er ikke et krav at man kommer til kl 13.30.

Aktiviteten vil vare fram til skolen tar sommerferie.

En dag ser slik ut:
13:30 Garderobene åpner. Enkel servering (frukt, grønt og drikke).
Klar til aktivitet.
14:00 – 14:30 Friaktivitet ute på kunstgresset.
14:30 – 16:00 Organisert aktivitet.

Kostnad for perioden kr. 629,- for en dag.
Kostnad for perioden kr. 929,- for to dager.
Kostnad for perioden kr. 1029,- alle tre dagene.

20% søskenrabatt.

Det er begrenset med plasser, så meld på i god tid

Praktisk informasjon:

Spørsmål om aktiviteten rettes til Geir Kojen, tlf: 97 13 22 13, e-post: fes@utleira.no


Hjelp, det er toppseriekamp på Utleira Kunstgress til helga!

Postet av Utleira IL den 26. Mar 2018

Utleitra IL er stolt av å være arrangør og vertskap for Toppserie-kamper for Trondheims-Ørn våren 2018. Dette gir oss god erfaring og danner et godt grunnlag for et bedre samarbeid med Trondheims-Ørn i fremtiden. På kort sikt kan det gi litt penger i kassen, selv om vi ikke regner med å bli rik av å arrangere Toppseriekamper med gratis inngang. 

Vi har jobbet godt med å tilrettelegge for optimale forhold på banen, måket tribuner, satt opp fasiliteter for filming, kommentatorer og presse. Alt begynner å bli klart.

Det eneste som nå mangler er at vi trenger dugnadsfolk til førstkommende lørdag. Dersom du er hjemme, håper vi at du kan stille. Gjerne også flere fra samme familie. 

Vi har behov for 
3 personer til kiosk
10 personer til vakt
2 personer til parkeringsvakt
10 ungdommer som ballhentere

Totalt 25 personer som hver vil jobbe noen timer
Alle inntekter tilfaller Utleira IL.

Send en e-post til leder@utleira.no eller meld deg i komentarfeltet

Foto: Ragnhild Annette Enlid


4 Kommentarer

TINE forlenger samarbeidet med Utleira IL

Postet av Utleira IL den 26. Mar 2018

TINE er meget godt fornøyd med samarbeidet med Utleira IL og er imponert over at klubben ønsker å satse på sunnere produkter i kiosken. TINE ønsker fortsatt å være profilert på Utleiraløpet og sponser spesifikt ski/Friidrett med kr 10000,- TINE ser et stort potensial i dette arrangementet og håper dette vokser videre i årene som kommer. 

Utleira IL er TINEs største kunde blant alle idrettslag i Trøndelag. For hele Midt-Norge kommer Utleira IL på en 2. plass. Dette vitner også om at Utleira IL og deres medlemmer er glade for at vi har et stort utvalg at TINE-produkter. 

Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover og håper å løfte omsetningen i Utleirahallen enda mer.  Utleira IL har også mottatt en del drikkeflasker og flaskeholdere for lag. Vi takker Tine for støtten. 
Inntekter til laget med støtt-klubben produkter

Postet av Utleira IL den 26. Mar 2018

Utleira IL jobber sammen med Explendo.no å finne flere gode dugnadsprodukter som vi kan tilby i vår nettbutikk. Følg med og det vil komme flere produkter etterhvert. Målsetningen er at vi kan tilby produkter som alle trenger og som folk flest kan kjøpe på denne nettbutikken og samtidig støtte laget. 

En annen meget positiv nyhet knyttet til denne nettbutikken er at det er sluttbrukeren som betaler og som får produktet sendt direkte hjem i sin postkasse. Kjøperen oppgir laget og navnet til den utøveren som kjøperen vil støtte. Dermed blir salget registrert på riktig person, uten at utøverens familie verken har hentet eller lagt ut for produktet. 

Dette kan dermed beskrives som en markedsføringsdugnad der det viktigste er å spre budskapet og be andre bidra til laget, klubben og familien. De varene man selv ønsker å kjøpe havner selvfølgelig i din postkasse etter at du har betalt varen på nettet. 

Det blir informasjonsmøte om denne dugnaden og mer om dugnader på infomøter 10. og 11. april.

Målet med denne lagsdugnaden er å unngå at foreldrene betaler egenandeler på lagsnivå. 

Butikken er allerede åpen på https://www.explendo.no/utleir...
Supporterutstyr selges i kiosken og på nett

Postet av Utleira IL den 26. Mar 2018

Utleira Il har fått egen nettbutikk i samarbeid med Explendo.no. Her kan du nå finne supporterutstyr og praktisk utstyr for utøvere som f.eks sokkebånd.  Flere produkter kommer. Først ut er nye Utleira-skjerf.  Produktene kan du finne på https://www.explendo.no/utleir... Produktene kan også kjøpes i kiosken på Utleirahallen.Utleira IL og Utleira skolekorps med unikt samarbeid om loppemarked

Postet av Utleira IL den 26. Mar 2018


Idrettslag og skolekorps har kommet frem til en avtale om å arrangere loppemarkedet i Utleirahallen, og at begge parter er deltakende for å markedsføre, samle inn lopper, rigge og selge varer. Utleira Il vil får ansvar for salg av idrettsutstyr og kiosk. Det er laget en avtale mellom partene, både når det gjelder hall-leie, arbeidsfordeling og økonomisk fordeling. 

Utleira IL vil få størst utbytte av dette dersom Idrettslaget klarer å tilføre loppemarkedet stor ekstraomsetning. Idrettslaget må få dekket sine kostnader, og korpset må sikre sine inntekter som de ville fått uten idrettslagets hjelp ved å arrangere på skolen. Dermed har ingen av partene noen stor risiko, men stor økonomisk utbytte om man lykkes med å lage Norges største loppemarked. 

Vi trenger hjelp fra ditt lag på dugnad i perioden 19.-20. april. Dugnadene er som følger:
Torsdag 19. april: 6 personer rigging til loppemarked og mottak av lopper.
Fredag 20. april : 10 personer rigging til loppemarked og kiosk, samt mottak av lopper.
Lørdag 21. april:  13 personer til kiosksalg og salg av idrettsutstyr.
Søndag 22. april: 13 personer til kiosksalg og salg av idrettsutstyr.

Ta kontakt med leder@utleira.no
Invitasjon til alle konfirmanter

Postet av Utleira IL den 21. Mar 2018

Vi inviterer årets konfirmanter til et treff i Klæbu sparebank mandag 16. april kl. 15.00-16.30. Det bruker å være god stemning og vi håper på fullt hus i år også.  Vi gir gode tips om Vipps og sparing. Vi serverer pizza og brus, og det blir Kahoot med premie til vinneren. Alle som deltar er med i trekningen av et nettbrett. Les mer om arrangementet og meld deg på NÅ! 


Årsplan, sportsplan og budsjett spill 2m 2017

Postet av Utleira IL den 19. Mar 2018

Årsplan

Sportsplan Utleira IL Basket 2017

Utleira Basketball - Budsjett for spill i 2m 2017Bli Sprekere Kick-start 2018

Postet av Utleira IL den 7. Mar 2018

Vil du bli med på Kick-Off Bli sterkere sammen med Bedriftsidretten og Utleira IL? Lørdag 7. april kr 9.30-12.30 er både treningsrommet og sosialt rom utleid til kick-off arrangement i Bli Sterkere.  Utleira IL gir fem personer som trener på treningssenteret et plaster på såret, slik at de kan bli med på en maraton-økt sammen bedriftsidretten.  Ønsker du å få gratis deltakelse på økten, skriv i kommentarfeltet under. 

Bedriftsidretten skal kickstarte Våren 2018 med ei maratonøkt lørdag 7.april. 

Den består av flere deløkter. Alle kan delta på disse øktene men det er en fordel om du har trent en noe fra før for å få et godt utbytte av timene.

 • Maratonøkta vil inneholde ulike treningsøkter som Tabata, Cross Fit og Partner training, med flere energiske og positive instruktører. Her blir det smile-puls og møre muskler. Dette bør du ikke gå glipp av.

Sted: Utleirahallen,Utleirvegen 99, 7036 Trondheim Tid: 7.april kl. 09.30 – 12.30 Pris: 240 kr Antall: Begrenset antall (35 plasser) Påmelding: Trykk her

Gratis parkering!

Hvis du ønsker å kjøpe gavekort og gi det bort til noen kan du det. Spørsmål rettes til sissel@bedriftsidretten.no
Fotball G2004 med gull i Nils Arne Eggen Cup

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2018

Vi gratulerer med solid innsats i futsal-cup i Orklahallen i helga 3-4.mars.  Resultatene viser at vi har et godt potensial i spillergruppa...og dersom vi får beholde alle spillere også i de årene som kommer, så fortsetter vi helt sikkert å få gode opplevelser sammen.   
Det så iallefall ut som alle stor-koste seg sammen i Orklahallen.  Dette var 25-årsjubileet for Nils Arne Eggen cup (NAE-cup), og vi stilte 2 lag i klassen G14.  Begge lag møtte hverandre i den ene semifinalen. Her vant Utleira1 knepent over Utleira2.
Utleira1 gikk dermed til finalen som de vant 4-1. 

Sterk prestasjon av begge lag, og i tillegg har vi nok litt å gå på :-)

Resultatene for begge lag i link under.
Gratis aktivitetslederkurs - Fortsatt noen ledig plasser

Postet av Utleira IL den 2. Mar 2018

Alle medlemmer i Utleira Il som ønsker å bidra som frivillig får gratis kurs.

Her kommer invitasjon til vårens aktivitetslederkurs i Trondheim, nærmere bestemt i Granåsen.

Det er viktig at de som er aktivitetsledere/trenere for barn er godt kjent med hva som kjennetegner god, norsk barneidrett og hvordan de skal tilrettelegge for gode mestringsopplevelser og fellesskap i barneidretten.

Kurset inneholder både teori og masse aktivitet, og det er også morsomt (sier tidligere deltakere)! Påmelding  snarest.

 Kurset passer for alle idretter, og gjennomføres over tre kvelder.

Les mer : https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/aktivitetslederkurs-barneidrett5/

Aktivitetslederkurs barneidrett

Viktig informasjon til deltakere

Du er påmeldt til kurset som gjennomføres i Granåsen, Trondheim, 10., 18. og 25. april 2018. Vennligst les informasjonen nedenfor nøye:

Krav for å bli aktivitetsleder (få godkjent kursbevis)

 • Må være minimum 15 år, i løpet av inneværende år (2018).
 • Modulen Barneidrettens verdigrunnlag (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, slik at alle har et felles utgangspunkt. Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
 • Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring
 • Aktiv deltakelse på minimum 75 % av kurset, hvorav modul 4 (den siste kvelden), krever 100 % oppmøte. Dette betyr i praksis at fravær første eller andre kurskveld kan aksepteres, hvis påkrevet.

(Snart 15 er ok)

Alle aktivitetsledere i barneidretten må ha politiattest som skaffes gjennom det lokale idrettslaget – les mer på www.idrettsforbundet.no – temaside Politiattest

E-læringsmodulen – hvordan komme i gang? (Anbefaler bruk av pc)

 • Gå inn på: https://ekurs.nif.no
 • Velg «Trenerløypa» - fane øverst til venstre, deretter Trenerløypa nivå 1.
 • Velg kurs – Barneidrettens verdigrunnlag (for direkte tilgang
 • Pålogging: Skriv inn brukernavn og passord, det samme som brukes på Min idrett. Hvis du ikke har en profil på «Min Idrett», klikk «Ny bruker» eller ta kontakt med IT-support telefon: 21 02 90 90. eller send e-post til support@idrettsforbundet.no, så vil de hjelpe deg.
 • Du blir nå ønsket velkommen til kurset. Les nødvendig informasjon om navigasjon etc. før du starter. Husk å fullføre alle delene i modulen (sjekk at du har kryss i hver rute).
 • Du kan påbegynne og eksempelvis avslutte halvveis i kursmodulen. Systemet registrerer der du avsluttet sist, slik at du fortsetter der du slapp en annen dag.
 • Kursbevis: Når du har gjennomført og bestått kurset finner du kursbeviset ditt i den blå lista til venstre på skjermen.
 • Du vil automatisk få kurset lagt til på din idretts-CV i Min idrett - dette kan ta noen dager
 • Kursbeviset må fremlegges for kurslærer i løpet av kurset, fortrinnsvis første kurskveld.

Skriv ut/lagre med én gang!

Hvis du glemmer det, må du logge deg inn på e-læringskurset på nytt,  https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1 og du vil da finne «Skriv ut ditt kursbevis» helt nederst på første side i kurset.

Huskeliste alle kursdager

 • Still i treningsklær til å være både inne og ute
 • Drikkeflaske til aktivitetene
 • Skrivesaker
 • Evt. mat og drikke (hver kurskveld er fra 18-22)

Ønsker dere et lærerikt, nyttig og morsomt kursJ

Velkommen!

For spørsmål, ta kontakt med Trøndelag Idrettskrets:

Trondheim:

Maj Elin Svendahl, mobil 419 00 107

maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no


Åpent styremøte i Allidrett/Innebandy, mandag 5. mars 2018 kl. 20.00

Postet av Utleira IL den 23. Feb 2018

Vi ønsker herved alle foreldre som har barn i allidrett og innebandy, velkommen til åpent styremøte. I dette møtet legger vi i avdelingsstyret fram rapporter fra 2017 og planer for 2018, samt en ny sportsplan for avdelinga. Åpne styremøter skal arrangeres av alle avdelingene i forkant av årsmøtet i Utleira idrettslag 22. mars.

 

Sted: Klubbhuset, Utleirahallen (2. etg.) Dag: mandag 5. mars 2018 Tidspunkt: kl. 20.00

 

Sakliste 1. Valg av møteleder og referent 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5. Årshjul 6. Sportsplan 7. Fastsette treningskontingent 8. Styrets sammensetning 9. Innkomne saker / Eventuelt

 

Ønsker du å melde inn en sak som skal tas opp i møtet, må denne sendes på epost til styreleder Tina Skjærvik Thomsen, tina.skjaervik@gmail.com, innen fredag 2. mars.

 

 

Hjertelig velkommen til åpent styremøte!

 

 

Vennlig hilsen

Wenche, Anatoli, Unni og Tina - avdelingsstyret for Allidrett/Innebandy
Innkalling til åpent styremøte i Utleira IL Håndball

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2018

Åpent Styremøte avholdes torsdag 1. mars klokken 20.15 på Klubbhuset i Utleirahallen. Åpent Styremøte er det samme som Årsmøte for Utleira IL Håndball.

Agenda for kvelden

 1. Regnskap 2017
 2. Årsberetning 2017
 3. Budsjett 2018
 4. Fastsette treningsavgiften for sesongen 2018/2019
 5. Årshjul / aktivitetsplan
 6. Informasjon om valg av representanter til nytt håndballstyre.
 7. Diverse saker som er meldt inn på forhånd til leder@utleira.no, innen 27. februar.
Årsmøte flyttes til større lokaler - Innkalling til årsmøte i Utleira IL 22. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2018

På grunn av stor oppmerksomhet og muligheten for mange deltakere på årsmøtet blir årsmøtet flyttet fra klubbhuset til sosialt rom/dansesal/selskapslokale i 2. etg i Utleirahallen. Grunnen for økt oppmerksomhet og mulig økt deltakelse handler om sakene som har kommet til behandling. 

Utleira Il inviterer alle til årsmøte i Utleira IL 22. mars kl. 19.00. Møtet avholdes på sosialt rom/dansesal/selskapsrom i 2. etg i Utleirahallen. Det er kun medlemmer som har fylt 15 år og har betalt årets medlemskontingent som har stemmerett. Det samme gjelder de som skal være valgbare.  

Agenda for årsmøtet.

               Åpning.

1.           Godkjenning av fremmøtte representanter.

2.           Godkjenning av forretningsorden, og innkalling til årsmøte.

3.           Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.           Årsmelding fra hovedstyret for 2017.

5.           Behandle offisielt regnskap 2017, herunder Revisjonsberetning 2017 og Kontrollkomiteens
              beretning 2017.

6.           Behandle forslag og saker

7.           Fastsettelse av medlemskontingent for 2019.

8.           Vedta budsjett 2018

9.           Behandle organisasjonsplan.

10.         Engasjere revisor for 2018

11.         Valg

Årsmøtet avsluttes.

Dersom det er spørsmål til hovedstyret og administrasjonen kan dette besvares etter årsmøtet er ferdig. 

Alle årsmøtedokumenter blir fortløpende lagt ut på denne linken. Alt skal være offentliggjort innen 8. mars. 

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Agenda
1: Godkjenning av fremmøtte representanter.
2: Godkjenning av forretningsorden, og innkalling til årsmøte.
3: Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
.
7: Fastsettelse av medlemskontingent for 2019.
10: Engasjere revisor for 2018

Årsberetning
4: Årsberetning fra Hovedstyret
4.1: Årsberetning fra avdelingene
Fotball
Ski/Friidrett
Håndball
Allidrett/Innebandy

Regnskap
5.1: Offisielt årsregnskap 2017 for Utleira IL
5.2: Avdelingsregnskap
Fotball
Håndball
Håndball damer 2.div
Ski/Friidrett
Allidrett/Innebandy
Hovedlag
5.3: Hovedbok resultatposter
5.4: Revisjonsberetning
5.5: Kontrollkomiteens beretning

Saker

6.1: Utleira IL søker om medlemskap i Norges Basketball Forbund
6.2: Det innføres familie/søskenmoderasjon for treningsavgifter fra 2019
6.3: Nedleggelse av Futsal Eliteserie, håndball damer 2.div, innebandy og basketball
6.4: Utrede mulighetene for å profesjonalisere sportslige funksjoner i Utleira IL
6.5: Utarbeidelse av en helhetlig sportslag plan for Utleira IL
6.6: Krav til innebandy om å etablere en godkjent avdeling innen neste årsmøte for videre aktivitet.

Budsjetter
8.1: Sammenstilling av alle budsjetter for Utleira IL
8.2: Avdelingsbudsjetter
Hovedlaget
Fotball
Ski/Friidrett
Håndball
Allidrett/innebandy

Organisasjonsplan
9.1: Organisasjonsplan
9.2: Grupper
9.3: Daglig leders stillingsinstruks

Valg
11.1: Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite.

Ekstra 
Referater fra åpne styremøter i avdelingene - Håndball, Fotball, Allidrett/Innebandy
Årshjul - Allidrett/Innebandy
Sportsplan - Allidret/innebandy
Presentasjon -Futsal, Fotball
Nye aktivitetsavgifter: Ski/Friidrett

Basketball
Årsplan 
Sportsplan Utleira IL Basket 2017 
Utleira Basketball - Budsjett for spill i 2m 2017

9 anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten: Slik blir du en god idrettsforelder

Postet av Utleira IL den 15. Feb 2018

Er du en forelder og ønsker at ditt og andres barn skal få mest mulig ut av ditt engasjement i idrettslaget? Olympiatoppen har laget 9 anbefalinger for hvordan du som idrettsforelder best kan bidra for å best skape et godt utviklings- og idrettsmiljø for dine og andres barn.

Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt idrettsmiljø, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra. Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver eller ikke. 

Derfor har Olympiatoppen utviklet noen anbefalinger som har til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin viktige rolle. - Foreldrene har en veldig sentral rolle i norsk idrett som trenere, ledere, dommere osv. I tillegg ønsker de fleste foreldre å bidra med positivt engasjement i idrettsmiljøet uten at de nødvendigvis vet hvordan, forteller Arthur Koot, leder for talentutvikling ved Olympiatoppen.  - Han sier foreldres atferd, engasjement og holdninger har stor påvirkningskraft på idrettsmiljøene.  - Derfor er det viktig at man er oppmerksom på det og at man følger rådene for at barn skal få gode opplevelser og gode utviklingsmuligheter, sier Koot. Basert på forskning De 9 anbefalinger er basert på forskningsresultater og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge.  - Vi vet at det er mange som ønsker tips og råd på det å være en god idrettsforelder. Vi vet også at foreldres engasjement og holdninger kan både virke positivt eller også negativt til opplevelsen av å delta i idretten. De fleste har kun erfaring fra da de selv eventuelt var aktive, og da kan det være nyttig å ha noen idrettsfaglige råd og tips å forholde seg til, sier Koot. 

Disse ni rådene er universelle Mads Andreassen, fagansvarlig idrettsfag i Norges idrettsforbund, minner om at i disse OL- og Paralympics-tider så er det viktig at foreldrenes ambisjoner ikke bobler over.  - Nye idoler skapes både hos store og små, og flere foreldre drømmer om å se sitt eget barn stå øverst med gullmedaljen en gang i fremtiden. Det er når disse ambisjonene bobler over at vi voksne må være kloke og støttende. Disse 9 rådene er universelle, og viktige uansett hvilke forutsetninger og drømmer barna har. La oss huske at OL er OL og barn er barn, og det viktigste vi kan gjøre som foreldre er å legge til rette for en god og trygg aktivitet, med fokus på idrettsglede og mestring, sier Andreassen. 

Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder:

 1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.
 2. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.
 3. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
 4. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
 5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. - Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
 6. Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 7. Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.
 8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.
 9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Les alle anbefalingene fra Olympiatoppen med utdypende begrunnelse
Fortsatt ledige plasser på Håndball etter skoletid

Postet av Utleira IL den 15. Feb 2018

Det er fortsatt ledige plasser på Håndball etter skoletid på onsdager 14.30-16.00 i Utleirahallen. Treningene ledes av dyktige trenere som Martin Wiggen, Silje Ulset og Marius Berge. 

Ny pris for 4 treninger etter vinterferien er kr 250,
https://www.superinvite.no/#/i...Treningstider i vinterferien

Postet av Utleira IL den 14. Feb 2018

Det er mange lag som har treningsfri i vinterferien, mens det er andre lag som ønsker å trene som normalt eller mer enn vanlig. I vinterferien kan det også være muligheter for at noe tid frigjøres slik at man kan få bedre treningstider dersom dette er ønskelig.

Søndagene kjøres som opprinnelig oppsett, med unntak av førstkommende søndag før kl 18.00 ettersom det er Strindheim Cup i Håndball i hallen frem til 18.00. Deretter vanlig oppsett. 

Onsdag kveld i vinterferien er det kamp for håndball damer 2. div på stor bane. Dette pågår mellom 19.30 og 21.30. 

Utover dette vil det være mulig å ønske seg treningstider fra kl 16.00-23.00 mandag-torsdag. Vi setter stor pris på om hallen kan ha treningsfri fredag og lørdag (23 og 24. februar). 

Slik melder du fra om ønsket halltid
1) Send e-post til leder@utleira.no innen fredag 16. februar.
2) E-posten bør inneholde hvilke(t) lag dette gjelder, opprinnelig treningstid og ønsket treningstid. 
3) Si gjerne i fra om laget ditt ikke skal trene i vinterferien. 

PS: Kolstad har håndballskole i Utleirahallen på dagtid mandag, tirsdag og torsdag. Dersom det er mange deltakere fra laget på håndballskolen er behovet for kveldstreninger mindre. 
Kjøp Utleira fordelskort og støtt et Utleiramedlem med kr 200,-

Postet av Utleira IL den 13. Feb 2018

Utleira IL har gleden av å tilby Utleira fordelskort. Kortet koster 699. Inkludert i prisen kan man støtte et Utleiramedlem med kr 200. Dette gjør at utleiramedlemmer kjøper kortet for 499,-

Her har du og din familie mulighet til å oppnå rabatter for flere tusen kroner, samtidig som man støtter et Utleiramedlem med kr 200,- Med kortet får man rabatter på over 1000 butikker, spisesteder, helse/velvære, aktiviteter, reise og ferie.  Her er også mange lokale aktører med, også fra vår bydel. 
Samme rabatt kan benyttes ubegrenset antall ganger.

Med dette kortet kan spillere, utøvere og foreldre finansiere treningsavgiften i idrettslaget. Ved å selge kort til andre vil spilleren få tilbakebetalt kr 200,- fra innbetalt treningsavgift. På denne måten kan man finansiere kostnadene i idrettslaget. Det er ikke mulig å tjene på kortsalg utover utgiftsdekning. 

Mer info finner du her: https://utleira.dealpass.no/re...

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Daglig Leder Pål Wahl, tlf 93045500 eller leder@utleira.no
Tap for Utleira Basket fredag 09.02.2018

Postet av Utleira IL den 10. Feb 2018

Fredag 09.02.2018 gikk dessverre Utleira Basket 2M på nok et tap(36-92), denne gangen mot Singsaker. 

Laget viser stor fremgang, og fremstår som et lag. Samspillet er tydelig bedre, og laget gjør en solid innsats i forsvar.

Utleira Basket viser stor innsats, lagånd, idrettsglede og rent spill. Hver enkelt spiller viser stor utvikling, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Neste kamp er søndag 11.02.2018 kl 1415 i Utleirahallen.
Utleira Basket VS Byåsen BBK i Utleirahallen søndag 11.02.2018

Postet av Utleira IL den 10. Feb 2018

Søndag kl 1415 spiller Utleira Basket sin første kamp i Utleirahallen!

Vi går som vanlig for seier, og bidrar med intensitet og engasjement slik som vi pleier.

Kom og hei oss frem!

Respekt - Inkluderende - Mestring - EngasjementHøringsfrist Strategisk plan for Trøndelag Idrettskrets 2018-2020

Postet av Utleira IL den 9. Feb 2018

Her er et meget interessant dokument som forteller litt om hvilken vei Trøndersk idrett skal ta i kommende periode. Dette er spennende også på bakgrunn av at dette er den første planen etter sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag Idrettskrets. 

Vi anbefaler alle å lese og kommen med kommentarer angående saken. Send gjerne dine kommentarer til daglig leder Pål Wahl, leder@utleira.no.

Her er dokumentet: https://www.utleira.no/storage...
Storforeldremøte på skolen 14.februar: Overlege Geir Liang setter fokus på barna våre

Postet av Utleira IL den 8. Feb 2018

Velkommen til Storforeldremøte i gymsalen.

Tema: Inspirasjon og kommunikasjon. ”Hvordan grensesette barn og likevel bygge gode relasjoner?” Hva er en relasjon? Hvordan bygger vi gode relasjoner? Hvordan kommunisere med barn og grensesette på en god måte?

Tid og sted: 14.02.18 kl. 18.00-20.00 i gymsalen på Utleira Skole

Litt om foreleseren: Overlege Geir Liang
Geir Liang er lege med spesialistutdanning i Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber som overlege ved BUP-klinikk i Helse Midt Norge med hele BUP-feltet og har spesiell interesse for kommunikasjon og kunnskapsformidling. Blant annet har han hatt en rolle ved BUPs Lærings og Mestringssenter, han har undervist ved NTNU, HiST og Høgskolen i Akershus og har holdt en del foredrag i Trondheimsområdet for forskjellige Skoler, Barnehager, Barnevernet og PP-tjenesten. Kanskje har du også hørt han noen ganger som gjest hos Pål Plassen i ”Norgesglasset” på P1. Geir Liang har i tillegg til spesialistutdanningen en tre-årig fordypning i psykoterapeutiske prosesser med barn og ungdom
Påmelding til innebandy er åpnet

Postet av Utleira IL den 8. Feb 2018

Her kan du melde deg på innebandy i Utleira IL og betale treningskontingent for våren 2018.
https://www.superinvite.no/#/i...

Vi ber alle som er aktive på treningene til å registrere seg snarest. Dette gjelder også de som skal delta på minirunde. Vi ønsker også alle nye innebandyspillere velkommen på trening. man trenger ikke å betale treningsavgiften før første trening, men bør betale etter 2-3 treninger om man ønsker å fortsette.
Samarbeid med Utleira Skolekorps om Loppemarked 21-22. april i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2018

Etter at det denne uken har blitt avholdt styremøter I både Utleira IL og Utleira Skolekorps har begge parter vedtatt at det blir loppemarked i Utleirahallen 21.-22. april. Partene er enig om en fordelingsmodell av overskuddet og en arbeidsfordeling. Dette er et meget spennende samarbeid som vi tror er gunstig for begge parter og fører musikk og idrett i bydelen nærmere hverandre. 

Det vil bli aktuelt å engasjere lag eller treningsgrupper for dugnadsoppgaver. Vi kommer nærmere tilbake til utlysning av dugnad inkl. oppgaver og belønning til de som stiller opp. 

Utleira IL skal hjelpe til med rigging torsdag og fredag, samt mottak av lopper.  På lørdag og søndag er idrettslaget ansvarlig for salg av sportsutstyr og kafeteria/kiosk.

Mer informasjon kommer senere, men vi oppfordrer alle til å sjekke kjeller og loft for lopper, og ikke minst planlegge et besøk til byens største loppemarked. 
Stadion er ikke god nok – Ørn må flytte

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2018

Artikkel fra Adresseavisen. https://www.adressa.no/100Spor...

Stadion-forholdene på Ørn arena holdt ikke NFF sine standarder, og klubben ble nødt til å se etter ny hjemmebane for vårsesongen. Nå er den klar.

Skrevet av SIMEN KNUTSEN, Adresseavisen.


Utleira stiller idrettsanlegget sitt til disposisjon for toppserieklubben. Daglig leder i Utleira, Pål Wahl, ser bare positive sider ved samarbeidet:

– Den viktigste faktoren for oss er å skape idrettsglede, og vise frem idrettsanlegget vi er så stolte av. Det tror jeg vi får til med Trondheims-Ørn, sier Wahl til Adresseavisen.

Ørn-sjefen går tøft ut før sesongen: – Vi skal kjempe om topp fire-plassering

Venter på lokaler

12. februar starter byggingen av idrettshuset som skal stå på Ørn arena på Lade. Det blir ikke ferdigstilt før oppstart av høstsesongen i august.

Karen Pettersen, daglig leder i Trondheims-Ørn, forteller hvorfor de i år måtte se etter en klubb å samarbeide med:

– Arenaen ble ikke godkjent da vi mangler tribune og garderober som er store nok. Vi prøvde å inngå en ordning som gjorde at vi kunne bruke garderobene i tennishallen på Lade, men de hadde heller ikke riktig størrelse, sier Pettersen.

Følte seg ikke hjemme

Det nye klubbhuset skal romme garderober som holder NFFs kriterier, en tribune og et treningsstudio disponibelt for klubben. Alt fordelt på to etasjer. Trondheim kommune skal også leie en del av klubbhuset.

Tidligere har Trondheims-Ørn leid idrettsanlegget på Ranheim, men Pettersen sier de aldri fikk en sterk tilknytning dit:

– Ranheim og Lerkendal blir for stort for oss. Det var ikke før vi kom på Lade at vi kunne si vi var hjemme, sier hun.

Han er Trondheims-Ørns nye sportslige leder

Videre satsing

Om samarbeidet blir en suksess gjenstår å se, men forutsetningene ser lovende ut, og Pål Wahl håper at klubben kan tjene på det i lengden:

– Vi har kjennskap til hverandre, og har spillere som har gått mellom klubbene før, men jeg tror det er enda mer vi kan gjøre sammen, sier han.

De to daglige lederne har allerede begynt å tenke på hvordan klubbene kan utvikle seg videre.

– Vi ser for oss at vi kan sende noen spillere til Utleira på treninger, og kanskje Thomas Dahle, hovedtreneren, kan lede noen økter. Det ønsker vi å gi tilbake når de er så hjelpsomme for oss, sier Pettersen.

Utleira spiller i 4. Divisjon, og jobber kontinuerlig med spillerutvikling, men fokuserer først og fremst på gleden rundt idretten.

– Det vi jobber mest med er å skape aktivitet. Vi tror at et samarbeid med Trondheims-Ørn vil bidra til dette. Det er også viktig at toppen ikke tar over bredden, men jeg tror ikke det blir en konflikt her, sier Wahl.
Ekstra styremøte i Håndball og ny leder for håndballstyret

Postet av Utleira IL den 6. Feb 2018

Oppsummering:

Styret i håndballavdelingen har hatt ekstra møte der Atle Tvinnerheim ble bedt om å stille seg til disposisjon som leder for håndaballstyret. Atle ble enstemmig valgt som leder for håndballstyret. All aktivitet i Utleira IL håndballavdelingen går som vanlig.


Informasjon:

Hovedstyret hadde ekstra styremøte Tirsdag 30.01.2018. Møtets agenda var hvordan Utleira IL kan bidra til å legge til rette for best mulig videre drift for Utleira IL håndball.

Hovedstyret gjorde følgende vedtak:

 • Hovedstyret ved styreleder ber Idrettskretsen ved Robert Olsvik om å bistand til å utrede saksfremlegg for fremlegging for hovedstyret vedrørende konkrete spørsmål knyttet til viktige saker som har fremkommet i dialog med håndballstyret. Utredning skal deretter behandles av hovedstyret.

 • Hovedstyret ber daglig leder prioritere og sette av en større del av sin stilling til å bistå og utføre administrative oppgaver som håndballstyret ønsker utført. Daglig leder bes sørge for at andre oppgaver dette vil påvirke utsettes eller løses på andre måter til det beste for Utleira IL.

 • Styreleder i hovedstyret Atle Tvinnereim og Raymond Bergesen stiller i ekstra styremøte i Håndball onsdag 31.01.2018 for å avklare deres behov for videre bistand i perioden frem til ordinært valg.

 • Hovedstyremedlem Raymond Bergesen leder budsjettarbeid for 2018 for håndballavdelingen, og ferdigstille regnskap for 2017.

Håndballstyret hadde ekstra styremøte Onsdag 31.01.2018 klokken 18:00 i hallen. Agenda for møtet var konstituering av styret etter at deler av styret trakk seg fra sine verv.

Fra håndballstyret deltok:

 • Christian Hjelseth
 • Marius Hellem
 • Ola Jenssen deltok per telefon.

I tillegg deltok leder for hovedstyret, Atle Tvinnereim, og hovedstyremedlem Raymond Bergesen.

Håndballstyret ba styreleder fra hovedstyret om å påta seg å være styreleder for Håndball frem til ordinært årsmøte.

Håndballstyret vedtok enstemmig å konstituere Atle Tvinnereim som leder for håndballstyret og avdelingen. Atle Tvinnereim vil bidra til den administrative driften av avdelingen i perioden frem til ordinært årsmøte.

Kontrollkomite og Valgkomite er holdt fullt informert om og involvert i pågående prosesser, og er løpende spurt til råds i arbeidet.

Gjeldende styre for håndball for perioden frem til ordinært årsmøte er:

 • Leder: Atle Tvinnereim
 • Medlem: Christian Hjelseth
 • Medlem: Marius Hellem
 • Medlem: Ola JenssenTemakveld om gjennomføring av årsmøte i idrettslag

Postet av Utleira IL den 5. Feb 2018

Trøndelag Idrettskrets ønsker velkommen til temakveld om gjennomføring av årsmøtet. På
denne kvelden går vi gjennom hele prosessen med å gjennomføre et årsmøte. Vi tar deg
med steg for steg slik at idrettslaget ditt skal få gjennomført et vellykket årsmøte. Frist for å
gjennomføre årsmøtet for alle idrettslag er 31.03 hvert år.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte i idrettslagets styre
Sted: Idrettens Hus i Trondheim
Adresse: Ingvald Ystgårdsvei 3a, i 3. etasje
Dato: Torsdag 15.02.2018
Tid: 1930 - 2200

Innhold:
 Forberedelser
 Tips og råd om gjennomføringen
 Lover og regler for selve gjennomføringen
 Etterarbeid og forberedelser til samordnet rapportering
Husk, årsmøtet er årets viktigste møte i idrettslaget ditt! 


Invitasjonen finner du her
https://www.idrettsforbundet.n...
Tilbudsbrev fra Nor-Contact

Postet av Utleira IL den 28. Jan 2018

Her kan du se alle tilbudene fra Nor-Contact
Ungdomssamling onsdag 24. januar kl 18.30 i klubbhuset.

Postet av Utleira IL den 24. Jan 2018

Vi ønsker velkommen til alle ungdommer i Utleira IL som ønsker å engasjere seg i ungdomsarbeid. Det er flere som har meldt seg til et ungdomsstyre, og vi ønsker å konkretisere hvordan ungdommene kan arbeide og kommunisere for å få gjennomslag for sine tanker og ideer. 

Utleira IL har via årsmøtet i 2017 vedtatt at klubben ønsker at det opprettes et ungdomsstyre. Hovedgrunnen til dette er at ungdommen vet best i en del spørsmål, og vi tror at flere vil delta lengre om ungdommens stemme inn i idrettslaget blir klarere og høyere. 

Vi håper så mange som mulig kommer. 

Utleirahallen, klubbhuset 2. etg.
Onsdag 24.1. 2018 kl 18.30

Pizza og brus til alle. 

Maks to timer, trolig kortene. 
Sterk og Stødig starter treningsgruppe i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 24. Jan 2018

Hver onsdag kl 10.30-11.30 blir det Sterk og Stødig treningsgruppe i Utleirahallen. Dette er et tilbud for seniorer 65+. Det koster kr 30 pr gang. Det er også mulig å kjøpe klippekort. Treningen arrangeres av enhet for fysioterapitjenester i Trondheim Kommune, i samarbeid med Helsedirektoriatet og og NTNU GeMS. 

Etterpå er det seniorkafe i Utleirahallen med åpen kiosk. Mandagsmat serveres i kiosken

Postet av Utleira IL den 22. Jan 2018

Nå er det mat i kiosken hver eneste dag, unntatt tirsdager. 

På mandager er det pizza, pizzasnurrer eller taco. Taco i uke 7, 11, 15 og 19.

På onsdager er det suppeonsdag med hjemmelaget suppe.

På torsdager er det grøt-torsdag.

På fredager, løsrdager og søndager serverer vi husets ostebaguetter med smøreosk, hvit ost og skinke. 


Mandag 22.1 serveres disse fantastiske pizzasnurrene. Mmmmmm.....
Temakveld om kontrollkomitearbeid i Utleirahallen 13. februar

Postet av Utleira IL den 19. Jan 2018

Sted: I Trondheim. Utleira Hallen (klubbhuset i 2. etg.)
Start: 13.02.2018 19:00
Slutt: 13.02.2018 21:00

Idrettslag med årlig omsetning over fem millioner kroner skal engasjere revisor og må derfor velge en kontrollkomite. Denne temakvelden gir deg mange eksempler på hvordan en god kontrollkomite kan jobbe i idrettslaget. Tips til arbeidsform, styring og dokumentasjon.

Invitasjon - Temakveld kontrollkomitearbeid februar 2018.pdf

Hele idrettslagets styre bør ha kjennskap til dette arbeidet og anbefales å delta på denne temakvelden

Utleira IL betaler for alle kursdeltakere som er medlemmer i idrettslaget og som har eller ønsker verv i idrettslaget. 

Seksuell trakassering og overgrep i idretten: Veileder med informasjon om varsling og håndtering

Postet av Utleira IL den 19. Jan 2018

Av: Jonas Kolstad, Publisert: 15.01.2018 på www.nif.no

Seksuell trakassering og overgrep i idretten: Veileder med informasjon om varsling og håndtering.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten [https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/]

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

 • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
 • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
 • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen [https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/]

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. I utgangspunktet skal du varsle til idrettslaget ditt, men du kan også kontakte idrettskretsen.

Idrettslag som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen.

Kontaktperson i Trøndelag Idrettskrets er Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland, mobil: 419 00 106 eller e-post: KjellBjarne.Helland@idrettsforbundet.no

Vi oppfordrer alle idrettslag til å ta opp temaet og informere om retningslinjene. Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene. Disse finner du her: [https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/]
Vi søker deg for spennende og utviklende oppdrag

Postet av Utleira IL den 19. Jan 2018

Barn som vokser opp på Utleira har gode muligheter til å oppleve idrettsglede, fellesskap og mestring. Vi har et flott idrettsanlegg, ivrige unger og engasjerte voksne som bidrar til å skape et godt oppvekstmiljø. Slike forhold kommer ikke av seg selv, vi trenger også deg med på laget.

Gjennom samarbeid og engasjement har vi bygd et flott anlegg, vi har en god økonomistyring og fantastisk medlemsvekst.

Mye har skjedd de siste årene, og mye er på plass foran en ny runde med rekruttering til styreverv i hovedstyre, de sportslige avdelingene, kontrollkomite, valgkomite og ungdomsstyre. Vi ønsker oss også en dedikert barneidrettsansvarlig.  

Vi kan trygt si at verv i Utleira IL byr på spennende oppgaver i et veldrevet idrettslag. Utleira IL har flere ansatte, blant annet daglig leder og driftsleder, som gjør mange oppgaver og legger til rette for at avdelingene kan ha fokus på den enkelte idrett.  Foreldres engasjement er imidlertid den viktigste suksessfaktoren for å videreutvikle klubben. Med verv i Utleira IL blir du bedre kjent med store og små i nærmiljøet. Når mange deler på oppgavene blir det mindre belastning på den enkelte. Det er en morsom oppgave å ha tillitsverv, du vil komme inn i et miljø med mange ressurspersoner. Et miljø som ønsker akkurat din kompetanse og ditt engasjement for ungene våre.

Vi søker personer med gode verdier, et ønske om å bidra til utvikling av idrettslaget. Personer som er opptatt av å skape idrettsglede. Vi søker etter vanlige folk som ønsker å bidra til klubben sin. Dette er mye viktigere enn spesialkompetanse.

Interessert i en plass på laget og et ekstra pluss på din CV?

Hvis du har spørsmål eller rett og slett vil vite litt mer, kan du ta kontakt med valgkomiteen ved 
Kari Aasly, kariaasly@yahoo.no 
Line Beate Tveit, linebeatetveit@gmail.com 
Jon Ivar Wold, jwold@parker.com

Ved spørsmål kan du også ta kontakt med daglig leder Pål Wahl pr telefon 930 45 500.
Strindheim cup arrangeres 17. og 18. februar 2018 i Utleirahallen.

Postet av Utleira IL den 18. Jan 2018

Stindheim Håndball ønsker alle lag velkommen! Dette er en håndballfestival for jenter og gutter mellom 6 og 10 år med mye fart og moro! Alle lag spiller 4 kamper hver, og alle spillere får premie.

Invitasjon Strindheimcup 2018 

>>Påmelding<<

Har du spørsmål angående Strindheim cup, kontakt kontoret@strindheimhandball.no.
 Trenger du å komme i kontakt med oss under cupen kan du ringe 46 78 40 68  

Fotografering under Strindheimcup

Under Strindheimcupen vil det bli tatt bilder av lag/spillere som vil bli benyttet på Facebook og hjemmesider for bl a Strindheim Håndball.

De som ikke ønsker at bilder av deres lag/spiller blir lagt ut bes si ifra til hovedsekreteriat.

Oppgi klubb og lag.

Håndballskole i Utlirahallen i vinterferien

Postet av Utleira IL den 18. Jan 2018

Kolstad Håndball Elite arrangerer håndballskole i vinterferien for barn født i 2008-2005. Vil du bli trent av elitespillerne på Kolstad sitt herrelag, det får du nå muligheten til 19-22 oktober i Utleirahallen. Programmet ser ut som følger og vi håper å se deg på parketten!

 Mandag 09:00 – 15:00

Registrering, utdeling av utstyr og treninger.

 Tirsdag 09:00 – 15:00

Treninger og sosiale aktiviteter.

 Onsdag 10:00 – 20:00

Felles utflukt til Pirbadet og Trondheim Kino
Gratis inngang på elitekampene:

 Byåsen – Fredrikstad kl. 18:30

Kolstad – Elverum kl. 20.30

 Torsdag 09:00 – 15:00

«VM i Håndball»
Vi deler inn i fiktive landslag og spiller kamper.

 

HÅNDBALLSKOLEN ARRANGERES I REGI AV KOLSTAD HÅNDBALL

Alle påmeldte får en meget god håndball og tøff Håndballskole T-skjorte.

Det vil bli servert sunn og god lunsj hver dag på håndballskolen, samt middag på onsdag før elitekampene. Pris for hele uken er kr. 1295,- og påmeldingsfrist er 10. februar 2018.

Det er begrenset med plasser så første mann til mølla gjelder her!
https://www.kolstad-handball.n...

Treningsfri i Utleirahallen fredag 19. januar

Postet av Utleira IL den 16. Jan 2018

Treninger i Utleirahallen førstkommende fredag utgår på grunn av Idrettsfestivalen. Idrettsfestivalen er et meget stort arrangement som arrangeres av bedriftsidretten. De har leid fredag 19. januar for å avvikle håndballkamper fra kl 16.00 til 00.30 på natten. 

Utleira Il er stolte av å bidra med hall til et så stort arrangement, og håper på forståelse fra våre medlemmer som blir rammet av dette. Dette gjelder både utøvere i håndball og futsal. 

Her kan du lese mer om idrettsfestivalen: http://www.idrettsfestivalen.n...
Fotball etter skoletid Vinteren 2018

Postet av Utleira IL den 15. Jan 2018

Beskrivelse

Utleira fotball skal starte opp med Fotball Etter Skoltid (FES) i februar 2018. Dette vil være et fotballtilbud for gutter og jenter i 4-7 klasse i Utleira IL. Fokuset blir rettet mot individuell mestring/utvikling, lek og moro. Treningene vil bli ledet av kompetente trenere fra Utleira fotball, og de vil være et supplement til de ulike lagstreningene. FES vil foregå inne i Utleirahallen på tirsdager og torsdager i tidsrommet 13:30-16:00. Tilbudet vil i første omgang være i perioden 30. januar til og med 22. mars.

En dag vil se slik ut: 13:30 Dørene åpner. Enkel servering (frukt, grønt og drikke).

Klar til aktivitet. 14:00 – 14:30 Friaktivitet. 14:30 – 16:00 Organisert aktivitet.

En dag i uken i hele perioden koster kr 500,- To dager i uken i hele perioden koster kr 900. 

Påmelding gjøres via superinvite snarest og i god tid før første trening. Da det er begrenset med plasser, så gjelder det å være tidlig ut med påmelding. Fyll ut registreringsskjema før betaling.

Med sportslig hilsen
Geir Kojen
Ansvarlig FES Utleira.
97 13 22 13

Påmelding: https://www.superinvite.no/#/i...

Fotball etter skoletid arrangeres av Utleira IL Fotballavdelingen og er forbeholdt spillere i Utleira IL.

20% søskenrabatt!
Endelig Taco-mandag 15. januar

Postet av Utleira IL den 15. Jan 2018

Det serveres Taco-buffet i kiosken på Utleirahallen i dag. Det er Wenche som lager hjemmelaget Taco på beste vis. Det koster kr 100 for ungdom/voksen. Kr 50 for barn under 12 år.  Det blir taco-mandag hver fjerde uke fremover. 

Håper flest mulig benytter seg av skiløypene rundt hallen og kunstgressbanene og spiser en velfortjent middag etterpå. Ha en strålende taco-mandag. 


Det blir middagsservering hver mandag og onsdag fremover. På onsdagene blir det hjemmelagde supper, mens det på mandager blir pizza i ulike former og taco hver fjerde uke. Klæbu sparebank Futsalskole 27.-28. januar med Utleira Futsal

Postet av Utleira IL den 15. Jan 2018

Påmelding: https://www.superinvite.no/#/i...

Utleira Futsal Elite har gleden av å invitere til futsalskole for barn født 2006-2009 i Utleirahallen lørdag 27. og søndag 28. januar. Opplegget er satt sammen av Kai Bardal, som er hovedtrener for Utleiras futsallag, og hans assistent Simon Evjen, som jobber i RBK med fotballskoler og Fotball etter skoletid m.m. Futsalskolen er lagt opp med tanke på å utvikle spillernes individuelle ferdigheter hva gjelder ferdigheter med ball, forståelse og vurderingsevne. Med god oppfølging og rettledning fra instruktørene som består av spillere fra futsallaget håper vi dette gir spillerne et ferdighetsmessig løft som de kan ta med seg både i innendørscuper og når utesesongen ruller i gang igjen nærmere våren.

Tidsplan:

Lørdag

09.30-10.00: Oppmøte og registrering.

10.00-11.30: Økt 1. Øvelser, avsluttes med betinget spill.

11.30-12.30: Lunsj og videovisning, frilek.

12.30-14.00: Økt 2. Øvelser, avsluttes med spill.

Søndag

10.00-11.30: Økt 3. Øvelser, avsluttes med betinget spill.

11.30-12.30: Lunsj og videovisning, frilek.

12.30-14.00: Økt 4. Turneringsspill.

14.00-14.30: Straffekonkurranse mot Eliteseriekeeperne. Premiering. Avslutning

Pris: 418,- for medlemmer av Utleira IL, 624,- for øvrige. Prisene er inkl. transaksjonskostnader.

 Lunsj begge dager. Gratis drikkeflaske og t-skjorte til alle deltakere.

Påmelding: https://www.superinvite.no/#/i...Velkommen til Kong Ubus Parade på Trøndelag Teater – DU er herved invitert!

Postet av Utleira IL den 10. Jan 2018

I forbindelse med forestillingen UBU inviterer vi Trondheims lokalbefolkning til å være med på scenen, i Kong Ubus parade.

Her vil ulike grupper og enkeltpersoner få mulighet til å vise frem sine spesialiteter og særegenheter. Vi søker alt fra enkeltpersoner som ønsker å fronte en sak, gruppe eller aktivitet til større grupper som vil vise frem akrobatiske krumspring og triks av ymse slag. Altså alt mellom himmel og jord – til ære for vår alles kjære Kong Ubu.


Deltakelsen vil innebære å ta del i en parade, lik folketoget på 17. mai. Denne vil foregå under forestilling på hovedscenen. Det vil ikke være behov for øving, men deltakerne oppfordres til å markere sine særegenheter gjennom uniformer/kostymer, plakater og diverse effekter/ rekvisitter. Du kan være sirkusartist, drillpike, politimann, korist, snowboarder, sykepleier, vaktmester, bodybuilder, poledancer, dyretemmer, sjakkentusiast, turner, blogger, maler, aktivist, musiker, cheerleader, langrennsløper, norgesmester, sofasliter eller yogi –  Bli med på dugnaden!  Kom som du er (eller tror du er)…!

Forestillingen har premiere på Hovedscenen 19.1.2018, og vi ønsker deltakere i perioden 15.1.2018-24.2.2018 –  til sammen 33 forestillinger (inkludert prøveforestillinger).

UBU markerer en revolusjon i dramahistorien, og er en forløper til både surrealismen og absurdismen. Nå teamet bak suksessen Doppler skal gi seg i kast med Jarrys vanvittige fortelling om Ubu kan man forvente et sirkus og en rebelsk teaterlek av de sjeldne!

For påmelding: http://trondelag-teater.no/velkommen-til-kong-ubus-parade-pa-trondelag-teater-du-er-herved-invitert/

For mer informasjon kontakt: kjersti.gulliksrud@trondelag-teater.no

 

Med beste hilsen

Kjersti GulliksrudAllidrett og Innebandy 2018

Postet av Utleira IL den 7. Jan 2018


Godt Nytt År! 
Da setter vi i gang ny halvår med trening. Her er plan for det nye halvåret.

Her er detaljert plan for allidrett: Trener og aktivitetsplan Allidrett vår 2018
(NB! planen vil bli fortløpende oppdatert)

Allidrett 2012 Gruppe 1
Når: Onsdager 16:45 - 17:30
Hvor: Gymsal, Utleira Skole

Allidrett 2012 Gruppe 2
Når: Onsdager 17:30 - 18:15
Hvor: Gymsal, Utleira Skole

Allidrett 2012 Gruppe 3
Når: Torsdager 17:00 - 17:45
Hvor: Utleirahallen

Allidrett 2010-2011 Gruppe 1
Når: Torsdager 17:00 - 17:45
Hvor: Utleirahallen

Allidrett 2010-2011 Gruppe 2
Når: Torsdager 17:45 - 18:30
Hvor: Utleirahallen

Allidrett 2010-2011 Gruppe 3
Når: Trosdager 17:45 - 18:30
Hvor: Utleirahallen

Innebandy Barn 1.-5. trinn
Når: Onsdager 17:30 - 18:30
Hvor: Utleirahallen

Innebandy Ungdom/Voksen 16+
Når: Mandager 20:30 : 22:00
Hvor: Hoeggen skole

Innebandy Minirunder
20-21. januar, Munkvollhallen
10-11. februar, Lånkehallen
17-18. mars, Rostenhallen
7-8. april, Rosenborghallen

For mer info om Minirunder besøk: Minirunder

Påmelding minirunder: For Innebandy spillere via Spond, andre som ønsker å delta send mail til anatoliy_j@yahoo.no. 

Velkommen til trening!Nyhetsbrev om Paraidrett i Midt-Norge

Postet av Utleira IL den 2. Jan 2018

For å lese nyhetsbrevet kan du følge følgende lenke. 
https://www.idrettsforbundet.n...